LogiVille

Op weg naar de ‘Self-Driving Supply Chain’

24/01/2022 — minuten leestijd
Inzichten
Partners
Deloitte2

Veel bedrijven zijn vandaag op zoek naar middelen om de sterktes van hun ERP te vergroten dankzij oplossingen rond taakautomatisering (Robotic Process Automation) en automatisering van beslissingen (Cognitive Automation). Deze verschuiving zou de manier waarop toeleveringsketens worden ontworpen, uitgebaat en beheerd, drastisch kunnen veranderen. Deloitte publiceerde een Paper waarin het bedrijven inzichten aanreikt over de weg naar een 'Self-Driving Supply Chain'.

  • Het volledige 'Self-Driving Supply Chain' dossier kan u onderaan de pagina raadplegen alsook downloaden.


In hun zoektocht naar meer gedigitaliseerde manieren van werken zijn vele organisaties al tientallen jaren bezig met het implementeren van Enterprise Resource Planning (ERP) systemen en Geavanceerde Planning Systemen (APS).

In de afgelopen tien jaar hebben deze organisaties zich echter gerealiseerd dat deze systemen - naast hun verdienste als registratiesystemen - hun gebreken hebben: ze hebben namelijk moeite om repetitieve, arbeidsintensieve taken volledig weg te nemen en, belangrijker nog, ze slagen er meestal niet in om effectieve besluitvorming te faciliteren. Daarmee proberen marktleiders nu de sterke punten van hun ERP (en de rest van hun applicatielandschap) te vergroten door in te zetten op oplossingen rond taakautomatisering (aangeduid als ‘Robotische procesautomatisering’) en beslissingsautomatisering (aangeduid als ‘Cognitieve automatisering’). Vooruitgang in technologie - waaronder cloud computing, analytics, artificiële intelligentie (AI), het internet der dingen en robotica - maakt zeer responsieve toeleveringsketens mogelijk die een continue samenwerking tussen vraag en aanbod, planning en uitvoering, klantverwachtingen en klanttevredenheid orkestreren.

Over vijf jaar voorziet Deloitte dat de best uitgeruste toeleveringsketens degenen zullen zijn die hebben besloten om machines het volledige management van procesuitzonderingen te laten overnemen en toelaten dat autonome actie ondernomen wordt, van anomaliedetectie tot afwegingsanalyse tot terugschrijven in operationele systemen tot continue verbetering door zelfleren. De kracht van Cognitieve automatisering is om toepassingen mogelijk te maken die verder gaan dan de routine en focussen op het innovatieve: van het verzamelen en verwerken van gegevens tot het analyseren en het nemen van contextuele beslissingen, met machines aan het stuur, terwijl mensen de beslissingen bewaken en de aangeleverde inzichten gebruiken om continue verbetering binnen de organisatie te bewerkstellingen.

Met andere woorden: Cognitieve automatisering kan worden omschreven als het veranderen van het oude model waarin mensen het werk doen ondersteund door machines, naar een model waarin machines het intensieve werk doen terwijl ze worden geleid door mensen. Industriële pioniers met een doorgedreven toepassing van cognitieve automatisering melden een kostenbesparing van 27% en verwachten een omzetstijging van 11 procent in de komende drie jaar. Nu organisaties mogelijkheden ontwikkelen die veel verder gaan dan traditionele rapportage- en dashboardmogelijkheden, ontstaat een nieuw type ‘Control Tower’: de ‘Cognitieve Command Center’. Deze Command Centers onderscheiden zich van meer traditionele Control Towers door hun vermogen om supply chain-gebeurtenissen op een proactieve, kostenefficiënte en datagestuurde manier te detecteren en erop te reageren, waardoor de supply chain autonoom kan handelen. Van inzicht in de belangrijkste componenten van de supply chain (bijv. OTIF, planningsnauwkeurigheid, voorraadniveaus, naleving van productieplanning, ...) tot bijna realtime beslissingen tot op SKU-niveau.

Voorbeelden zijn:

• Zal ik in week X minder/meer produceren om een ​​piek in de vraag op te vangen?

• Zal ik de voorraad van de ene locatie naar de andere verplaatsen om aan de vraag in land Y te voldoen?

• Welk deel van mijn inventaris is Slow Moving and Obsolete (SLOB) en wat kan ik eraan doen?

• Welke zendingen lopen het risico vertraging op te lopen?

• Hoe kan ik mijn uitgaven optimaliseren?

• Enzovoort.

Auteur:

Kevin Overdulve,
Logistics & Distribution co-Lead for EMEA (Deloitte)

Meer inzichten over de weg naar een 'Self-Driving Supply Chain': Cognitive Automation Self-Driving Supply Chain (deloitte.com)