LogiVille

H.Essers: “Innovatie als hefboom voor de verduurzaming van de supply chains”

29/03/2022 — minuten leestijd
Partners
Container Essers2

Als vooraanstaand logistiek dienstverlener en belangrijke werkgever wil H.Essers een voortrekkersrol opnemen in duurzaam ondernemen. Daarom maakte het bedrijf uitdrukkelijk de keuze om niet zozeer aan een duurzaamheidsstrategie te werken, maar wel een duurzame strategie te volgen. In de transitie speelt innovatie – zowel op gebied van producten, diensten als processen – een grote rol. In zijn booth op Log!Ville licht het bedrijf diverse aspecten hiervan toe.

Yannick Dylst, Sustainability Manager bij H.Essers: “Onze onderneming selecteerde 19 materiële topics of ‘ambities’ die de basis vormen voor de vertaalslag van ons duurzaamheidsstreven naar duurzame praktijk. Een daarvan is innovatie. Daarbij stellen we bestaande modellen in vraag om te werken aan duurzame en innovatieve oplossingen voor de supply chain van de toekomst. Voor onze klanten en stakeholders willen we naast een logistieke partner ook een kennispartner zijn. Deze ambitie trekken we door in onze ‘booth’ op Log!Ville”.

“Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn gealigneerd op de SDG’s van de Verenigde Naties. Wij selecteerden er vijf van die passen in onze corporate values en waarvan wij geloven dat we als H.Essers een impact kunnen realiseren. Daar hoort innovatie bij als een belangrijke ‘driver’ voor meer duurzaamheid en veiligheid”, benadrukt hij.

Supply chain van de toekomst

“Sinds 2018 hebben we de coördinatie van onze innovatie-initiatieven onder de
noemer TomorrowLOG gebracht. Binnen dit kader exploreren en ontwikkelen wij
nieuwe duurzame en innovatieve oplossingen voor de supply chain van de toekomst. Deze initiatieven gaan heel breed”, legt Yannick Dylst uit.

“TomorrowLOG geeft ons inzicht in het portfolio van innovatieprojecten en in welk stadium zij verkeren. Zo kunnen we ons voorbereiden op nieuwe evoluties op gebied van onder meer duurzaamheid. Neem de elektrische trucks op batterijen en op brandstofcellen. Naarmate ze ingang krijgen zullen ze een impact hebben op onze processen. We moeten bijvoorbeeld rekening houden met de impact van het actieradius en de oplaadtijd op de planning”, klinkt het verder.

Avoid, Shift, Improve en Inset

“In onze duurzame strategie passen we zoveel als mogelijk de principes Avoid, Shift, Improve en Inset toe. Innovatie is daarbij een belangrijke hefboom. Vermijden (avoid) betekent bijvoorbeeld minder lege kilometers rijden. Hiervoor hebben we samen met een externe partij een krachtige routeringstool ontwikkeld die ons in staat stelt het laadvermogen maximaal te benutten en meer inzicht te geven aan onze klanten om hun netwerk te optimaliseren”, aldus Yannick Dylst. “Ook onze HVO Insetting is een innovatieve manier om de CO2-emissies te vermijden. In contrast tot offsetting (bijvoorbeeld het laten aanplanten van bomen) kan een klant zijn supply chain zelf koolstofvrij maken door ons te laten rijden op HVO, een duurzame biobrandstof op basis van plantaardig afval”.

Intermodaal vervoer

Als men het over innovatie heeft, denkt men vaak aan volledig nieuwe producten en diensten. “Ze kan echter ook toegepast worden op bestaande, gekende concepten. Om transporten te verduurzamen biedt intermodaal vervoer veel mogelijkheden. Dat is geen innovatie. Deze dienstverlening aanbieden aan de farmasector, daarentegen, is dat wel. Daarbij komt veel te kijken. Zo ontwierpen wij de Safe Coolbox, een container waarmee we – zelfs medicijnen - gekoeld en beveiligd intermodaal kunnen vervoeren. Ook vinden we nieuwe manieren van werken om de ‘lead times’ van het wegvervoer te benaderen”, zegt hij nog.

H.Essers gaat zelfs verder, met ‘synchromodaal’ vervoer. “Ook deze visie van a-modale orders is innovatief op gebied van duurzaamheid: klanten kunnen hun orders doorgeven waarbij zij hun prioriteit stellen, met name emissies, kost of lead time. Dankzij onze eigen aangepaste vloot, terminalsen systemen kunnen wij dan de optimale mix van modi en routes inzetten”, benadrukt hij.

Meer duurzame warehouses

Ook in de warehouses streeft H.Essers meer duurzaamheid na. Yannick Dylst: “Dat kan door de vierkante meters optimaler te gebruiken, beter te isoleren, zonnedaken en windmolens te installeren. De meeste van onze warehouses zijn ook multimodaal ontsloten. Sinds 2021 werden die ambities scherper gesteld door te beslissen dat alle nieuwe gebouwen minstens aan de BREEAM ‘Good’ moeten beantwoorden. We denken na over het warehouse van de toekomst in de hoogte. En we schakelen waar mogelijk over op elektrisch intralogistiek materieel”.

Duurzame transitie

“Al deze voorbeelden tonen aan dat H.Essers keihard inzet op die duurzame transitie. Naast de logistieke concepten, achterliggende infrastructuur en systemen is dat op zich innovatief voor de sector waarin het helaas nog te vaak gaat over initiatieven die als greenwashing bestempeld kunnen worden. Wij stellen innovatie en concrete oplossingen ter beschikking van de klanten om hun supply chain nù te vergroenen. De supply chain van de toekomst is immers een duurzame supply chain”, stelt Yannick Dylst tot slot.