LogiVille

Studie naar alternatieve brandstoffen voor wegtransport

13/09/2021 — minuten leestijd
Studies
FUEL FOR THE FUTURE STUDIE

De transport- en logistieke sector is essentieel in het creëren van welvaart, maar is tegelijk ook wel een sector met een grote klimaatimpact. Daar komt nog bij dat emissies fors moeten worden gereduceerd om de klimaatdoelstellingen – zoals die ook in de Green Deal van de EU zijn opgenomen – waar te kunnen maken.

Om dat te kunnen bereiken, is er nood aan concrete wetenschappelijke infomrtaie en aan een helder toekomstperspectief. Daarom heeft ING een beroep gedaan op de expertise van VIL, Logistics in Wallonia en Thomas More Hogeschool om de Fuel for the future-studie te realiseren.

Deze studie analyseert volgende alternatieve brandstoffen voor wegtransport:

  • aardgas (CNG/LNG)
  • biodiesel (HVO)
  • waterstof
  • batterij-elektrisch


De toegevoegde waarde van deze studie is dat er tevens een vergelijking wordt gemaakt tussen deze alternatieven versus het gebruik van diesel en dat zowel op economisch als operationeel en ecologisch vlak. Ook interessant: de studie bevat een duidelijk overzicht van de subsidies en fiscale prikkels voor duurzame aandrijfsystemen.

DOWNLOAD HIER HET RAPPORT