LogiVille

Partner event 8.03.2022 - Log!Ville in teken van digitalisering

14/03/2022 — minuten leestijd
Over Log!Ville
2022 03 08 Logville 167b
2022 03 08 Logville 182b
2022 03 08 Logville 157b

Dat de coronabarometer geel kleurt is voor Log!Ville heel goed nieuws! Eindelijk kunnen we volwaardig bezoekers ontvangen en events organiseren. Zo kon op 8 maart na veel uitstel eindelijk ons eerste partnerevent doorgaan in aanwezigheid van minister-president Jan Jambon. Keynote speakers waren Piet Opstaele, Innovation Enablement Manager van Port of Antwerp, en Thierry Geerts, CEO van Google BeLux.

“Wij willen van Log!Ville een open platform maken waarin partners kunnen samenwerken en kennis delen en ideeën uitwisselen. Daarom gaan we vanaf nu meerdere keren per jaar partnerevents organiseren tijdens dewelke kleine en grote bedrijven elkaar ontmoeten. Daarnaast staan vier ‘co-creation’ events op de planning evenals doelgerichte bezoeken rond telkens een ander thema. Deze kruisbestuiving is een wezenlijk aspect van ons demonstratie- en innovatiecentrum”, zegt managing director Patrick Aertsen.

Innovatie als hefboom voor de transitie

Log!Ville is ook een plek waar nieuwe inzichten over innovatie in de logistiek worden uitgewisseld. Dat was tijdens het partnerevent duidelijk te marken

“De haven van Antwerpen speelt in de Champions League en om die positie te behouden en uit te breiden is een visie naar de toekomst toe nodig. Innovatie is in die context een hefboom, waarbij we de klemtoon leggen op duurzame groei, een doelgerichte energietransitie en veerkracht. De energietransitie was overigens een van de grote ‘drivers’ van de fusie met Zeebrugge. Groene waterstof wordt bijvoorbeeld een ‘feedstock’ die ook de transitie van de chemiecluster zal mogelijk maken. We zien dan ook innovatie als een middel om onze duurzaamheidsobjectieven te realiseren”, stelt Joris Opstael.

De haven van Antwerpen creëert dan ook een ecosysteem waarin digitalisering, Artificiële Intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT) centraal staan. Daarin kaderen initiatieven zoals Seafar (autonoom varen), Seadrone (metingen onderwater), i-Nose (opsporing van illegale ontgassingen), drones voor drijfvuildetectie en handhaving of nog APICA (assistant technologie), legt hij uit.

“Alles heruitvinden”

“Met AI is de digitalisering in een stroomversnelling geraakt. Alles kan geconnecteerd worden met stem- en perceptiesensoren. Met het ‘digital twin’-concept wordt het logistieke apparaat efficiënter doordat het gemakkelijker wordt om complexe simulaties en voorspellingen te doen. De digitalisering is de grootste verandering ooit, waarbij kennis de belangrijkste grondstof is. Eens olie verbrand is, is ze weg. Kennis, daarentegen, blijft”, zegt Thierry Geerts, ook auteur van het boek ‘Homo Digitalis’.

Volgens hem leidt AI tot een revolutie in de innovatie en tot ‘Augmented Humanity’. “Men zal alles – ook de logistiek - moeten heruitvinden. AI en automatisering maken dat mogelijk. Maar ik moet vaststellen wij te traag digitaliseren. Er is te veel koudwatervrees – kijk bijvoorbeeld naar het traag omarmen van de ‘cloud’ die nochtans veiliger en goedkoper is – en ik stel vast dat meer bij bedrijven vast dan bij consumenten. Daarom is Log!Ville een uitstekend initiatief om hierin verandering in te brengen”, stelt hij vast.

Nieuwe rol voor de overheid

In de Vlaamse regering is minister-president Jan Jambon ook bevoegd voor Digitalisering. Volgens hem is digitalisering de sleutel om Vlaanderen welvarender en wendbaarder te maken. Hierin kan ze een voortrekkersrol spelen. Maar net als Thierry Geerts stelt hij vast dat tegenover het ‘datapotentieel’ ook wantrouwen staat. “Deze paradox rem de evolutie af”, zegt hij.

Bijgevolg stelt hij dat de overheid hierdoor een nieuwe rol ligt, namelijk het doen ontstaan van nieuwe ecosystemen door data te verbinden. “Vlaanderen creëert daarom het eerste datanutsbedrijf ter wereld”, merkt hij op. Tegen 2035 wil hij dat de overheid die nieuwe rol invult, waarbij ze niet meer reglementeert maar faciliteert, corrigeert en verbindt. “Dat noemen wij een ‘gedistribueerde’ overheid, die als een platform optreedt”, klinkt het tot slot.


Een oprecht woord van dank aan Piet Opstaele ( Innovation enablement manager – Port of Antwerp) & Thierry Geerts ( CEO Google BeLux) voor de inspirerende logistieke inzichten . Ook veel dank aan onze Minister president Jan Jambon voor het delen van uw visie met onze partners. En last but not least:

Dank aan al onze partners voor het inspireren van de logistieke sector en om dit allemaal mogelijk te maken. #samenvoorsterkegroei#