LogiVille

Deloitte: De veerkracht van het leveringsnetwerk verbeteren

28/06/2022 — minuten leestijd
Inzichten
1457044628 Deloitte

De moderne, globale economie heeft efficiëntie en winstgevendheid geprioriteerd boven weerstand en duurzaamheid. In het tijdperk na Covid, gekenmerkt door toeleveringstekorten en gefocust op het verzachten van de klimaatcrisis, is het essentieel om een volledig transparant toeleveringsnetwerk te hebben.

Het toeleveringsnetwerk van vandaag

Vandaag de dag vertrouwen heel wat organisaties sterk op complexe toeleveringsnetwerken. Deze ingewikkelde, multi-tier netwerken kunnen helpen om risico’s te verzachten en grotere schaalvoordelen te leveren, maar dit komt met een kost van gebrek aan transparantie en compliance en verborgen zwakheden en afhankelijkheden. Deze netwerken worden alsmaar meer uitgesplitst en gespecialiseerd omwille van de globalisering en de toenemende technologische complexiteit.

Daarnaast gaan de conventionele aanpakken ook focussen op strikt gedefinieerde, net-op-tijd leverende netwerken met een extreme focus op snelheid en kostenefficiëntie. Dit betekent dat elk toeleveringsnetwerk slechts zo sterk is als zijn zwakste schakel(s), dewelke verborgen kunnen zijn waar het initieel niet verwacht wordt.

Ten laatste liggen de meest significante risico’s voor ontregeling van het netwerk dieper dan de Tier 1 leveranciers. Zoals wel meermaals werd bewezen in de afgelopen jaren kan elk voorval bij een Tier 4 leverancier gemakkelijk een sneeuwbaleffect creëren en leiden tot een massale ontregeling dat het gehele toeleveringsnetwerk verlamt. Ongeveer 25 procent van de verstoringen aan toeleveringszijde gebeuren dieper dan Tier 2, wat er voor zorgt dat het cruciaal is om de risico’s goed op voorhand te begrijpen zodat er genoeg ruimte is om verzachtende maatregelen te nemen. De meeste organisaties handelen echter enkel met hun directe Tier 1 leveranciers en hebben een beperkte zichtbaarheid op hun uitgebreide, multi-tier toeleveringsnetwerk.

Het toeleveringsnetwerk van morgen, compleet transparant

Deloitte Illuminate slaagt er in om grotere zichtbaarheid te creëren voor de complexe multi-tier toeleveringsnetwerken (tot Tier 12 indien gewenst) en om de risico’s binnen dat netwerk in te schatten met behulp van Machine Learning (ML) en Natural Language Processing maar zonder de noodzaak voor tijdverslindende en manuele interacties met de leveranciers zelf.

Het is een zakelijke dienst mogelijk gemaakt door een gepatenteerd technologisch platform dat gebruik maakt van 4 basiselementen:

Technologieën – Augmented Intelligence (AI) en andere technologieën ondersteunen analisten van A tot Z bij het in kaart brengen van het toeleveringsnetwerk.

Methodologieën – Een brede waaier aan methodologieën die gebruikt wordt door getrainde analisten om de uitkomsten van AI en datasets te analyseren en gerichte inzichten te leveren aan de klanten.

Publiekelijk beschikbare informatiebronnen – Bronnen vanop het web worden gebruikt in combinatie met Augmented Intelligence (AI) technologieën om de toeleveringsnetwerken te begrijpen.

“De menselijke factor” – Analisten volgen de ontwikkelde processen die de beschikbare middelen en technologieën gebruiken om tot in het grootste detail de zwakke plekken en kansen van de toeleveringsnetwerken te begrijpen.

Het Deloitte Illuminate platform stelt organisaties in staat om het risico op verstoring van het netwerk te verzachten dankzij geautomatiseerde inzichten en proactief te handelen op deze kansen.

Voor meer details:

https://www2.deloitte.com/au/en/pages/technology/solutions/enhancing-supply-network-resilience.html

https://www2.deloitte.com/au/en/pages/technology/solutions/illuminate.html

Deloitte