LogiVille

Pierre De Strycker (POM Antwerpen) : “Logistiek is derde pijler Wetenschapspark Niel”

02/05/2022 — minuten leestijd
Partners
Pierre de Strycker2b

Log!Ville is een landmarkgebouw aan de ingang van het Wetenschapspark in Niel. Deze campus, ontwikkeld en beheerd door de POM Antwerpen, huisvest innovatieve en onderzoeksgedreven ondernemingen actief binnen de sectoren ‘Health’ en ‘Environment’. Met Log!Ville kwam er een derde sector bij: de logistiek. Pierre De Strycker, algemeen directeur van de POM Antwerpen, vertelt meer over deze motiverende en inspirerende werkomgeving.

“In 2006 werden de taken van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) overgeheveld naar de Vlaamse provincies, die sindsdien elk een POM hebben. Zo is POM Antwerpen belast met het uitvoeren van het sociaaleconomisch beleid van de provincie Antwerpen. Daarbij hoort het creëren van ruimte voor bedrijvigheid en het ondersteunen van de speerpuntsectoren. In het Wetenschapspark in Niel concentreren we ons op gezondheid, milieu en nu ook logistiek. De POM biedt innoverende bedrijven – van start-ups tot volwassen bedrijven – gebouwen aan om zich te ontwikkelen. We kunnen ze huisvesten in elke fase van hun ontwikkeling”, legt hij uit.

“Het aanbieden van de juiste infrastructuur is belangrijk om de bedrijven te stimuleren, maar we moeten ook ambitieuzer zijn. We zetten dan ook in op de creatie van een community op het park, waarbinnen ondernemers elkaar beter leren kennen. Hiermee willen we de wisselwerking tussen startups, meer mature bedrijven en onderzoekers stimuleren, onder meer opdat ze kennis zouden kunnen delen”, voegt De Strycker toe.

Darwin

“Het park is dus een campus waar die verschillende functies gecombineerd worden. Vandaag staan er vijf gebouwen. Zo is er Darwin, een incubator waar een twintigtal start-ups gevestigd zijn. Ze krijgen er ondersteuning - advies over HR, bijvoorbeeld – en kunnen infrastructuur delen: onthaal, vergaderzalen, een aula, een koffie- en lunchbar, enzovoort. Dat gebouw is 2.250 m² groot”, legt hij uit. Een tweede gebouw is Archimedes, het oudste gebouw op het park, dat scale-ups onderbrengt. Dat doorgroeigebouw is 3.500 m² groot en biedt zowel kantoren als labo’s aan. In het derde – Hypocrates - zijn specifiek labo’s gevestigd. Daar vindt men onder andere Anicells, een spin-off van de Universiteit Antwerpen. Die heeft er een productiefaciliteit voor celtherapieën. Het vierde gebouw huisvest eTheRNA, eveneens een bedrijf actief in gen- en celtherapie, dat onder meer inzet op de ontwikkeling van een Covid-vaccin.

Opleidingscentrum voor de biotech

“Binnenkort gaat het vijfde gebouw open: naast een brasserie, eventruimtes, labo’s en kantoren zal dit ook ViTalent huisvesten, het allereerste gespecialiseerde opleidingscentrum voor de farma en biotech in Vlaanderen. Het is een samenwerking tussen Essenscia, sociale partners, de VDAB en vijf grote farmabedrijven. Dat wordt uitgerust met een technische opleidingshal, labo’s en klaslokalen. Studenten, werkzoekenden en werknemers uit de sector van de ‘life sciences’ zullen er trainingen op maat of bijscholingen kunnen volgen”, zegt Pierre De Strycker.

Netwerken

De campusgedachte houdt ook het stimuleren van ecosystemen in. “Deze netwerken brengen bedrijven en academici samen uit specifieke sectoren of segmenten. Zo werd vijf jaar geleden eu.reca - de European Respiratory Cluster Antwerp – opgestart, waar de focus op de longen en de respiratoire aandoeningen ligt. Dat telt 800 leden: academici, artsen en bedrijven. Het netwerk wordt beheerd vanuit het Wetenschapspark, maar zijn reikwijdte is veel ruimer. Sinds 2019 bestaat ook het netwerk at.las, dat inzet op de ondersteuning van de ontwikkeling van cel- en gentherapieën. Dat telt inmiddels al 160 leden.

Milieu en Logistiek

De gezondheidssector is momenteel de meest prominente in het Wetenschapspark, aangevuld met bedrijven die op luchtkwaliteit en waterbeheer focussen. In totaal zijn zo’n 30 bedrijven met 600 werknemers aanwezig. De derde pijler is nu dus ook logistiek.

“De komst van Log!Ville in Niel betekent een verruiming van de doelstellingen van het Wetenschapspark. De opdracht van de POM is om de verschillende speerpuntclusters te ondersteunen die belangrijk zijn voor de provincie. Daar hoort dus zeker logistiek bij. Op vraag van VIL heeft POM Antwerpen dit gebouw neergezet. Het is niet alleen een demonstratiecentrum waar bedrijven technologieën kunnen zien en testen, maar ook een netwerkplek. Eigenlijk is het bijna een campus op zich”, stelt hij.

“De wisselwerking tussen het centrum en het netwerken zorgt voor een vliegwieleffect. Dankzij Log!Ville hopen we overigens start-ups, scale-ups en groeibedrijven op het park aan te trekken. Het Wetenschapspark – dat 13 ha beslaat – heeft nog ruimte om de aanwezigheid van die derde sector uit te bouwen”, zegt Pierre De Strycker tot slot.