LogiVille

7 trends in de logistiek in 2023

21/12/2022 — minuten leestijd
Co-creation
Eric logflow

De afgelopen jaren werden voor de logistieke sector gekenmerkt door talrijke uitdagingen op economisch, technologisch en maatschappelijk vlak. Marktspelers moesten veel flexibiliteit en schaalbaarheid aan de dag leggen. Vandaag is de grote vraag hoe de economie zal evolueren. Maar onafgezien van de schommelingen in de markt, kan men een aantal diepere trends waarnemen. Wat zijn de belangrijkste waarop bedrijfsleiders in 2023 voorbereid moeten zijn? Samen met Eric Vandenbussche, CEO van Logflow, zetten we zeven grote trends op een rij.

1. Ook kmo’s kiezen voor automatisering en robotisering

De automatisering en robotisering van de goederenstromen in het warehouse blijft toenemen. De toename in automatisatieprojecten die we observeren komt voornamelijk door de vele veranderingen die elkaar in een snel tempo opvolgen, waaronder de opkomst van e-commerce, de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende grondschaarste.

Een nieuwe trend is dat niet enkel de grote ondernemingen, maar ook steeds meer mo’s kiezen voor een doorgedreven vorm van automatisering. We zien dan ook een blijvende en versnellende (r)evolutie op vlak van automatisatie.

Er gaat in 2023 ook meer belangstelling naar Robots/Automation as a Service-modellen (RaaS/AaaS) Door robots te huren in plaats van te kopen, worden ze betaalbaarder en toegankelijker voor bedrijven. Zo kunnen kmo’s en jonge bedrijven gemakkelijker overgaan tot tot automatisering en middelen vrijmaken om te kunnen groeien.

2. Er gaat meer aandacht naar ‘elastische’ logistieke ketens

De afgelopen twee jaren werden gekenmerkt door zeer volatiele schommelingen van de supply chains. Denk aan de gevolgen van de Covid-crisis wereldwijd, de versperring van het Suezkanaal, de explosie van de tarieven in de containervaart en de grillige evolutie van de vraag van consumenten (zoals de snelle opgang en plots tragere groei van e-commerce). In 2023 gaat dan ook meer aandacht naar meer elastische logistieke ketens, met name naar de mogelijkheid om de logistieke capaciteit snel in te krimpen of uit te breiden om deze aan te passen aan de veranderingen in de markt.

Dit heeft een invloed op de automatisering van de warehouses. Door de disruptieve veranderingen in de sector is een duidelijke trend richting flexibele automatisatie ingezet. De laatste generatie magazijnen vertonen een verhoogd niveau van automatisering in combinatie met een hogere flexibiliteit, wendbaarheid en schaalbaarheid. Zowel de opslagcapaciteit als de reactiviteit van een magazijn moeten relatief eenvoudig aangepast kunnen worden op basis van de veranderende markt.

3. Door het personeelstekort wijzigt het profiel van de gezochte medewerkers.

Ook in 2023 blijft de personeelsschaarste de grootste zorg van logistieke bedrijven. Inspanningen worden opgedreven om meer mensen uit kansengroepen aan te trekken en op te leiden. Bedrijven proberen daarnaast het tekort op te vangen met meer automatisatie. Maar in tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd, blijft de mens zelfs in een geautomatiseerde omgeving cruciaal. De automatisering via robots en cobots wordt daarom voornamelijk gebruikt om het leven van de werknemers te vereenvoudigen.

Hierbij is het wel noodzakelijk om mensen met de juiste technologische kennis aan te trekken en het huidige personeel voldoende bij te scholen. Bedrijven investeren in 2023 dan ook meer in opleiding en training.

Ook de taak van de warehouse manager verandert. Tot nu toe was hij of zij iemand die in het magazijn rondwandelde en een goede band met de medewerkers had. Nu moet dat iemand zijn die daarnaast ook met hoogtechnologische systemen kan werken en masterdata kan interpreteren.

Op termijn zullen meer eenvoudige jobs door robots worden overgenomen. Maar medewerkers zullen altijd wel noodzakelijk blijven om de juiste beslissingen te nemen.

4. De link tussen productie en logistiek wordt nauwer.

Producerende bedrijven evolueren steeds meer naar Industrie 4.0. Dit verandert de manier waarop ze omgaan met cobots, AGV's, AMR’s enzovoort. Hierdoor wordt de link tussen productie en logistiek eveneens steeds belangrijker. Het magazijn wordt een verlengstuk van de productie. Dezelfde technologieën die in de productie worden aangewend, kunnen worden toegepast in de magazijnen. Dit zal absoluut een belangrijke impact hebben op de werking van de magazijnen.

Deze trend wordt mee ondersteund door de toegenomen aandacht voor nearshoring. Steeds meer bedrijven plannen om meer lokaal (of dichter bij de markt) te produceren, onder andere om zich los te weken van China en de impact te verzachten van disrupties in de wereldwijde logistieke ketens.

5. Het belang van kwalitatieve data neemt toe

De digitalisering van de supply chain neemt toe zodat er meer klemtoon komt te staan op data-intelligentie. Vandaag stelt men echter vast dat veel bedrijven nog te weinig over relevante data beschikken en dat hun kwaliteit vaak ontoereikend is.

Er gaat dan ook in 2023 meer aandacht naar het vergaren en analyseren van data. Deze inhaalslag is broodnodig, omdat bedrijven dankzij data analytics beter patronen en trends kunnen identificeren die hen helpen hun activiteiten en besluitvorming te verbeteren.

AI en Machine Learning in de logistiek – voor een betere toewijzing van middelen, het optimaliseren van activiteiten en het verbeteren van de klantenservice - is voorlopig nog voor de langere termijn. De focus gaat eerst naar het vergaren en verwerken van voldoende en kwalitatieve data.

6. De trend naar meer duurzaamheid neemt sneller toe

Bedrijven staan steeds vaker stil bij hun ecologische voetafdruk. Het besef dat de logistieke ketens duurzamer moeten worden, neemt in de meeste bedrijven toe.

Waar het kan worden meer zonnepanelen op het dak van warehouses geplaatst, onder andere om minder afhankelijk te zijn van aardgas voor de verwarming.

Robotgestuurde automatisatie zorgt er dan weer voor dat er zo efficiënt mogelijk met energie wordt omgesprongen

Door nieuwe magazijnen in de hoogte te bouwen besparen ze op grondoppervlakte.

Een aantal logistieke bedrijven start met het voorbereiden van de energietransitie. Ze bekijken hoe ze hun groene energie kunnen aanwenden om - in de toekomst - elektrische trucks op te laden.

7. De nood aan visibiliteit en transparantie groeit

Bedrijven investeren in 2023 meer in ‘real time’ visibiliteit in de supply chain. De disrupties in de logistieke ketens van de afgelopen jaren hebben de nood aan correcte en snelle informatie pijnlijk aangetoond.

Er wordt ook meer ingezet op transparantie in de hele supply chain om risico’s te vermijden. Hierbij gaat het niet alleen om risico’s op bottlenecks en onderbrekingen, maar ook om risico’s op ethisch en ecologisch. Bedrijven willen vermijden dat ze ongewild worden geraakt door bijvoorbeeld onfrisse praktijken in een deel van hun supply chain, zoals mensenhandel of milieuverontreiniging.

LogFlow