LogiVille

Axelle Starek en Katrien Brems (DHL Express): “Innovatie is de hefboom om de logistiek te verduurzamen”

25/01/2023 — minuten leestijd
Inzichten
Axelle Starek en Katrien Brems cropped

De groep Deutsche Post DHL heeft zich tot doel gesteld tegen 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. “Innovatie, samenwerking en kennis delen zullen een belangrijke rol spelen in het realiseren van deze ambities”, zeggen Axelle Starek en Katrien Brems van DHL Express België, Innovation Partner van Log!Ville.

DPDHL verhoogt het tempo van haar decarbonisatie-inspanningen. Ten eerste wil de groep via het Science Based Target-initiatief de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen, overeenkomstig het klimaatakkoord van Parijs. Als er geen actie zou worden ondernomen, zouden de jaarlijkse emissies van het bedrijf - door de verwachte groei van de wereldwijde logistieke activiteiten - waarschijnlijk stijgen tot 46 miljoen ton in 2030. In plaats daarvan heeft het zich ertoe verbonden zijn jaarlijkse koolstofuitstoot tegen dan te verminderen tot minder dan 29 miljoen ton.

“Om dat te bereiken heeft de groep 7 miljard euro gebudgetteerd om te investeren in het vergroenen van de activiteiten en het ontwikkelen van klimaatneutrale logistieke oplossingen. Dat plan rust op vier pijlers: tegen 2030 zullen wij het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen verhogen tot meer dan 30%. Tegen dan zal 60% van de vloot voor de ‘last mile’ en 30% van de trucks voor de lijndiensten elektrisch zijn. Bovendien worden al de nieuwe gebouwen sinds 2021 koolstofneutraal ontworpen, zoals wij dat al deden met ons sorteercentrum op Blue Gate in Antwerpen, in Roeselare en binnenkort in Courcelles. De vierde pijler is de klanten groene alternatieven aan te bieden voor alle kernproducten en -oplossingen”, zegt Axelle Starek, Quality & Sustainability Manager bij DHL Express België.

Luchtvaart vergroenen

Om deze vier doelstellingen te realiseren neemt de groep een hele reeks innovatieve initiatieven die soms zeer ambitieus of zelfs gewaagd zijn. Deze situeren zich onder meer in de luchtvaart, een belangrijk onderdeel van de activiteiten van DHL Express. “Een eerste is de inzet van duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel of SAF). Die wordt geproduceerd op basis van organisch afval maar is véél duurder dan kerosine. Hij is ook voorlopig maar beperkt beschikbaar”, stelt Katrien Brems, Product & Sales Development Manager. Binnen DHL zal DHL Express de grootste afnemer van SAF zijn.

Naast de inzet van SAF ziet DHL vijf andere hefbomen om leider te zijn in duurzame luchtvaart.

  • De vloot blijven vernieuwen (re-fleeting) om over de meest energie-efficiënte vliegtuigen te beschikken;
  • Continu inzetten op de optimalisering van het brandstofverbruik via technologie, de ideale gewichtsbalans of een nieuw geoptimaliseerd design van het netwerk;
  • Een decarbonisatie van de ‘ground handling’ door elektrificatie of inzet van waterstof;
  • De bestelling van 12 Alice elektrische vrachtvliegtuigen voor korte afstanden, die vanaf 2024 geleverd worden;
  • Het aanbieden van ‘groene producten’ zoals de ‘insetting’ van SAF.

Insetting

Na ‘offsetting’ (het compenseren van CO2-emissies door bijvoorbeeld bomen te planten) voert DHL Express dus ‘insetting’ in, een recent en innovatief concept. Dat kent men al van de groene elektriciteit: de consument die ervoor betaalt is niet altijd zeker dat de leverde elektriciteit groen is, maar heeft de zekerheid dat die elders wel geproduceerd en geleverd wordt.

“We hebben het Go Green Plus-programma ontwikkeld dat de klanten ‘insetting’ aanbiedt. Met insetting kunnen bedrijven de CO2-voetafdruk van hun luchtvracht rechtstreeks verminderen. De emissies worden dus niet extern gecompenseerd zoals bij offsetting (bijvoorbeeld door het planten van bomen), maar binnen de eigen supply chain door de inzet van SAF”, zegt Katrien Brems. Dat wordt nauwkeurig gerapporteerd en gecertificeerd

Last mile decarboniseren

Ook in de last mile wordt volop geïnnoveerd. Zo pionierde DHL Express enkele jaren geleden al met de Cubicycle, een cargofiets met uitwisselbare containers die bijvoorbeeld in Antwerpen een vertrouwd zicht is.

Het bedrijf pionierde ook met de Streetscooter, een elektrische bestelwagen die ruim tien jaar geleden door de universiteit van Aachen werd ontwikkeld. Inmiddels is deze technologie voorbijgestreefd. Vandaag werkt Deutsche Post DHL samen met Ford Pro. De constructeur zal de groep meer dan 2.000 elektrische bestelwagens leveren, maar beide zullen ook samenwerken door digitale en oplaadoplossingen te verkennen en mogelijks toekomstige producten voor specifieke activiteiten te ontwikkelen. Het bedrijf gelooft inderdaad in co-creatie om de technologie efficiënter en sneller te doen evolueren.

Lokale initiatieven

“Een investering van 7 miljard in duurzaamheid is een serieus engagement. De investering wordt door de groep gedragen maar de initiatieven kunnen ook land per land verschillen. Zo heeft België eigen karakteristieken, bijvoorbeeld qua bevolkingsdichtheid, die aparte realisaties en projecten vergen of mogelijk maken. Voor een stuk kunnen we dus zelf beslissen hoe we de ambities waarmaken”, legt Axelle Starek uit.

De grote bevolkingsdichtheid in België maakt dat de afstanden relatief kort zijn en elektrische bestelwagens gemakkelijker kunnen worden ingezet. Zo waren al 17 van de 40 bestelwagens die vanuit Blue Gate in Antwerpen opereren e-vans en 10 elektrische cargofietsen. Vorig jaar heeft DHL Express België 78 extra elektrische bestelwagens besteld, die nu in gebruik genomen worden. Ruim de helft van de voertuigen in Antwerpen is vandaag al elektrisch. Doorgaans zullen dieselbestelwagens vervangen worden door elektrische exemplaren.

Kennis delen

“DHL ontpopte zich doorheen de jaren tot een innovatief kenniscentrum voor duurzame logistiek. Daarom hechten we veel belang aan het delen en verspreiden van die kennis, onder meer via de publicatie van onze tweejaarlijkse ‘Logistics Trend Radar’ en van talrijke thematische rapporten. Deze kennis laat ons toe om samen met de klanten te bekijken welke technologieën bestaan en wat je ermee kan doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen bekijken hoe ze hun verpakkingen kunnen heroverwegen”, zegt Katrien Brems nog.

In die duurzaamheidsstrategie speelt kruisbestuiving een grote rol. “Met strategische klanten, bijvoorbeeld in de fashion, bespreken we hoe ze sneller naar circulariteit kunnen evolueren. Hoe kunnen we samen zorgen voor meer duurzame ‘flows’? Door samen out-of-the box na te denken kunnen we nieuwe oplossingen ontwikkelen, die nadien voor al onze klanten waarde hebben”, zegt ze.

“Het delen van kennis doen we ook door samen te werken met startups of door zelf startups te initiëren via het DHL Start-up Lab. Dat was een ‘intrapreneurship’-programma dat medewerkers van onze groep uit de hele wereld in staat stelde om nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Tussen 2018 en 2021 werden maar liefst 46 projecten gelanceerd, waarvan 21 met succes binnen en buiten DHL werden geïmplementeerd”, klinkt het tot slot.

DHL