LogiVille

24/7 logistiek is perfect mogelijk, zeker met VIL-gids

24/01/2022 — minuten leestijd
Studies
Nachtvervoer 2

Het is perfect mogelijk om magazijnen 24/7 te laten draaien, maar veel bedrijven kunnen of durven het niet. VIL werkte een methodiek uit om hen te begeleiden bij het zetten van de nodige stappen om logistiek dag en nacht mogelijk te maken. Deze handleiding is gratis voor VIL-leden.

Congestie en verstoringen in de supply chains bemoeilijken een efficiënte werking van de magazijnen. Het idee van een non-stop economie wordt al jaren geopperd, maar blijft voorlopig uit. Een belangrijke reden hiervoor is dat logistiek een ketenverhaal is en dat niet alle partijen de baten inzien. Vaak focussen ze op de problemen en de extra kosten in plaats van te kijken naar de extra waarde van een 24/5 of 24/7 logistiek. Een ‘time shift’ veronderstelt dan ook een ‘mind shift’, niet in het minst bij de verladers en de ontvangers. De transportsector staat er al grotendeels voor open.

Deze vaststelling stimuleerde VIL om het project Warehouse 24/7 te lanceren, samen met tien bedrijven. De resultaten van dat project werden onlangs voorgesteld.

Waarde creëren

De voornaamste barrières werden opgelijst om van daaruit mogelijke oplossingen en ‘best practices’ te belichten. Er werd ook bekeken hoe met 24/7 logistiek waarde kan worden gecreëerd. De voordelen zijn immers niet alleen maatschappelijk van aard (vermindering van congestie en emissies), maar ook bedrijfseigen, in die zin dat 24/7 operaties kunnen leiden tot een verbreding van de dienstverlening, een uitbreiding van de capaciteit en besparingen.

In samenwerking met Logflow – trouwens Innovation Partner van Log!Ville – werd een stappenplan uitgewerkt om 24/7 warehousing in te voeren. Het generieke plan is aanpasbaar aan de noden van individuele gebruikers. Het werd bij Katoen Natie Port Operations en Ninatrans in een pilootproject verder uitgewerkt en succesvol uitgetest.

Gids en handleiding

Deze bevindingen en conclusies zijn vervat in het VIL projectrapport ‘Warehouse 24/7’. Daarin zijn ook de gids en bijhorende Excel handleiding opgenomen. Deze stellen bedrijven in staat om kritisch naar hun eigen operaties te kijken en een aantal scenario’s te ontwikkelen. Zo kan er per situatie bepaald worden voor welke ketenpartners welke waarde gecreëerd kan worden. De gids geeft ook aan hoe gesprekken met de andere partijen aangeknoopt kunnen worden. Het rapport en de gids zijn gratis voor de VIL-leden. Niet-leden kunnen het in de VIL-webshop bestellen voor 70 euro (excl. btw).

Gratis begeleiding

Geïnteresseerde bedrijven kunnen onder begeleiding van VIL een eigen bedrijfscase opstarten waarbij het stappenplan en de Excel-handleiding op de eigen operatie en de betrokken ketenpartners wordt toegepast. Deze begeleiding omvat het wegwijs maken van bedrijven hoe ze met deze tools aan de slag kunnen gaan.

Neem hiervoor contact op met projectleider Julie Stuer: julie.stuer@vil.be - 0498 71 89 71.