LogiVille

Logistieke bedrijven kunnen duurzame energie onderling delen via ‘smart microgrids’

02/05/2022 — minuten leestijd
Studies
Logigrid VIL projectpics 300px 01 290x285

Door de zogenaamde ‘smart microgrid’-technologie te gebruiken kunnen bedrijven hun energieverbruik aanzienlijk verduurzamen. Dankzij deze technologie stemmen omliggende bedrijven binnen logistieke sites en industriezones hun elektriciteitsproductie, -verbruik en -opslag op elkaar af. Op het Logistiek Park Waasland in Verrebroek toonde VIL aan dat deze technologie in de praktijk toepasbaar is.

De Vlaamse clusters VIL (logistiek) en Flux50 (slimme energie ) lanceerden twee jaar geleden het project ‘Logigrid’. Het doel ervan was te onderzoeken hoe ‘smart microgrids’ kunnen bijdragen tot de elektrificatie van de Vlaamse logistieke sector en tot zijn transitie naar hernieuwbare energie. De resultaten worden op 16 juni bekend gemaakt tijdens een openbaar event.

“Een microgrid is een systeem waarbij de lokale productie van duurzame energie door bedrijven en het verbruik ervan door naburige bedrijven op elkaar worden afgestemd. De productie van groene elektriciteit met zonnepanelen en windmolens fluctueert, maar dat is ook het geval voor het verbruik. Hierdoor kan bijvoorbeeld ’s nachts een tekort ontstaan en in het weekend, wanneer een bedrijf niet werkt, een overschot. Door de bedrijven samen te brengen kunnen ze die energie delen en zo hun productie en verbruik beter op elkaar afstemmen. Daardoor maximaliseren ze samen hun onafhankelijkheid van het net en optimaliseren ze hun investeringen”, legt VIL-manager Research Eric Verlinden uit.

“Logistieke bedrijven beschikken over warehouses met grote daken waarop ze zonnepanelen plaatsen. Hun activiteiten, daarentegen, verbruiken relatief weinig energie. Bij productiebedrijven is dat meestal net het omgekeerde. Door ze samen te brengen, kunnen ze die energie met elkaar delen. De aansturing van de microgrid binnen deze hernieuwbare energiegemeenschappen gebeurt digitaal via een cloud-gebaseerd IT-systeem, waarbij een bedrijf zijn energieoverschot automatisch naar een andere bedrijf met een tekort doorsluist” zegt hij. Het elektriciteitsnet wordt als buffer gebruikt, wat trouwens ook toelaat om maximaal in te spelen op de prijsfluctuaties in de markt.

Praktijktest in Logistiek Park Waasland

In het Logigrid-project onderzochten VIL en Flux50 de mogelijkheden van smart microgrid-technologie voor logistieke bedrijven in Vlaanderen en brachten ze hun potentieel in kaart. Op het Logistiek Park Waasland in Verrebroek werd het gebruik van de smart grid-technologie in de praktijk uitgetest. De bevindingen uit het proefproject waren positief. Hiermee zullen andere logistieke bedrijven(terreinen) aan de slag kunnen gaan.

Twee uitdagingen

“Toch zijn er twee uitdagingen. Een eerste is het samenwerkingsgegeven: de bedrijven moeten bereid zijn om de nodige stappen te zetten op vlak van juridische aspecten, delen van gegevens, governance, business model, enzovoort. De terreinbeheerder moet daarbij een stimulerende rol opnemen. En hoe meer bedrijven in een zone willen samenwerken, hoe moeilijker het wordt om de puzzelstukken te leggen. Ook hier heeft de terreinbeheerder een actieve rol te spelen”, zegt Eric Verlinden.

De tweede uitdaging is eerder juridisch van aard. Vandaag is het delen van hernieuwbare energie tussen bedrijven via het openbare net maar heel beperkt mogelijk. “Het Vlaamse decreet dat het delen regelt heeft enkel betrekking op de burgers en de kleine en middelgrote ondernemingen. Grote ondernemingen kunnen enkel elektriciteit uitwisselen tussen eigen vestigingen al dan niet op een zelfde zone, maar niet met andere bedrijven binnen die zone. Hiervoor zouden ze een leveranciersvergunning nodig hebben”, zegt Frederik Loeckx, managing director van Flux50. “Dit beperkt uiteraard de mogelijkheden. We hopen dan ook dat een project zoals Logigrid bij de juiste instanties de ogen opent”.

“Toch kunnen bedrijven vandaag al inspelen op de huidige technologie en voordeel halen uit de mogelijkheden die de energiemarkt biedt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zelf of via samenwerkingen aan energieoptimalisatie doen. Die mogelijkheden werden in het project uitgebreid onderzocht en zijn vervat in een rapport dat ter beschikking zal worden gesteld van geïnteresseerde bedrijven uit de sector”, zegt Eric Verlinden nog.

VIL en Flux50 stellen de bevindingen van het Logigrid-project voor tijdens een slotevent op 16 juni in het congrescentrum Lamot in Mechelen. Geïnteresseerd? Inschrijven kan via: vil.be/events/