LogiVille

Europees commissaris Mariya Gabriel: "De European Innovation Council wordt Europa's unicornfabriek".

23/09/2022 — minuten leestijd
Co-creation
Photo Mariya Gabriel approved

Europa is wereldleider op het gebied van wetenschap en onderzoek. Andere regio's zijn echter koploper op het gebied van innovatie. Dit wordt de ‘Europese innovatieparadox’ genoemd. Om deze kloof te overbruggen heeft de Europese Unie vorig jaar de European Innovation Council (EIC) gelanceerd. Exclusief voor Log!Ville legt Europees commissaris voor Innovatie en Onderwijs Mariya Gabriel uit hoe de EIC het landschap van de Europese innovatie definitief zal veranderen. Ze legt ook uit hoe de 'Nieuwe Europese Innovatie-agenda' Europa in de voorhoede wil plaatsen van de nieuwe golf van diepe technologie en start/scale-ups.

Horizon Europe (2021-2028) is het meest ambitieuze programma dat de EU ooit heeft uitgevoerd om de uitdagingen van de samenleving aan te pakken. Binnen het budget van 95,5 miljard euro zal het onze wetenschappelijke en technologische basis versterken, oplossingen voor gezonder leven ontwikkelen, digitale transformatie stimuleren en klimaatverandering bestrijden.

Eén van de nieuwigheden van Horizon Europa is de European Innovation Council (EIC) die gericht is op het opschalen van start-ups en het helpen van onderzoek om naar de markt te gaan en een echte impact op de samenleving te hebben. De Europese Unie moet namelijk duidelijk haar plaats innemen in de concurrentiestrijd om start-ups die baanbrekende technische ontwikkelingen doorvoeren die kunnen leiden tot de totstandkoming van nieuwe markten, en tegelijkertijd de essentiële technologieën van de toekomst beheersen die onze soevereiniteit veilig zullen stellen.

Europa's unicornfabriek

Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020 die in 2014 werd gelanceerd, biedt specifieke instrumenten om baanbrekende innovatie te bevorderen door financiering, advies en netwerkmogelijkheden aan te bieden.

Als onderdeel van dit programma is in maart 2021 de European Innovation Council (EIC) gelanceerd. De EIC heeft een totaal budget van 10 miljard euro voor baanbrekende innovaties. Het is dé plek voor innovatoren die hen helpt ‘van idee tot markt’. Dat omvat geavanceerd onderzoek, commercialisering en schaalvergroting, het bewijzen van de werking, tot marktintroductie.

Sinds de lancering van Horizon 2020 in 2014 heeft de Commissie creatieve starters gesteund via het kmo-instrument en het proefproject ‘EIC-versneller’ (2018-2020). Deze succesvolle strategie heeft geleid tot het huidige EIC-pakket van 10 miljard euro aan programma's in het kader van Horizon Europa.

Met een budget van ongeveer 1,7 miljard euro voor dit jaar is de EIC goed gepositioneerd om zijn doel: Europa's unicornfabriek worden, te verwezenlijken. Het EIC-fonds is ook goed op weg om één van Europa's grootste investeerders in diepe technologie te worden.

In dat verband ontwikkelt het EIC een nieuw ‘Scale-Up 100-project’ om 100 veelbelovende deep tech-start-ups in heel Europa te identificeren die het grootste potentieel hebben om unicorns te worden.

De EIC-versneller

De EIC-versneller richt zich op diepe technologie om kmo's en start-ups te helpen bij de schaalvergroting van risicovolle technologieën tijdens een belangrijke groeifase. Te vaak zijn private investeerders vanwege de risico's niet bereid dergelijke start-ups te financieren. Deze bedrijven verhuizen dan ook naar de VS of andere locaties waar diepgaande technologische vooruitgang populairder is. De EIC-versneller overbrugt deze ‘braindrain’ door start-ups en kmo’s met een hoog risico te helpen innoveren. De EIC investeert in de aandelen van deze bedrijven om hun groei te financieren en andere investeerders aan te trekken. In 2022 heeft de EIC-versneller bijna 1,1 miljard euro te besteden, waarvan meer dan de helft in aandelen wordt geïnvesteerd via het EI-fonds, één van Europa's grootste investeerders in startende technologie.

Samenwerking en co-creatie vergemakkelijken

Ik geloof sterk in co-creatie. Net als LogiLAUNCH van Log!ville - waar startende en reeds uitgebouwde bedrijven samenkomen - ondersteunt de Europese Commissie EIC-begunstigden via de EIC Business Acceleration Services (BAS) en het EIC Corporate Partnership Programme. Beide vergemakkelijken de samenwerking en co-creatie met internationale zakenpartners zoals toonaangevende bedrijven, investeerders, inkopers, distributeurs, klanten enz.

Dit omvat het verkennen van commercialiseringsvooruitzichten met het bedrijfsleven, specifieke en impactgerichte matchmaking-evenementen, het venture client-model en gestructureerde proef- en testsamenwerkingen met bedrijven en private en openbare aanbestedende diensten.

De Nieuwe Europese Innovatie-agenda

In deze context heb ik op 5 juli de Nieuwe Europese Innovatie-agenda (NEIA) voorgesteld. Gedurende meer dan een jaar hebben we de belanghebbenden geraadpleegd, zoals leiders van innovatie-ecosystemen, start-ups, unicorns, vrouwelijke oprichters, vrouwen uit de sector van het risicokapitaal, universiteiten en bedrijven. De NEIA is een aanvulling op Horizon Europa.

De NEIA is bedoeld om Europa te positioneren als een leidende speler op het wereldwijde innovatietoneel. Hij bevat 25 specifieke acties onder vijf koepels:

Ten eerste zal de financiering van scale-ups Europese investeerders uit Europese overheids- en private sectoren mobiliseren om te investeren in en te profiteren van de schaalvergroting van Europese hightech-starters.

Ten tweede zal het mogelijk maken van innovatie door ruimte te creëren voor experimenten en overheidsopdrachten, innovatie vergemakkelijken door betere randvoorwaarden, waaronder experimentele benaderingen van regelgeving.

Ten derde zal de innovatie in Europese innovatie-ecosystemen in de hele EU worden versneld en versterkt door de oprichting van regionale innovatieregio’s te ondersteunen. Dit zal de lidstaten en de regio's helpen om middelen (ten minste 10 miljard euro) te bestemmen voor concrete interregionale innovatieprojecten.

Ten vierde zal het stimuleren, aantrekken en vasthouden van hoogtechnologisch talent zorgen voor de ontwikkeling en doorstroming van essentieel hoogtechnologisch talent in en naar de EU.

Tenslotte zal de verbetering van de beleidsvormingsinstrumenten de sleutel zijn voor de ontwikkeling en het gebruik van degelijke, vergelijkbare datareeksen en gemeenschappelijke definities (start-ups, scale-up). Dit zal zorgen voor een betere beleidscoördinatie op Europees niveau.

Onderwijs als cruciale innovatiekatalysator

Onderwijs- en opleidingsinstellingen bereiden de volgende generatie Europese talenten voor en zijn daarom ook cruciale katalysatoren van innovatie. Zij verschaffen passende instrumenten om innovatie op hun campussen en daarbuiten te ondersteunen, en vergemakkelijken de verbindingen met allerlei initiatieven.

Een goed voorbeeld is het ontmoetingscentrum van Log!Ville, waar innovatieve interacties tussen start-ups, bedrijven en kennisinstellingen plaatsvinden. Deze maken de uitwisseling van expertise en co-creatie mogelijk.

Andere initiatieven omvatten het vergroten van de ondernemingsmogelijkheden van instellingen voor hoger onderwijs, het verstrekken van directe financiering voor samenwerking tussen universiteiten en bedrijven op het gebied van onderwijsgerelateerde kwesties of het ondersteunen van de ontwikkeling van innovatie-ecosystemen in regio's in heel Europa die weinig innovatief zijn.