LogiVille

Het toekomstige Metaverse en zijn disruptieve impact

21/12/2022 — minuten leestijd
Inzichten
Metaverse image small

De afgelopen jaren is het belang van technologische adoptie toegenomen, waardoor bedrijven gedwongen werden om mee op de kar te springen en nieuwe technologieën te ontwikkelen en implementeren. Veel van deze technologieën kunnen onze huidige gang van werken verstoren en de interesse in het Metaverse versterken. Dit Metaverse zal veel industrieën transformeren, waaronder ook de logistieke sector.

Het ontstaan van een nieuwe technologie kan de manier waarop we omgaan met de digitale wereld beïnvloeden. Weet u nog toen de eerste smartphones op de markt kwamen zonder toetsenbord? Velen vroegen zich af of deze apparaten in staat zouden zijn om de markt te veroveren, maar het tegendeel werd bewezen. Deze smartphones introduceerden nieuwe bedrijfsmodellen binnen verschillende domeinen, waaronder transport, voedselbezorging, sociale interactie enz.

Technologieën die onze manier van interageren met de digitale wereld veranderen, liggen aan de basis van wat we het Metaverse noemen. Dit Metaverse verwijst niet naar een enkele technologie of apparaat, maar naar het gehele netwerk van verschillende afzonderlijke technologieën die een meeslepende, driedimensionale ervaring kunnen creëren waarin gebruikers met elkaar en hun omgeving communiceren.

Zes belangrijke kenmerken

Er zijn zes belangrijke kenmerken van een Metaverse:

 1. Realistische meeslepende ervaringen bieden precisie van de zintuigen, objecten en omgeving en hebben het enthousiasme voor het Metaverse aangewakkerd.
 2. Volledige structuur van de echte wereld
 3. Metaverse bewoners kunnen inhoud en applicaties maken in hun eigen virtuele werelden in
 4. de User-Generated-Content (UGC)
 5. Het Metaverse zou de economische waarde van de echte wereld kunnen overtreffen omdat het minder schaarste heeft, wat een enorme potentiële economische waarde kan creëren.
 6. Door parallel te lopen met de echte wereld, gelden er ook nieuwe reguleringen
 7. Er zal veel onzekerheid zijn over de bestuursstructuren, wie het laatste woord heeft in de virtuele wereld en wie de economische voordelen ervan bezit

Hoewel er nog geen volledige realisatie (en acceptatie) van het Metaverse is, zijn er al enkele voorbeelden van elementen die vandaag de dag bestaan: meeslepende virtuele werelden met avatars die met elkaar interageren, digitale inheemse handel en economische activiteit of digitale overlappen op de fysieke wereld die gegevens of commentaar leveren op wat de gebruiker ziet. Om uiteindelijk tot een Metaverse te komen, moeten veel technologieën nog verder ontwikkeld worden om het volledige potentieel op grote schaal te bereiken. Enkele van deze belangrijke technologieën zijn: Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality apparaten, rekenkracht (bv. Cloud, edge), netwerken / connectiviteit (Inclusief 5G/ 6G draadloos), artificiële intelligentie en machine learning, volumetrisch scannen en 3D-modellering (waardoor fotorealistische 3D-rendering mogelijk is), blockchain / cryptovaluta / NFT’s (die digitaal eigendom en betalingen mogelijk maken) en Internet of Things.

Digital Twins

De evolutie van het Metaverse zal in de nabije toekomst veel domeinen kunnen beïnvloeden, waaronder ook de logistiek. Een voorbeeld van zo een Metaverse in de logistieke wereld is een “digital twin”. Digital twins stellen bedrijven in staat om logistieke processen binnen het Metaverse na te bootsen en verbeteringen en optimalisaties te detecteren, bijvoorbeeld goedkopere voorspellende planning en onderhoud. Bovendien kan het Metaverse niet enkel helpen met het ontwerpen van meer gedetailleerde processimulaties, maar ook met het verbeteren van training in magazijnen en productiefaciliteiten via het creëren van meeslepende virtuele werelden.

De logistieke sector is waarschijnlijk een van de industrieën die het meest zal profiteren van de komst van het Metaverse door de creatie van nieuwe manieren om het transport van goederen en middelen te beheren en te coördineren. Het Metaverse maakt het mogelijk om processen te optimaliseren, kostenoverschrijdingen te elimineren en verschillende elementen in de supply chain met elkaar te verbinden. Het Metaverse evolueert in een snel tempo en zal binnenkort een onmisbaar aspect worden in de toekomstige logistieke sector.

Verschillende knelpunten

Het Metaverse staat nog in de kinderschoenen en er is nog veel ontwikkeling nodig om het Metaverse te doen doorbreken. Naarmate het Metaverse meer ontwikkeld wordt, zullen er verschillende knelpunten zijn die de vooruitgang ervan kunnen vertragen, waarvan de volgende de meest voornaamste zijn:

 • Draagbaarheid van toegang in de virtuele wereld: omslachtige apparatuur is nog steeds nodig om het Metaverse te betreden en te communiceren. Innovatief denken is nodig om de technische beperkingen te overwinnen en toegang te krijgen tot de virtuele wereld zonder deze apparatuur te gebruiken.
 • Regels voor bestuur in de virtuele wereld: er is behoefte aan onderzoek, verkenning en testen op lange termijn om sociale, economische, culturele, fiscale, juridische en overheidsregels in de virtuele wereld te creëren.
 • Industriële Metaverse toepassingen: vandaag de dag is het vooral de consumentenkant die gebruik maakt van het Metaverse met betrekking tot entertainment, sociale netwerkspellen en NFT-kunst. Niettemin heeft het Metaverse ook toepassingsperspectieven in andere gebieden zoals productie of logistiek wanneer wordt gekeken naar real-time duurzaamheid, digital twins en geïntegreerde realiteit.
 • Informatiebeveiliging en privacy: er zal een exponentiële toename zijn van de data aanwezig in het Metaverse, wat het belang benadrukt van het balanceren van informatiebeveiliging met de ontwikkeling van het Metaverse.
 • Energievoorziening: de huidige energievoorzieningsmechanismen (bv. 5G netwerken, IDC-centra, high performance computing en artificiële intelligentie) zullen niet voldoende zijn om de infrastructuur te voorzien die nodig zal zijn voor de complexe mechanismen van het Metaverse. Gezien de trend naar wereldwijde koolstofneutraliteit zal de infrastructuur op een groene manier moeten worden gebouwd.

Of en wanneer het Metaverse zijn volledige potentieel zal bereiken, zal afhangen van de respons van de klant en van het antwoord op verschillende uitdagingen: standaardisatie (standaarden, protocollen, platforminteroperabiliteit), gebruikersinterface (intuïtief gebruik, naadloze integratie), marktfragmentatie en beheer (regelgeving, beveiliging) om er maar een paar te noemen.

Nu al acties ondernemen

Hoewel de toekomst van het Metaverse onzeker lijkt te zijn, zijn er vandaag al enkele acties die leidinggevenden kunnen ondernemen:

 1. Onderschat het potentieel niet: een flexibele strategie moet samengesteld worden die zich kan aanpassen aan veranderingen in technologie en klantvoorkeuren. Voor de consumentgerichte en zakelijke functies zou een test-en-leer benadering kunnen toegepast worden, om na elke iteratie verbeteringen mogelijk te maken.
 2. Ontwikkel een langetermijnvisie: aangezien het waarschijnlijk 5 tot 10 jaar zal duren vooraleer een volledige meeslepende Metaverse is ontwikkeld, moet naast het rendement op de investering ook een langetermijnvisie worden genomen omtrent investeringen en essentiële prestatie-indicatoren rond werknemersbetrokkenheid.
 3. Focus op de vraag en wat gebruikers motiveert: om competitief te blijven in deze markt, moet de focus liggen op het creëren van boeiende inhoud en innemende ervaringen (bv. exclusieve partnerschappen, door gebruikers gegenereerde inhoudstools, robuuste gegevens- en inzichtenverzameling)
 4. Zich inzetten voor een “verantwoord Metaverse”: het vertrouwen van consumenten en werknemers moet worden gehandhaafd door het beheersen van de complexiteit en risico’s (vb. privacy / veiligheid, toegankelijkheid en duurzaam energieverbruik).
Deloitte