LogiVille

Vanas Engineering en ART4L werken samen aan demonstratieproject

24/01/2022 — minuten leestijd
Partners
Co-creation
02b

Dat Log!Ville een plek voor co-creatie is, bewijzen nu ook Innovation partner Vanas Engineering en Start2Scale-up partner ART4L. Beide bedrijven slaan de handen in mekaar om hun technologie te combineren en te demonstreren. Andy Van Mieghem, managing director bij Vanas Engineering en CEO Piet van Remortel en CTO Dirk Matheussen bij ART4L, leggen uit hoe de samenwerking tot stand kwam.


Vanas Engineering

“Vanas Engineering begon in 1946 als bedrijf voor magazijn- en werkplaatsinrichting. Met de jaren ontwikkelde het zich tot een specialist in de installatie van magazijninrichtingen, waaronder systemen voor verticale opslag. Om deze semi-automatische opslagsystemen te beheren ontwikkelden we ook onze eigen WMS-software. Dergelijke oplossingen maken het mogelijk om tot 90% plaats te winnen, de productiviteit te verhogen en foutloos te werken. Een aantal jaren geleden evolueerde Vanas meer in de richting van totaaloplossingen. Dankzij het integreren van verschillende componenten steeg de productiviteit van onze liften met 200% tot zo’n 400 orderlijnen per picker per uur.

Deze strategie kwam in een stroomversnelling dankzij de overname van onze Nederlandse partner Pacoma Systems, een specialist in het ontwerpen en integreren van material handling-systemen zoals sorteereenheden, automatische opslagsystemen en gemotoriseerde rollenbanen voor dozen, kratten en palletten”, legt Andy Van Mieghem uit.

“Wij gingen dus meer de breedte in. Als systeemintegrator bieden we vandaag totaaloplossingen aan, waarbij we naast onze eigen systemen ook systemen van derden integreren: omdat wij niet alles zelf kunnen ontwikkelen en de technologie zo snel evolueert, doen we voor innovatieprojecten in de diepte een beroep op specialisten. Het heeft bijvoorbeeld geen nut om zelf een verpakkingsmachine te ontwikkelen, maar wel om haar software in onze WMS-architectuur te integreren om zo tot een totaaloplossing te komen. Ook onze samenwerking met ART4L past in dat kader”, voegt hij toe.

ART4L

“ART4L spitst zich toe op visuele handsfree oplossingen voor de logistiek en de industrie. Ons kernproduct, Smartpick SDK, is een software-architectuur die de operator dankzij verschillende oplossingen verbindt met het geheel aan apparaten en systemen, met de nadruk op snel en handenvrij werken. Deze oplossingen kunnen smart glasses zijn, met onder meer Augmented Reality voor vision picking of vision sorting, maar ook andere toestellen - projectoren, tablets en wrist-computers, bijv. - worden ondersteund in applicaties zoals projector sorting en trainings systemen voor nieuwe operatoren. Een WMS vertelt een operator waar hij welk stuk moet picken en onze toepassing stuurt hem of haar gericht aan met visuele informatie. Dat zorgt niet alleen voor meer efficiëntie, maar ook voor een veel lagere foutenlast. Zelfs integratie met indoor positionering is mogelijk, waarbij een operator door het magazijn wordt geleid volgens de meest efficiënte route”, zegt Piet van Remortel.

ART4L ontstond zes jaar geleden als een technologisch project van Bakkerij De Trog, waar Dirk Matheussen als eerste pickingtoepassingen ontwikkelde met Augmented Reality en smart glasses. ART4L staat trouwens voor Augmented Reality Tools for Logistics.

“Smartpick SDK is eigenlijk een ‘toolbox’ die we ter beschikking stellen van integratoren en ontwikkelaars. We vragen hen de WMS-architectuur en passen onze software aan. Co-ontwikkeling en samenwerking met de klanten zijn dus een fundamentele keuze in onze marktbenadering”, benadrukt Dirk Matheussen.

Batch picking

“Vanas Engineering en ART4L hadden zo’n jaar geleden voor het eerst contact. Zeer snel kwamen we tot de vaststelling dat een samenwerking voor beide partijen een meerwaarde kon betekenen, onder meer op vlak van ‘batch picking’. Dit is een uitstekende oplossing om de inefficiënties te halen uit het samenstellen van kleine orderlijnen. De items worden per order gebundeld in een zogenaamde ‘put wall’ – ook ‘pigeon wall’ genoemd. Het is wel een uitdaging voor de operator om elk SKU die hij uit het opslagsysteem pickt, foutloos in de juiste nis van die wand te leggen. Mogelijk zou een visietechnologie zoals Smartpick daarbij kunnen helpen, waarbij de operator visuele instructies ‘ziet’ op de put wall, die ervoor zorgen dat het juiste vak snel wordt bereikt. We gaven deze informatie mee aan onze WMS-ontwikkelaars, die deze mogelijkheden van naderbij bestudeerden”, zegt Andy Van Mieghem.

“We zagen met name mogelijkheden voor het efficiënter gebruiken van onze Storeganizer. Dat is een ‘low entry’ opslagsysteem met een hoge densiteit dat ervoor zorgt dat kleinere goederen efficiënt kunnen worden opgeslagen. Dit gebeurt met hangende, makkelijk te bereiken locaties, vervaardigd uit flexibel industrieel textiel”, voegt hij toe.

Samen demonstreren

“Daar we beide onze oplossingen in het demonstratiecentrum van Log!Ville voorstellen, kwam de toenadering in een stroomversnelling. Vanas Engineering toont er zijn Storeganizer. Waarom zouden we hier geen ‘put wall’ installeren en onze Smartpick-oplossing aanwenden om samen een oplossing te demonstreren? Deze set-up zijn we nu aan het uitwerken”, stelt Dirk Matheussen.

“Deze gezamenlijke demonstratie kan vrij snel opgezet worden. De moeilijkheid bestaat erin om het beste van elk systeem zo goed als mogelijk voor te stellen. Hierover zijn we momenteel aan het brainstormen. Maar eens de keuzes zijn gemaakt, kan het snel gaan. Mogelijk kunnen we in maart de eerste prospects al uitnodigen”, voorspelt Andy Van Mieghem.

Kennis delen

“Log!Ville is een uitstekende plek om kennis uit te wisselen. Het is geen harde sales-omgeving waar profileringsdrang de bovenhand neemt, maar een locatie waar men open gesprekken kan voeren. Het is ook een ideale plek om nieuwe oplossingen te testen. We hopen dan ook om nog met andere Log!Ville-partners gezamenlijke projecten te kunnen lanceren”, zegt Piet van Remortel tot slot.