LogiVille

EU-project TOKEN: Dynamic Access Control kan stadslogistiek effectief verbeteren

21/12/2022 — minuten leestijd
Studies
TOKEN Illustratie

Ook de publieke sector staat voor grote technologische uitdagingen. Daarom lanceerde Het Europese innovatie- en researchfonds Horizon 2020 het project TOKEN om de meerwaarde voor overheidsdiensten te onderzoeken van het gebruik van ‘Distributed Ledger Technologiën’ (DLT), zoals blockchain. Binnen dit project gaat de aandacht onder meer naar het beheren van de logistiek in de stad. Hiervoor ontwikkelde VIL samen met imec het concept Dynamic Access Control (DAC).

TOKEN (Transformative Impact Of Blockchain Technologies in Public Services), dat in januari 2020 van start ging, heeft als doel een experimenteel ecosysteem te ontwikkelen om de invoering van Distributed Ledger Technologies bij overheidsdiensten mogelijk te maken. Zeer herhaalbare Use Cases zouden als motor dienen voor de transformatie van ministeries, steden, publiek-private partnerships, enzovoort.

Binnen TOKEN werkte een consortium van deelnemers uit Polen, Spanje, Griekenland en België projecten uit in vier domeinen. Deze zijn respectievelijk: transparant beheer van overheidsrekeningen; marktvalorisatie van in het publieke domein gegenereerde gegevens; de toewijzing van overheidsmiddelen; en last mile logistiek in slimme steden. Dat laatste project werd toevertrouwd aan imec en VIL.

VIL-projectleider Domien Stubbe: “Steden kennen veel statische regels om de toegang van voertuigen te beperken en de leefbaarheid te verhogen. Zo hanteren ze vaak strikte venstertijden voor de bestel- en vrachtwagens die in de stad komen leveren. Wanneer de vervoerder niet alle zendingen binnen de tijd levert, riskeert hij een boete of moet hij ’s anderendaags terugkomen. Ook kan het gebeuren dat een stad in verschillende zones is ingedeeld tussen dewelke het gemotoriseerd vervoer zich niet mag verplaatsen, om het verkeer zoveel als mogelijk langs de ringweg te laten verlopen”. Voor de transportbedrijven zorgt dit voor stress bij de chauffeurs en inefficiëntie tijdens het leveren.

Dynamic Access Control

“Op die regels kan een stad uitzonderingen toestaan, mits men aan bepaalde voorwaarden beantwoordt. Bijvoorbeeld als men een zero-emissievoertuig gebruikt, vrachten van verschillende opdrachtgevers bundelt of bepaalde producten distribueert. Maar daar komt vaak bureaucratie bij kijken. Een voorbeeld: om in Leuven een dergelijke uitzondering te krijgen, moet de transporteur drie werkdagen vooraf een aanvraag indienen. Een ambtenaar beoordeelt de aanvragen dossier per dossier. Dat leidt tot extra werk en het kost tijd voor zowel de stadsdiensten als de transporteur”, legt hij uit.

Daarom heeft imec samen met VIL het Dynamic Access Control-platform (DAC) ontwikkeld en uitgewerkt, dat het mogelijk maakt om die toelating automatisch te verkrijgen en ze automatisch in de planning van de vervoerder te verwerken.

(Artikel gaat verder onder de video)Encryptie en blockchain

Binnen TOKEN spelen blockchain en andere DLT’s een belangrijke rol. Voor overheidsdiensten maken ze veilige processen mogelijk omdat ze problemen op het gebied van vertrouwen, transparantie en privacy kunnen oplossen. “Om een toelating te krijgen moeten concurrentie- en privacygevoelige data ingevoerd worden: het gaat om deze producten, deze adressen, enzovoort. Hiervoor is end-to-end-encryptie nodig. Voor een stad is het belangrijk om de leveringen en de aard van de goederen te kunnen traceren om te weten of aan de voorwaarden voor de uitzondering wordt beantwoordt. Ook in het veilig delen van al deze data kan blockchain een belangrijke rol spelen”, voegt Domien Stubbe toe.

Succesvolle test in Leuven

De stad Leuven toonde zich zeer geïnteresseerd om als ‘living lab’ te dienen in dit project. “Dankzij het TOKEN-project konden de verschillende stadsdiensten aangespoord worden om data onderling beter te delen en om de optimalisering van toegangsrechten op een geïntegreerde manier te bekijken”, stelt Tim Asperges, adviseur stedelijke mobiliteit van de stad Leuven.

In februari 2022 werd de dynamische toegangscontrole (DAC) in een prototype-versie offline getest. In april volgde een test in de echte omgeving. Daarbij kreeg een transporteur de opdracht om lokaal geproduceerde voedingsproducten bij een restaurant of winkel te leveren. Slimme ANPR-camera’s kregen een signaal om de bestelwagen van de transporteur buiten de reguliere venstertijden de stad te laten inrijden. En dat allemaal zonder dat er één manuele handeling moest gebeuren.

De kern van de test met het DAC-platform was het uitwisselen van geëncrypteerde data over de hele keten: tussen de producent van lokaal voedsel (Coöperatieve Kort’om Leuven) en zijn bestelplatform (Linkedfarm), tussen de databeheerder die achter de ANPR-camera's zit (Geosparc) en twee logistieke bedrijven die instaan voor de leveringen (Ninatrans en CityDepot), die elk een eigen Transport Management System (TMS) gebruiken.

Datasilo’s openbreken

"De belangrijkste verwezenlijking van dit project is dat we databanken die voordien niet communiceerden, met elkaar in contact gebracht hebben. We hebben datasilo’s opengebroken", stelt Joris Finck, projectleider bij imec.

Uit de test is gebleken dat DAC prima werkt om de hele keten aan elkaar te schakelen en om een beleidsbeslissing dynamisch te implementeren. In dit project werd blockchaintechnologie gebruikt, maar welke technologie het meest geschikt is om de DAC aan te sturen, moet nog verder onderzocht worden. Er bestaan immers nog heel wat andere manieren om datasilo’s zonder blockchain open te breken. Imec heeft dan ook onlangs samen met VIL een voorstel ingediend om het project verder te zetten.

Blauwdruk voor verdere uitbouw

“Het TOKEN-project als dusdanig is nu officieel afgerond, maar we zitten eigenlijk nog in een bouwstadium. De codes zijn wel ‘open source’, wat betekent dat ook andere steden en softwareontwikkelaars de DAC en de vergaarde kennis kunnen gebruiken om voort te bouwen aan gelijkaardige toepassingen. Gent en Hasselt hebben al interesse getoond. Ook buitenlandse steden lieten weten belangstelling te hebben, maar we willen niet te snel van stapel gaan”, zegt Domien Stubbe nog.

“Al kan het concept als blauwdruk dienen voor veel partijen, is DAC zoals gezegd nog niet marktklaar. We willen dan ook dat wij het verder kunnen uitwerken in samenwerking met de steden en betrokken bedrijven. Wij hopen daarbij op Europese of regionale steun”, stelt hij tot slot.

Gelanceerd in januari 2020, TOKEN (Transformative Impact Of Blockchain Technologies in Public Services) is een project wiens uiteindelijke doel is om experimentele ecosystemen te ontwikkelen die de adoptie van Distributed Ledger Technologies een gelegenheid bieden en haar waarde te bewijzen, doormiddel van zeer herhaalbare Use Cases, als driver voor de transformatie van publieke diensten.

De vier domeinen:

transparent management of public accounts, public funding distribution, market valorisation of data generated in the public domain and last mile logistics in Smart Cities.

Zie ook

https://token-project.eu/

VIL