LogiVille

Een “nieuwe manier” om warenhuizen te automatiseren: versnelde transformatie - van evolutie naar revolutie

26/09/2022 — minuten leestijd
Inzichten
Deloitte

Terwijl de globale trend van “maak van alles een e-commerce” is gegroeid tot 1 triljoen dollar aan jaarlijkse inkomsten, is ook de magazijnruimte toegenomen tot 130 miljoen m². Deze groei en diversificatie heeft niet alleen voor nieuwe modellen gezorgd zoals micro-verwerkingscenters (MFC) of “Airbnb’s voor paletten”, maar creëert tegelijk ook een globale crisis voor Talent met de juiste kwalificaties. Ondertussen staan wereldwijd een half miljoen vacatures open en overschrijdt het personeelsverloop in sommige delen van de wereld 50%. Bedrijven proberen nu deze onzekerheid aan Talent op te lossen met behulp van technologie.

Zodoende is ook de automatisatie van warenhuizen in opmars met een jaarlijkse groei van ongeveer 30% en $26 miljard aan inkomsten in 2021. Leveranciers schrappen meer kansen dan ze goedkeuren, bouwen nieuwe regionale kantoren en productiefaciliteiten en voeren meerdere overnames uit om hun portfolio’s te diversifiëren.

Deze verlenging van de focus naar een door technologie gedreven warenhuis wordt alleen maar versterkt door Industry 4.0 systemen die in 4 verschillende categorieën kunnen ingedeeld worden:

  1. Robots & Cobots: Fysisch (transport - verplaatsen, opheffen, voorttrekken; handling - selecteren, inpakken, sorteren, bouwen; voorraad – op de grond, in de lucht) & digitaal (Robotic Process Automation; Intelligent Agents);
  2. Hulpmiddelen voor werknemers (Real-time connectiviteit; AR en handsfree wearables; VR en gamificatie; vertrouwd met data);
  3. Data Connectiviteit & Verbruik (IOT, 5G; Data Historici; Analyse);
  4. Cyber-fysische Systemen (Digital Twins van middelen, processen, faciliteiten en netwerken; Control Towers).

In dit artikel focussen we op de eerste twee fysische componenten, dewelke uitblinken in het “additieve” karakter van de technologieën: ze kunnen ontwikkeld worden in bestaande warenhuizen met minimale impact voor de bestaande infrastructuur. Dit typeert de evolutie van applicaties ondersteund door hardware (immense systemen die volledige gebouwen vullen) naar applicaties ondersteund door software (gekenmerkt door groepen van kleine, flexibele eenheden). Daarnaast bieden deze oplossingen ongeziene operationele en zakelijke flexibiliteit dankzij drie basisprincipes, afgekort “AST”:

- Aanpassingsvermogen: I4.0 systemen zijn niet gelimiteerd tot dezelfde strikte, fysische beperkingen als grote automatische opslag- en orderverzamelsystemen, maar ondersteund door software (WCS, WES) en kunnen zodoende het doel en de processen die ze ondersteunen, aanpassen of verfijnen om de ogenblikkelijke vereisten te ondersteunen;

- Schaalbaarheid: het toevoegen van meer apparaten of machines aan het bestaande landschap zal nagenoeg gebeuren zonder enige integratiekost, -tijd en -risico; de software controle systemen zijn gebouwd met dit doel in acht genomen. Daarnaast adverteren verkopers nieuwe “As-A-Service” verhuur, hetzij voor de volledige vloot hetzij voor de extra machines/apparaten nodig tijdens operationele piekmomenten. Dit is een fantastische kans om een automatisch warenhuis niet te “over-ontwerpen” (de standaard procedure ontwerpt niet voor gemiddeldes, maar neemt ook de pieken en opwaartse variaties in rekening waardoor een applicatie vaak niet op volle capaciteit wordt gebruikt) en ervoor te zorgen dat er opslag- en verwerkingscapaciteit kan toegevoegd worden naarmate het bedrijf groeit. Deze methode elimineert eveneens het risico op het ontwerpen van een systeem van meerdere miljoenen euro gebaseerd op riskante (strategische) veronderstellingen gespreid over het volgende decennium. Vandaag houdt deze aanpak en investering nog veel risico in, wetende dat markten en technologie evenals onze levenswijze plots kunnen wijzigen en evolueren.

- Overdraagbaarheid (Transferability): Operaties kan systemen of afzonderlijke apparaten verplaatsen binnen dezelfde faciliteit, tussen regio’s/zones of processen (bv. inkomend en uitgaand), net zoals de operatoren ook verdeeld worden binnen een site op basis van de dagelijkse werklast per activiteit. Systemen kunnen ook overgedragen worden tussen faciliteiten, bv. voor het opvangen van een piek in de ene faciliteit terwijl de andere ongebruikte middelen heeft, of simpelweg permanent overgedragen worden naar een nieuwe locatie, wat bv. voor een 3PL een groot voordeel is.

Er zijn een aantal aspecten die AST aantrekkelijk, of op zijn minst intrigerend maken: uit de kosten in de helft van de tijd vergeleken met automatische opslag- en orderverzamelsystemen (middels een goed design en business case), een shift van CAPEX naar OPEX via Automatisatie-As-A-Service, installatie op basis van huidige noden en dynamische, ad-hoc schaalbaarheid. Het zal er zodoende voor zorgen dat bedrijven, ter ondersteuning van hun strategie, eenvoudiger toegang hebben tot automatisatie (technologie, processen, implementatie en operationele fase – Durf Denken, Start Klein, Breidt Snel Uit). Deze methode en gedachtegang zal verder voor een creatieve evolutie van eigen talent zorgen die de nieuwe applicaties kan ontwerpen, implementeren, gebruiken, onderhouden en vernieuwen.

De warenhuizen veranderen; ook al “werkt” het nog steeds op de traditionele manier, zelfs dan nog neemt het aandeel van automatisatie toe. I4.0, in de hand gewerkt in de magazijnen door de versnelde acceptatie in de productie en de bredere supply chain, levert nu nieuwe, flexibele en beter toegankelijke middelen om de nuttige technologie naar de werkvloer te brengen en laat zodoende toe dat de warenhuizen zichzelf heruitvinden.

Eind oktober 2022 organiseert Deloitte een Warehouse Accelerator event in Log!Ville waar we, naast vele andere onderwerpen (zoals Sleutel-op-de-deur integratie, Warehouse Physics, Neurodiversiteit in Operaties, CO2 voetafdruk technologie) ook bespreken hoe het toepassen van I4.0 technologieën dient als een katalysator voor warenhuizen van het allerbest niveau (dankzij bv. Solution Engineering, Digital Twins, toegepaste IOT, AR). Onze focus zal uitsluitend liggen op het ontdekken van praktische elementen van warenhuizen door het aankaarten van de huidige uitdagingen terwijl we ons opmaken voor de complexe uitdagingen van de toekomst. Voor meer informatie over dit event kun je contact opnemen met Stefan Rusu, Directeur Warehousing and Automation bij Deloitte België via sterusu@deloitte.com (e-mail graag in het Engels).