LogiVille

WDP - Kristof De Witte: “Geen innovatieve supply chain zonder slimme gebouwen”

18/02/2022 — minuten leestijd
Inzichten
Partners
WDP Kristof De Witte2

Magazijnen zijn al lang geen ‘grote dozen’ meer, maar innovatieve gebouwen die slimme logistieke ketens mogelijk maken. We staan er niet altijd bij stil dat zij cruciaal zijn voor het ontwikkelen van die intelligente supply chains. Kristof De Witte, algemeen directeur van WDP België, legt het belang uit van innovatie, duurzaamheid en kruisbestuiving.

Wat is de impact van innovatie op de ontwikkeling van logistieke gebouwen?

Vaak wordt gezegd dat de innovatie in de logistiek zich binnen de gebouwen afspeelt, met meer robotisering en automatisatie voor meer efficiëntie en nieuwe vormen van logistiek. Een goed voorbeeld is de e-commerce, die om snellere rotaties vraagt. Wat binnenin gebeurt heeft wel degelijk een invloed op de vormgeving van de gebouwen, omdat ze die verhoogde ‘throughput’ moeten mogelijk maken.

Ook de personeelsschaarste maakt dat wij als ontwikkelaar meer moeten inzetten op innovatie en nauwer moeten samenwerken met de opdrachtgever. Die schaarste wijzigde de Return on Investment (ROI) van robotisering. Die zit in een stroomversnelling en heeft niet alleen een impact op de vormgeving, maar ook op de relatie met de klant. Soms zal hij vragen om een deel van de kost van de automatisering op ons te nemen. Wij moeten dus nu meer dan tevoren meedenken over innovatieve oplossingen en soms mee investeren.

Kunt u een voorbeeld geven?

Voor Barry Callebaut ontwikkelde WDP het nieuwe wereldwijde distributiecentrum in Lokeren. Dit volledig energieneutraal gebouw van 60.000 m² bestaat uit een klassiek magazijn en een 40 m hoge, volledig geautomatiseerde ‘high bay’. In deze hoogbouw vormen de rekken en kranenbanen de structuur. De wanden zijn maar een schil. Wij hebben dan ook in deze kranenbanen geïnvesteerd. Het concept ontwierpen we samen met Barry Callebaut en specialisten.

Waar beïnvloedt innovatie nog de ontwikkeling van logistiek vastgoed?

Een zeer belangrijk aspect is duurzaamheid, waar veel innovatie bij komt kijken. WDP schreef het Climate Action Plan neer dat focust op energie, decarbonisatie en duurzaamheid. Die innovatie start al bij het ontwerpen van het magazijn. De daken fungeren al zoveel als mogelijk als een zonnecentrale. De volgende stap is de ontwikkeling van batterijen om die energie op te slaan en ’s nachts te gebruiken.

Een ander aspect waar veel innovatie aan te pas komt is monitoring. Vandaag worden 73% van onze gebouwen tot op detailniveau gemonitord. Tegen 2025 zal dat 100% zijn. Een voorbeeld is het aansturen van de temperatuur in een diepvriescel. Wanneer de zon volop schijnt kunnen we met de geproduceerde elektriciteit de temperatuur proactief tot -25°C trekken om het energieverbruik ’s nachts fors te verminderen. Een ander voorbeeld is het aansturen van de LED-verlichting en die constant tot 10% te beperken en op te trekken tot 100% alleen op de plekken waar effectief wordt gewerkt. Het gebouw wordt dus steeds slimmer.

De zonnepanelen dragen dus bij tot dat slimmer maken van gebouwen?

Absoluut. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om voor de verwarming om te schakelen van gas naar warmtepompen. Naar de toekomst toe maken ze het ook mogelijk om laadpalen voor vrachtwagens te plaatsen, zodat de introductie ervan in de supply chain kan versnellen. Als ontwikkelaar investeren we dan ook steeds meer in innovatie op gebied van energie, wat de klant ook helpt om zijn kosten te verlagen.

Dat is eigenlijk ook kennisoverdracht?

Zeker. Veel klanten hebben gelijkaardige activiteiten. In Wolvertem hebben we een team specialisten die de vergaarde kennis deelt met nieuwe klanten. Of de bestaande klanten te helpen bij het efficiënter maken van hun gebouwen met een betere isolatie, het installeren van zonnedaken, enzovoort.

We delen ook die kennis met de aannemers en kunnen hen tonen hoe ze de voetafdruk van een gebouw kunnen verlagen met een andere keuze van materialen.

Verandert dat de relatie met de klant?

Kennis is niet alleen belangrijk om slimme gebouwen neer te zetten, maar ook om een partner van de klant te worden op gebied van innovatie. Hoe meer we weten, hoe beter we de klant begrijpen. En hoe meer wij hem kunnen bijstaan in het ontwerpen van hun supply chains. Logistieke processen evolueren snel. Met onze kennis kunnen we raad geven om bijvoorbeeld hun gebouw anders in te delen. Een voorbeeld: met shuttlesystemen en andere Goods-to-Person oplossingen heb je minder plaats nodig in de expeditieruimte. Bij de aanvang van de gesprekken kunnen we proactief aan de klant voorstellen om die ruimte te beperken de rest van het gebouw anders in te delen.

WDP is in meerdere landen actief. Merkt u dat België op gebied van innovatie achterop hinkt?

Niet echt, in die zin dat onze klanten vaak internationaal actief zijn en zij hun kennis delen tussen hun verschillende nationale organisaties, dus ook de Belgische. Meer lokale spelers hebben doorgaans geen achterstand op gebied van innovatie maar hebben soms minder ‘resources’ om bijvoorbeeld te automatiseren. Daar kan Log!Ville verandering in brengen omdat het tonen van technologie en het delen van ‘good practices’ drempelverlagend kan werken.

Vandaag zie ik de grootste bottleneck voor innovatie trouwens niet in de schaal van de bedrijven, maar in de looptijd van de contracten. Als de opdrachtgever de looptijd ervan tot drie jaar beperkt, zal het zeer moeilijk zijn voor de logistieke dienstverlener, hoe groot of klein hij ook is, om in robotisering of automatisering te investeren.

WDP