LogiVille

2022: Van chaos in de supply chain naar opportuniteiten?

18/02/2022 — minuten leestijd
Inzichten
Autopilot sae tmhms put away

In 2021 ging veel aandacht naar de supply chains, aangezien de wereld worstelde met de onzekerheid over COVID-19 en met de ‘disrupties’ in de toeleveringsketens. In een White Paper analyseert logistiek marktonderzoeksbureau Transport Intelligence enkele van de belangrijkste factoren die de supply chains het afgelopen jaar impacteerden en identificeert het kansen naar de toekomst toe. Het voorspelt een versnelling van de adoptie van technologie. Tegelijkertijd zal digitalisering van cruciaal belang blijken te zijn voor de logistieke sector.

Sinds het begin van de Covid-crisis zijn de productie- en logistieke sectoren ontwricht door een verscheidenheid aan factoren en nieuwe uitdagingen:

  • chaos in het voorraadbeheer en in de capaciteitsplanning van rederijen
  • capaciteits-, prijs- en inflatieproblemen
  • de escalatie van het chauffeurstekort
  • de congestie in de havens
  • de explosie van de e-commerce logistiekmarkt
  • de noodzaak om de koolstofemissies dringend aan te pakken

Deze factoren hebben geleid tot een versnelling van de ontwikkeling en invoering van technologie in de logistiek. Alleen zo konden de partners in de toeleveringsketens het hoofd bieden aan de enorme druk die op hen werd uitgeoefend.

Versnelde adoptie van technologie

Het belang van de technologie in de logistiek kan niet worden onderschat: ze bleek onder meer essentieel te zijn voor de leveringen van levensmiddelen en essentiële goederen aan kleinhandelaars en consumenten, alsook voor de bevoorrading in geneesmiddelen. De afgelopen twintig jaar zijn inderdaad talrijke op technologie gebaseerde werkingsmodellen ontwikkeld. Ze kwamen tijdens de pandemie onder enorme druk te staan maar hebben de uitdagingen opmerkelijk goed doorstaan.

Tegelijk breidde het gebruik van e-commerce zich snel uit tot nieuwe sectoren zoals kruidenierswaren en werd het voor veel nieuwe bevolkingsgroepen ineens ‘ingeburgerd gedrag’.

Wat betekenen deze evoluties voor de logistieke sector? Om aan de eisen van al deze nieuwe consumenten te voldoen, zal er veel meer automatisering in de magazijnen nodig zijn. Dit betekent dat er fors meer moet worden geïnvesteerd, niet alleen in robotica maar ook in de opslagfaciliteiten die nodig zijn om de automatisering mogelijk te maken.

Dan is er ook nog de kwestie van big data en de manier waarop daarmee wordt omgegaan. Dit geldt voor elk stadium van de toeleveringsketen, vooral omdat detailhandelaars en fabrikanten nu ook rechtstreeks te maken krijgen met miljoenen consumenten. De zaken zullen waarschijnlijk zeer snel veel complexer worden. Dit betekent dat het niet meer zal gaan om het genereren van data, maar om de analyse ervan, om de besluitvorming en vervolgens om de uitvoering. De vraagcurve is ingrijpend veranderd en bijgevolg zal de aanbodcurve mee moeten verschuiven.

Zowat elke technologie zal aan belang winnen: bedrijven moeten niet alleen efficiënter werken, ze zijn ook gedwongen na te denken over een toekomst waarin hun personeel zowel een troef als een risico is.

Digitalisering wordt van cruciaal belang voor de logistieke sector

Wil de sector het hoofd kunnen bieden aan een volatiele, onzekere, complexe en wispelturige marktomgeving - zoals de afgelopen twee jaar - dan zal er meer vooruitgang moeten worden geboekt bij de digitalisering van data die in alle onderdelen van de logistiek worden gebruikt. Om te kunnen omgaan met de enorme hoeveelheden gegevens die worden gegenereerd, zal kunstmatige intelligentie onontbeerlijk zijn. De data zelf zijn niet noodzakelijk het probleem (hoewel de kwaliteit ervan dat wel kan zijn) maar het kritieke punt wordt hoe men deze gegevens gaat analyseren.

Meer digitalisering zal overigens leiden tot een grotere digitalisering van de markten. Dat zal fundamenteel zijn voor een toename van de efficiëntie. Dit zal hand in hand gaan met de automatisering van de logistieke processen, niet in het minst die in het magazijn. Men mag zich dan ook verwachten aan een versnelde adoptie van robots en geautomatiseerde intralogistieke toestellen. Ook hier gaat het niet alleen om een verbetering van de efficiëntie. Het gaat eveneens om een beperking van de risico’s die gepaard gaan met mogelijke toekomstige uitbraken van ziekten, of het nu gaat om Covid-19 of een andere ziekte.

Binnen de toeleveringsketen zelf zal een hoge mate van zichtbaarheid vereist zijn om bedrijven de nodige flexibiliteit en wendbaarheid te geven om op crisissituaties te reageren. Dit impliceert onder meer samenwerking tussen partners in de supply chain, logistieke bedrijven én regeringen.

Overheden zullen in dit proces immers een bijzonder belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld om het grensoverschrijdende goederenverkeer te vergemakkelijken. In de wereld van mondiale supply chains en internationale e-commerce zal de rol van de douaneorganisaties bij de facilitering van de handel steeds belangrijker worden

Wilt u de hele White Paper lezen? https://transportintelligence.cmail19.com/t/i-l-cidyhjd-tlllhdhdid-t/

Transport Intelligence