LogiVille

“Interesse vanuit logistiek voor waterstof groeit zeer duidelijk”

25/03/2022 — minuten leestijd
Partners
2 Partner in de Kijker Air Products Kurt Lefevere2

In de duurzame logistiek is voor waterstof een belangrijke rol weggelegd. In de productie en distributie ervan is Air Products – één van de zeven Innovation Partners van Log!Ville - al zeer lang leidinggevend. Kurt Lefevere, Vice President Northern Continent, legt uit hoe waterstof in de toekomst de ecologische voetafdruk van de supply chains mee zal verkleinen.

“Air Products is wereldwijd actief in de productie en distributie van industriële gassen, waaronder waterstof. We zijn al decennialang toonaangevend in de productie en de distributie, de ontwikkeling van technologie en apparatuur en het ontwikkelen van waterstoftankstations. Ruim 50 patenten in dat verband staan op onze naam. Ons uitgebreid waterstofnetwerk voor mobiliteit bestrijkt meer dan 20 landen. Op al deze gebieden zijn we momenteel fors aan het opschalen omdat men verwacht dat vanaf de tweede helft van dit decennium, waterstof een doorslaggevende rol in de mobiliteit en de logistiek zal spelen”, zegt Kurt Lefevere.

“Vandaag zitten batterij-elektrische aangedreven voertuigen in de lift. Vanaf het moment dat een hoog laadvermogen, groot actieradius en/of snel tanken nodig is, komen brandstofcellen op waterstof in aanmerking om de elektriciteit te leveren. Hun voordeel is dat ze van tank-tot-wiel geen broeikasgassen uitstoten, maar enkel water”, legt hij uit.

Innovation Partner

Als Innovation Partner van Log!Ville deelt Air Products zijn expertise inzake waterstof met de logistieke sector. Hiermee benadrukt het bedrijf de rol die deze emissievrije brandstof gaat spelen in het koolstofarm maken van zwaar transport en logistiek. Als grootste waterstofproducent beschikt het immers over de capaciteit en knowhow om waterstof via alle beschikbare productiemethoden aan te maken en om ze veilig, betrouwbaar en economisch te verdelen.

Grijze, blauwe en groene waterstof

Waterstof wordt al jaren op verschillende manieren aangemaakt. De meest efficiënte manier om waterstof te produceren is op basis van fossiele brandstoffen. Deze wordt vooral in de chemie en de petrochemie gebruikt. Omdat ze wordt geproduceerd met fossiele brandstoffen en daarbij dus CO2 vrijkomt, noemt men die ‘grijze’ waterstof. Bij ‘blauwe’ waterstof wordt die CO2 afgevangen en ofwel onder de grond gestopt (CCS), ofwel als grondstof hergebruikt (CCU). Bij de productie van ‘groene’ waterstof’ via elektrolyse komt geen CO2 vrij indien de elektriciteit door hernieuwbare energie wordt geproduceerd.

“Dit is de meest duurzame productiemethode. Die technologie bestaat al lang: Air Products heeft verscheidene elektrolyseplants. Uit duurzaamheidsoverwegingen zullen we naar de toekomst toe de productie van groene waterstof opvoeren”, zegt Kurt Lefevere.

Een elektrolysefaciliteit van 2 gigawatt

Zo bouwt Air Products in joint venture met AWCA Power en NEOM in Saoedi-Arabië een zonne- en windenergiepark met een capaciteit van maar liefst 4 gigawatt en een elektrolysefaciliteit van 2 gigawatt. Het NEOM Green Hydrogen project zal 650 ton waterstof per dag produceren. Zo zal 3 miljoen ton CO2 zo per jaar worden geëlimineerd, wat overeenkomt met de uitstoot van meer dan 700.000 auto’s. Ter vergelijking: de grootste elektrolysefaciliteit heeft vandaag een capaciteit van ca. 100 megawatt.

Over enkele jaren moet de megafabriek operationeel zijn. Naar verwachting zal deze groene waterstof vooral in het zwaar wegtransport en de logistiek aangewend worden, met name in bussen, vrachtwagens, schepen, treinen en zware behandelingstuigen. Vliegtuigen zullen pas later volgen.

Pioniersrol

“De commercialisatie van voertuigen en zwaar logistiek materieel met brandstofcellen zal in de volgende jaren op gang komen. Maar momenteel werken wij al samen met organisaties en lokale overheden in Europa voor de bouw van waterstoftankstations en voor demonstraties met onder andere waterstofvrachtwagens. Wij willen vooraf investeren om klaar te staan wanneer de vraag begint te groeien”, zegt Kurt Lefevere. “Wijzelf zijn het engagement aangegaan om onze 2.000 eigen trucks stapsgewijs volledig te vervangen door trucks met brandstofcellen”.

Prioriteiten stellen

Volgens Lefevere zal de batterijtechnologie gebruikt worden waar dat kan, terwijl de waterstof prioritair zal worden aangewend voor de toepassingen waarin gewicht, actieradius en snel hertanken doorslaggevend zijn. In de logistiek zijn dat hoofdzakelijk vrachtwagens, terminaltrekkers, zware vorkheftrucks, reachstackers, straddle carriers, enzovoort. “De interesse vanuit de sector is trouwens heel duidelijk aan het groeien”, klinkt het.

Grootschalig produceren

Veel logistieke magazijnen zijn met hun daken vol zonnepanelen elektriciteitscentrales geworden. Zou die elektriciteit kunnen aangewend worden om lokaal waterstof te produceren? “Technologisch zou dat geen probleem zijn. Maar of het economisch haalbaar is, is een andere zaak. De nood aan groene energie is trouwens zo groot, dat men die elektriciteit beter rechtstreeks gebruikt voor batterij-elektrische transport- en logistieke middelen dan voor kleinschalige waterstofproductie”, stelt hij vast.