LogiVille

Hans Larsson (TMHE): “Het goud uit het zand filteren”

30/06/2022 — minuten leestijd
Partners
Hans Larsson OK

Toyota Material Handling Europe (TMHE) gelooft sterk in open innovatie en co-creatie. “Wij hebben veel technologie en innovatiekracht binnen ons bedrijf, maar samenwerkingen met klanten en startups kunnen het innovatieproces nog versnellen”, zegt Hans Larsson. Als directeur Strategic Innovation bij TMHE in Zweden is hij onder meer belast met het verkennen en het opzetten van potentiële samenwerkingen.

“Mijn taak bestaat erin om innovatie te stimuleren, zowel bij TMHE als bij de klanten. Dat gebeurt op drie manieren: ten eerste via research de dreigingen en opportuniteiten van toekomstige technologieën analyseren; ten tweede door buiten de ‘core’ van TMHE partners en startups te zoeken om ecosystemen te bouwen; en ten derde door te testen en te experimenteren zodat we met Proof of Concepts kunnen evalueren of nieuwe oplossingen naar de markt kunnen gebracht worden op korte of middellange termijn. Soms kan een oplossing van een startup direct geïmplementeerd worden, maar soms is ze meer iets voor de logistiek van de toekomst. Dat is wat we onderzoeken”, zegt hij. Hij gebruikt hiervoor een mooie beeldspraak: “We moeten gewoon het goud uit het zand filteren”.

Larsson heeft het startuplandschap de jongste jaren veel zien evolueren. Volgens hem hadden startups in het begin weinig geld om hun ideeën tot volwassenheid te brengen. “Vandaag is het beeld anders. Ze worden vaak ondersteund door investeerders en hebben ervaren en goed opgeleide mensen aan boord. Zij focussen meestal op een specifiek probleem en kunnen daarin zeer bedreven zijn. Als bedrijf is onze scope veel breder. Door samen te werken kunnen we beide sneller vooruitgaan”.

Kennis van de noden van de klanten is een asset

“We kennen veel klanten en we kennen hun noden. Dat is een asset die buiten het bereik is van een startup. Het is moeilijk voor haar om de juiste mensen in grote internationale groepen te benaderen, al heeft ze een oplossing die deze misschien vooruit zou kunnen helpen. Als groot bedrijf hebben we toegang tot de markt. Startups hebben ons nodig, maar dat geldt evenzeer andersom. Het is een interessante evolutie”, zegt hij.

Die samenwerking kan leiden tot co-creatie, wat voor de klanten een enorm potentieel biedt. Grote logistieke bedrijven hebben veel kennis op vlak van logistiek maar niet noodzakelijk kennis op gebied van ‘deep tech’. “De wisselwerking tussen een startup, een grote producent en een potentiële gebruiker kan dus uitmonden op een grote toegevoegde waarde”, vindt Hans Larsson.

Co-creatie en Zero Muda

Co-creatie past dan ook goed in de ‘Zero Muda’-strategie van Toyota Material Handling. Muda is de Japanse term voor afval, die in vele vormen voorkomt: teveel stocks, defecten, transporten, wachttijden, enzovoort. In elk productie- of logistiek proces zijn er fricties. Ze eruit nemen creëert dus toegevoegde waarde. In de logistiek kan dat bijvoorbeeld door overtollige bewegingen te vermijden of ongevallen te voorkomen.

“De inbreng van een startup kan dat verbeterproces versnellen. Log!Ville is een uitstekende plek voor dergelijke contacten, omdat we met voor ons nieuwe startups kunnen connecteren die ons en onze klanten nieuwe oplossingen kunnen aanreiken. Bijvoorbeeld nieuwe systemen om ongevallen in een warehouse te verminderen. Als we dankzij hun technologie ongevallen kunnen voorkomen, is dat een stap in de richting van onze Muda-visie”, zegt Hans Larsson.

Log!Ville is een ‘matchmaking’ arena

Daarom vindt hij een initiatief zoals Log!Ville zeer interessant. “Om open innovatie en co-creatie te stimuleren moet je de juiste mensen ontmoeten, de efficiënte structuren hebben en een vruchtbare ontmoetingsplaats vinden. Log!Ville trekt de juiste mensen aan en biedt een kader aan waarin ze elkaar kunnen ontmoeten. Wij beschouwen het dan ook als een ‘matchmaking arena’. Voor de logistiek is dat vrij uniek in Europa. Er zijn wel andere initiatieven zoals de Lindholmen Science Park, waar we eveneens aanwezig zijn. Maar zij focussen niet op intralogistiek”, voegt hij toe. (Lindholmen Science Park is opgezet door de Chalmers University of Technology, de stad Göteborg en een aantal bedrijven. Het richt zich op mobiliteit en biedt al ruim twintig jaar ruimte om gezamenlijk te investeren in de ontwikkeling van innovatie, red.).

TMHE gelooft dus in Log!Ville. Daarom heeft het bedrijf het demo- en belevingscentrum gekozen om in september zijn internationaal event Logiconomi te organiseren. Het brengt klanten, innovators en pioniers bij elkaar om ideeën te delen en trends en technologieën te herkennen die op korte, middellange en lange termijn van invloed zijn op de wereld van de logistiek. “Dat gebeurt in workshops, debatten, uiteenzettingen, enzovoort. Tijdens die twee dagen wordt kennis gedeeld, worden inzichten besproken en worden demonstraties van toekomstgerichte oplossingen georganiseerd. Log!Ville is dus een uitstekende plek om zo’n event te houden”, zegt Hans Larsson tot slot.

Toyota