LogiVille

‘Gamification’ kan integratie logistieke medewerkers uit kansengroepen versnellen

24/11/2022 — minuten leestijd
Studies
Gamification Vierkant drukwerk 300dpi

In een uiterst krappe arbeidsmarkt willen logistieke bedrijven meer medewerkers uit kansengroepen aanwerven. Deze zijn echter vaak laagopgeleid, anderstalig en soms laaggeletterd. Hen opleiden is daarom moeilijk en arbeidsintensief. Ook de integratie op de werkvloer gebeurt trager. Daarom lanceert VIL op 1 december het project ‘Gamification in Logistics’, waarbij spelprincipes en speeltechnieken in een professionele context aangewend worden om die medewerkers beter en sneller te integreren.

Bijna alle bedrijven kampen met een tekort aan logistieke medewerkers. Veel mensen uit de kansengroepen zouden in aanmerking kunnen komen, maar dat veronderstelt grote inspanningen om ze op te leiden en op de werkvloer te integreren. Dat plaatst Instellingen en bedrijven voor een enorme uitdaging omdat een degelijke begeleiding enorm arbeidsintensief intensief is.

“Met dit project willen we dan ook een platform voor ‘serious gaming’ ontwikkelen waarmee bedrijven op een laagdrempelige manier onder meer anderstaligen, recente migranten en laagopgeleiden gemakkelijker kunnen aantrekken en effectiever kunnen integreren”, zegt VIL-projectleider Dirk Jocquet.

Serious game

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan vermaak. Het kan dienen voor verschillende doeleinden zoals communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of opleiden en het verwerven van inzicht. Dat betekent niet dat het spel saai is, integendeel: de sterkte van serious games zit hem grotendeels in de funfactor: ze omvatten uitdagingen en beloningen. Hiermee wordt de speler gestimuleerd om verder te spelen en de materie tot zich te nemen. Een serious game kan gebruik maken van verschillende media: het kan een papieren bordspel, een kaartspel of een computerspel zijn.

“Wij kiezen voor de computer. Ons concept stoelt op een digitaal platform dat via touchscreens, tablets of zelfs smartphones werkt. Het project beoogt het ontwikkelen van minimaal twee modulaire games waarmee bedrijven zelf een aantal opleidingen of communicaties kunnen opzetten. Dat technologieneutraal platform zal eventueel gekoppeld kunnen worden aan hun LMS”, voegt hij toe. Een Learning Management System (LMS) is software die ondersteuning biedt bij het faciliteren van leeractiviteiten zoals opleidingen en trainingen.

Niet alleen on-boarden

Het platform en de games zijn niet alleen bedoeld om mensen uit de kansengroepen aan te trekken en te integreren – on-boarden – maar ook om hen nadien op de werkvloer verder op te leiden of recurrent – bijvoorbeeld jaarlijks - te trainen. “We gaan ook bekijken of het platform kan gebruikt worden om de interne communicatie te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door het aan te wenden als een soort sociale media. Ook taalopleidingen behoren tot de mogelijkheden”, stelt Dirk Jocquet nog.

Modulair

“Het platform zal modulair opgezet worden zodat bedrijven bijvoorbeeld eigen foto’s en grafieken in hun game kunnen integreren. Daarnaast willen we een toolbox aanreiken waarmee bedrijven zowel het platform als de games zelfstandig kunnen gebruiken”, zegt hij.

Het ontwikkelen van het platform en van de games zal gebeuren in samenwerking met het XP-lab van de UCLL Hogeschool in Hasselt. “We zullen ook met de afdeling ‘inclusie’ van die hogeschool samenwerken om te leren hoe we in de toekomst deze kansengroepen beter kunnen bereiken”.

Deelnemen kan nog

Een tiental bedrijven en instellingen hebben zich al aangemeld om deel te nemen aan het project ‘Gamification in Logistics’. Maar wie wil kan zich nog inschrijven. Dat kunnen transport- en logistiek bedrijven zijn, maar ook verladers, retailers, interimkantoren, centra voor beroepsopleiding of technische bedrijven.

Hebt u interesse? Contacteer dan dirk.jocquet@vil.be

Hebt u interesse? Contacteer dan dirk.jocquet@vil.be