LogiVille | Log!Ville steunt jonge kunstenaars

Art @ Log!ville

07/10/2021 — minuten leestijd
Over Log!Ville
ART AT LOGIVILLE
Screenshot 2021 10 09 at 08 35 33
Screenshot 2021 10 09 at 09 00 17

Fina arts contribute to innovation

De 21ste eeuw wordt gekenmerkt door een aantal opvallende veranderingen in verschillende domeinen. Na het industriële tijdperk en het informatietijdperk vindt er opnieuw een ingrijpende verandering in ons denkpatroon plaats. De 21ste eeuw luidt het conceptuele tijdperk in, waarin puur technische kennis niet meer voldoende is.

Testbestand

Daarom is het voor logistieke ondernemers belangrijk om nu naar de toekomst te kijken, welke veranderingen er plaatsvinden en hoe deze invloed hebben op het businessmodel van de ondernemer. Om deze denkoefing te voeden en te ondersteunen is LogiVille de ideale omgeving.

Een inspirerende innovatieve omgeving vraagt ook de nodige creativiteit, daarom is nu het perfecte moment aangebroken voor een kruisbestuiving tussen kunst, economie en innovatie.

Een aantal trends creëren een nood aan nieuwe strategieën waarin creativiteit en innovatie centraal staan. Toenemende verbondenheid op wereldschaal, groeiende dominantie van marktkrachten, een alsmaar chaotischer wordende omgeving, technologische doorbraken en de zoektocht naar betekenis zijn enkele van die trends.

De kunstwereld en de economische wereld komen vaak met elkaar in contact door middel van voor de hand liggende relaties zoals sponsoring, mecenaat of het aanleggen van een kunstcollectie door de ondernemer. Strategische samenwerking gaat een stap verder dan al deze zaken. De samenwerking kan belangrijke voordelen opleveren voor zowel kunstenaars, bedrijven als de medewekers binnen deze bedrijven. Deze denkwijze wensen we als LogiVille te ondersteunen door deze samenwerking op te zetten met een kunstcoöperatieve.

Innovatie is de succesvolle implementatie van creatieve ideeën in een organisatie

Binnen LogiVille wensen we ondernemers mee te nemen in de uitdagingen van morgen: hoe brengen we deze in kaart en hoe gaan we door middel van markt mature innovaties deze uitdagingen kunnen aangaan.

We zijn er binnen LogiVille van overtuigd dat kunst ideaal is om een nieuwe visie te ontwikkelen, om op een andere manier naar de dingen te kijken, wat dan weer ideaal is als stimulator van veranderingsprocessen. Hiervoor geven we jonge kunstenaars de kans om hun werken te exposeren binnen ons innovatiecentrum.

Tevens geeft deze samenwerking tussen Log!Ville en Copper & Light de kans om de zakelijke en communicatieve vaardigheden van jonge artiesten uit te bouwen om zo een te moeizame carrièrestart te voorkomen en te werken aan kansen, visibiliteit en inkomen van de jonge kunstenaar.

Laat u dus niet enkel inspireren door onze digitale beleving of door de fysieke innovaties van onze partners, maar laat u ook inspireren door de kunst binnen LogiVille.

Patrick Aertsen
Algemeen Directeur Log!Ville


DE KUNSTWERKEN IN LEVENDEN LIJVE ZIEN?

Kom dan zeker langs bij Log!Ville voor een rondleiding in ons fysieke democenter of laat je meenemen op een heuse digitale belevingstocht. Je kan bij Log!Ville ook terecht voor meetings & events in een uniek en origineel kader.