LogiVille

Anne-Sophie Lotgering (Proximus): “We geloven heilig in co-creatie”

23/09/2022 — minuten leestijd
Partners
Anne Sophie Lotgering

“We zitten middenin een digitale transformatie. Veel bedrijven – niet alleen in de logistiek – stellen zich vragen hoe ze best die uitdaging aangaan. Soms zien ze door het bos de bomen niet meer. We kunnen hen ondersteunen met onze expertise op gebied van telecommunicatie, cloud, Internet of Things, beveiliging, weerbaarheid en zo meer. Dat doen we het best als we ook hun noden kennen. Regelmatig nodigen we klanten uit de retail, de financiële diensten, de logistiek en zo meer om met ons in interactie te gaan”, zegt Anne-Sophie Lotgering.

“Daarom organiseerden we onlangs een ronde tafel bij Log!Ville met een aantal logistieke klanten en aanbieders van logistieke systemen om met hen te brainstormen over hoe het logistieke landschap verandert en welke oplossingen ze zoeken om adequaat te reageren op de evoluties. De rode draad in de conclusies die hieruit kwamen was ‘digitalisering’, niet alleen op gebied van innovatie maar ook op dat weerbaarheid en duurzaamheid”, legt ze uit.

Co-creatie en innovatie

“We geloven heilig in co-creatie, omdat door het delen van expertise men het inspelen op nieuwe evoluties - zoals ‘digital twinning’, Augmented Reality, AI en robotica - kan versnellen. Daarom creëren we actief ecosystemen van partners in verschillende domeinen, waaronder de logistiek. Dankzij Log!Ville hebben we bijvoorbeeld een concreet co-creatieproject opgestart met Siemens in de automotive sector. Meer kan ik er niet over zeggen omdat wij een NDA (red. geheimhoudingsovereenkomst) hebben. Ook met Toyota Material Handling bestuderen we een samenwerking. Wij zullen overigens deelnemen aan hun internationaal event Logiconomi. Daar gaan we de mogelijkheden voorstellen om de energieconsumptie van gebouwen te verminderen door hen slimmer te maken”, voegt Anne-Sophie Lotgering toe.

In de logistiek van de toekomst zal 5G een belangrijke rol spelen. Bij 5G denkt men vaak aan sneller mobiel internet, maar zijn rol binnen het warehouse zal wellicht nog groter zijn. “Logistiek is naast manufacturing en openbare veiligheid een van de ‘verticals’ waarin Proximus grote toepassingsmogelijkheden van 5G ziet. De hoge netwerkcapaciteit, de lage latentie en het lage energieverbruik van 5G-netwerken betekenen dat veel meer toestellen met elkaar verbonden kunnen worden en gelijktijdig gegevens kunnen versturen”, legt ze uit.

“Er bestaan al meerdere ‘use cases’, bijvoorbeeld met geautomatiseerde pallet movers of AR, VR en mixed reality, maar de technologie heeft zoveel in zich dat ze – zeker in combinatie met AI – ‘game changers’ mogelijk maken zowel op het gebied van supply chain management, autonome toestellen, IoT of veiligheid op de werkvloer. We hebben dan ook een 5G innovatieplatform opgestart voor het proberen en testen van oplossingen”, voegt ze toe.

Weerbaarheid

“Door het warehouse te digitaliseren en de arbeidskrachten de juiste digitale middelen aan te reiken, kan men de stocks verminderen. Maar hoe groter de focus op technologie komt te staan en hoe groter de rol wordt van IT en communicatie, hoe groter de nood aan beveiliging. Het komt er dus op aan om zich te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Proximus heeft hierbij een troef, omdat weerbaarheid op de convergentie ligt van IT en communicatie. Wij kunnen dus logistieke bedrijven helpen bij het identificeren van kwetsbaarheden in hun digitale beveiliging en hierop antwoorden aan te brengen die hun werking weerbaarder maken”, zegt Anne-Sophie Lotgering nog.

Duurzaamheid

Proximus heeft een centraal distributiecentrum in Courcelles, nabij Charleroi, dat het samen met H.Essers uitbaat. Dat heeft onlangs drie Lean and Green-sterren gekregen, waarmee wordt gecertificeerd dat de CO₂-uitstoot sinds 2015 met 55% is verminderd. Daarmee is Proximus het eerste bedrijf in België dat in één keer dit '3 sterren'-label ontvangt en zefs één van de koplopers in Europa. Gezien de inspanningen die sindsdien zijn geleverd om de CO2-uitstoot verder te verminderen, ligt de weg vrij voor nog extra sterren.

“Duurzaamheid is inderdaad naast innovatie en weerbaarheid een strategische as van Proximus. Ook hier gaan we ervan uit dat wij ‘Best Practices’ moeten nastreven en deze moeten delen met onze partners in de ‘verticals’. Deze inspanningen beperken zich niet tot het terugdringen van de energieconsumptie en van de CO2-uitstoot: we werken ook aan het herontwerpen van de verpakkingen om afval te vermijden, moderniseren de uitrustingen – onder meer Goods to Person-systemen staan op de agenda – en zetten in op datacollectie en IoT om de efficiency van het distributiecentrum te verhogen. Andere acties zijn initiatieven om de retourzendingen te beperken of distributie met cargofietsen”, zegt Anne-Sophie Lotgering.

“Ook op vlak van duurzame logistiek werken we samen met andere bedrijven in een collaboratieve geest. Zo creëren we een ecosysteem van partners met expertise in verschillende domeinen die hun kennis en best practices delen”, zegt ze tot slot.