LogiVille

Pieter Van den Broecke (Manhattan Associates): “Logistiek moet zich aanpassen aan de klant”

23/05/2022 — minuten leestijd
Partners
1 Partner in the Picture Manhattn Pieter Van den Broecke2

Sinds kort is het Amerikaanse softwarebedrijf Manhattan Associates ‘Supporting Partner’ van Log!Ville. Het zet heel fors in op innovatie – het investeert niet minder dan 100 miljoen dollar per jaar in R&D – wat leidde tot onder meer een zeer vooruitstrevend ‘cloud native’ technologieplatform voor warehouse-, transport, order- en allocation management. Pieter Van den Broecke, managing director voor de Benelux en Duitsland, vertelt meer over het de inzichten van het bedrijf op gebied van logistiek en innovatie en over zijn beslissing om de schouders onder Log!Ville te zetten.

“Manhattan Associates ontwerpt al ruim 30 jaar software voor het beheer van supply chains en omnichannel commerce. De focus ligt op supply chain commerce-oplossingen voor de groothandel, de retail, de consumer brand bedrijven, alsook op de organisatie van de distributie naar de eindklanten. Aanvankelijk waren we vooral georiënteerd op B2B goederenstromen, maar de scope is inmiddels uitgebreid naar de B2C-sector, gedreven door de revolutie van e-commerce”, vertelt Pieter Van den Broecke.

Een van de kenmerken van Manhattan Associates is dat het zowel Warehouse Management Systemen (WMS) ontwikkelt als Transport Management Systemen (TMS), alsook Order Management Systemen, inclusief winkelkassasystemen. “Deze systemen beheren de orders op een holistische manier – moet de order vertrekken van magazijn A, magazijn B of vanuit één van de winkels zelf? – zodat de levering het snelst en op de meest optimale manier kan gebeuren”, legt hij uit. Dat beheer gebeurt vanuit een state-of-the-art ‘cloud native’ technologieplatform.

‘Cloud native’ technologieplatform

“Het voordeel van zo’n platform tegenover een conventioneel systeem is dat de klant permanent beschikt over de laatste versie zonder dat hij enig update moet uitvoeren. Vergelijk het met een platform als Facebook: de verbeteringen worden continu en in real time doorgevoerd en de gebruiker beslist of en wanneer hij ze wil toepassen. Hij beslist dus zelf om ze aan en uit te zetten”, legt Pieter Van den Broecke uit. “Met andere woorden krijgen de gebruikers toegang tot de meest recente innovaties zonder te moeten investeren in een upgrade”.

“De reden is dat de front-end toepassingen constant aangepast worden aan de markt, maar dat de back-end die veranderingen vaak niet aankan. Met ons cloud-platform wordt de back-end even flexibel, waardoor deze zich vlot aan de behoeftes van de markt kan aanpassen”, klinkt het verder. Manhattan zette zijn eerste stappen in de cloud-toepassingen 15 jaar geleden en sinds 2017 reikt het bedrijf ‘cloud native’-toepassingen aan.

Logistiek wordt steeds complexer

“Vroeger was de logistiek gericht op de fysieke handel. Vandaag is ze veel complexer, niet alleen omdat de e-commerce erbij is gekomen - alsook de belevering van de klant vanuit de winkel - maar ook omdat de producenten de tussenschakels steeds vaker willen uitschakelen en rechtstreeks aan de eindklant willen leveren. Zijn verwachtingen zijn ook veel hoger dan die van bijvoorbeeld een tussenpersoon: het logistieke gebeuren is nu cruciaal voor de beleving van de eindklant”, legt Pieter Van den Broecke uit.

“Voor veel bedrijven betekent een betere beleving ook een toename van de omzet, omdat ze de klant trouw maakt. Met andere woorden wordt convenience een kritische factor, want hoe beter ze is, hoe meer de klant bij dat bedrijf zal willen kopen. Hoe meer het rechtsreeks aan de klant levert, hoe hoger ook de winst, vermits de tussenschakels verdwijnen. De keerzijde van de medaille is dat de leveringsketens dan veel complexer worden, met meer pieken en kleinere hoeveelheden per order. En hoe complexer de keten wordt, hoe duurder ze is”, zegt hij nog.

Om die kost te compenseren is meer automatisering en robotisering in de distributiecentra nodig. Bedrijven moeten dan ook investeren in shuttles, AMR’s enzovoort én in het slimmer aansturen van de stromen, de mensen, de machines en de combinatie ervan. Artificiële intelligentie is nodig om die complexiteit aan te kunnen.

‘Consumerization’ van de B2B

Overigens is de band tussen het merk en de eindklant zo nauw geworden dat de logistiek versneld zal moeten evolueren. “Vandaag staat de logistiek in functie van de behoeftes van het bedrijf en niet die van de klant. Wil hij zijn palletten of pakjes vandaag of binnen vijf dagen geleverd zien? Zo snel of zo duurzaam mogelijk? De logistiek zal zich moeten aanpassen om die verwachtingen in te lossen. Manhattan wil alvast de bedrijven ondersteunen in het aangaan van deze uitdagingen... die trouwens niet alleen gelden voor de B2C maar ook voor de B2B. Wij merken immers een ‘consumerization’ van de B2B. De beleving wordt zo belangrijk dat de logistiek mee de verwachtingen moet inlossen”, voegt hij toe.

Log!Ville

“Met ons partnership met Log!Ville willen we deze inzichten delen met de andere partners en als toonaangevend bedrijf ons steentje bijdragen aan het dynamiseren van de logistieke sector. Maar ook andersom kunnen de inzichten van de andere partners een bron van inspiratie zijn voor ons. Door de vinger aan de pols te houden, kunnen we beter inschatten waar wij prioritair moeten innoveren”, zegt Pieter Van den Broecke.

“Vaak ervaren kleine en middelgrote bedrijven innovatie en technologie als te hoog gegrepen voor hen. Maar vandaag moet je een hart en een geest hebben die openstaan voor technologie. Omarm je ze niet, dan val je uit de boot. Wij willen hen ervan overtuigen dat technologie ook laagdrempelig kan zijn. Ze moeten niet investeren in de piekmomenten, want dat is duur. Technologie kan ook op maat van de gemiddelde operaties ingezet worden, waarbij wij ervoor zorgen dat de pieken worden opgevangen”, klinkt het tot slot.