LogiVille | Van Dessel Insurance Brokers

Van Dessel Insurance Brokers

15/12/2021 — minuten leestijd
Inzichten
Partners
Chris Govaerts
NIEUW VANDESSEL PARTNERLOGO NIEUW

Van Dessel Insurance Brokers is één van de ‘Foundation Partners’ van Log!Ville. Op het eerste zicht kan het vreemd lijken dat een verzekeringsmakelaar zijn schouders zet onder een initiatief dat gericht is op innovatieve concepten en technologieën in de logistiek. “Toch is dat niet zo vreemd: wij willen beter leren hoe de sector evolueert, en omgekeerd de bedrijven beter informeren over hoe ze moeten omgaan met de risico’s die nieuwe technologieën inhouden”, zegt COO Chris Govaerts.

“Wij werken al jaren samen met de grootste transportbedrijven. In België zijn we de grootste makelaar in de transportsector. Die markt is echter volop in transitie. Het gaat niet meer om ‘van A naar B vervoeren’, maar om het aanbieden van een totaalpakket aan oplossingen die niet alleen het vervoer maar ook het beheren, stockeren, verpakken, enzovoort inhouden. Voor die bedrijven zijn de risico’s dan ook helemaal anders dan pakweg tien jaar geleden. Door de digitalisering zijn de risico’s ook groter: van order tot distributie is er bijvoorbeeld een hele sliert aan communicatie die kwetsbaar is voor hacking en cyberaanvallen”, legt hij uit.

Geen historische data

“Nieuwe technologieën houden ook nieuwe risico’s in. Als foundation partner willen we de markt beter kennen en voelen hoe die evolueert. Aan de hand van cases kunnen we de eventuele calamiteiten beter inschatten. De nieuwe risico’s zijn nog niet of zeer weinig in kaart gebracht en er bestaan geen historische data. Voor de verzekeringsmaatschappijen – die zeer traditioneel zijn – is dat een probleem omdat zij hun risicomodel op historische data baseren. Met de kennis die we in Log!Ville zullen vergaren en dankzij de betere voeling met de markt, kunnen we de verzekeraars helpen om aangepaste polissen te ontwikkelen. Of, indien nodig, kunnen we dan gerichter op de internationale markt zoeken”, klinkt het.

Risico’s identificeren

“We moeten dus weten waarmee de sector bezig is – artificiële intelligentie, robotica, brandstofcellen, rijhulpsystemen, enzovoort – om de risico’s te begrijpen en te bepalen hoe we hiermee moeten omgaan. Dat geldt trouwens ook in de andere richting: dankzij Log!Ville zullen we de logistieke bedrijven beter kunnen ondersteunen bij het identificeren van die risico’s”, zegt Chris Govaerts.

“Neem de automatische warehouses. Ik had het al over de cybersecurity, maar er zijn ook veel andere risico-aspecten die we samen met de bedrijven kunnen ontdekken en analyseren. Stel dat een robot niet het juiste wisselstuk pickt en een machine door die foutieve montage kapot gaat. Of dat een automatische heftruck tegen een stelling rijdt die dan instort. Wie is er verantwoordelijk voor de schade?”, voegt hij toe.

Tweerichtingsverkeer

“Als partner van Log!Ville willen we dus zowel zelf leren als de bedrijven wijzen op de risico’s. Het wordt een leercurve in beide richtingen. Wij zijn aan het begin van dit proces. Maar ik ben ervan overtuigd dat we samen oplossingen kunnen uitwerken die we de verzekeraars zullen aanreiken. Zij denken nog te vaak in producten – één polis voor elk risico - terwijl de logistieke sector nood heeft aan " total process " oplossingen. Door de kennis die we in Log!Ville zullen opbouwen kunnen we hopelijk dat silo-denken doorbreken”, zegt Chris Govaerts tot slot.