LogiVille

WDP wil magazijnen gebruiken als ‘powerhouses’ voor elektrische mobiliteit

02/11/2022 — minuten leestijd
Inzichten
Elke Van Den Broucke

Magazijnen zijn met hun zonnedaken niet alleen ‘powerhouses’ voor het opzetten van duurzame logistieke activiteiten maar ook voor het uitrollen van groene transportmiddelen, zoals elektrische trucks. Daarom lanceert WDP een pilootproject waarbij het een ‘Green Mobility Hub’ op een van zijn bestaande sites gaat ontwikkelen. Ook zal het bedrijf zijn zonnepanelenpark significant uitbreiden. “Beide initiatieven zijn goed voor een investering van ruim 40 miljoen euro”, zegt Elke Van Den Broucke, WDP’s Head of Energy & Sustainability sinds begin 2022.

Binnen zijn groeiplan 2022-25 wil WDP zijn ‘Energy as a Business’-activiteiten verder opschalen en uitbouwen als een aparte business line. Deze toekomstige projecten in energie en duurzaamheid worden in-house gestuurd door het WDP Energy & Sustainability team. Dat verenigt het ontwikkelen van business modellen, innovatie en operationele uitvoering.

“WDP is inderdaad overtuigd van de cruciale rol die een warehousesite kan spelen in de decarbonisatie van de toeleveringsketen van zijn klant. Daarom sloegen wij de handen in elkaar met een van onze huurders, het distributiebedrijf VPD in Zellik, om een pilootproject uit te werken voor de ontwikkeling van een eerste Green Mobility Hub”, legt Elke Van Den Broucke uit.


VPD verzorgt vanuit deze site de last-mile activiteiten voor verschillende non-food retailers. In toenemende mate verwachten ze dat de dienstverlening binnen hun supply chain op een CO2-neutrale manier gebeurt. Daarom pioniert het bedrijf van Dirk Van Peteghem op gebied van elektrische distributie: het kwam eerder dit jaar in het nieuws door als eerste logistiek dienstverlener in België een bestelling bij Volta Trucks te plaatsen. Dat is een producent van elektrische trucks met een totaal nieuw concept. Het eerste exemplaar van VPD wordt in de eerste helft van 2023 in gebruik genomen.

WDP zal voor VPD zorgen voor de energieproductie en de infrastructuur die nodig zijn voor de decarbonisatie van zijn transport en on-site activiteiten. Op het dak van het volledige gebouw komt een PV-installatie die zal worden gecombineerd met een statische batterij en elektrische laadpalen voor personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens, en dit zowel voor het in- als outbound goederenverkeer. Bijkomend wordt het energieverbruik van de bestaande kantoren gedecarboniseerd door de installatie van een warmtepomp ter vervanging van verwarming op gas.

Pilootproject bij VPD

“De werken zijn gestart en de uitrusting is besteld. Normaal gezien wordt deze eerste Green Mobility Hub in juni 2023 opgeleverd. Dit pilootproject is voor ons van groot belang, omdat het de eerste keer is dat een volledig concept wordt gerealiseerd en de verschillende aspecten en doelstellingen aan de realiteit worden getoetst, steeds binnen een focus op rendabiliteit” , legt Elke Van Den Broucke uit.

Na dit project zal WDP nog andere pilots realiseren – kleinere en grotere. “Op basis van die kennis en ervaringen willen we een schaalbaar model ontwikkelen. Binnen twee jaar moet het klaar zijn. Dan zullen we niet alleen over de nodige knowhow beschikken, maar ook over concrete cijfers. Zo kunnen we meer klanten over de streep kunnen halen. Want vandaag hebben de meeste nog koudwatervrees”, voegt ze toe.

Leerproces

Het pilootproject zal een belangrijke rol spelen in het leerproces. “In het geval van VPD rijden de elektrische trucks het hele jaar door – vooral overdag – en laden de batterijen ’s nachts op, terwijl de zonnepanelen tijdens de dag elektriciteit opwekken en in de winter minder produceren. Daarom zijn statische batterijen nodig, niet alleen om de batterijen van de trucks ’s nachts op te laden maar ook om extra capaciteit te voorzien voor de ‘fast chargers’. Deze hebben immers - bij gezamenlijk gebruik - méér piekvermogen nodig dan de huidige aansluiting toelaat. Dit is daarenboven ook belastend voor het distributienet”, legt ze uit.

Op de site in Zellik voorziet WDP 27 laadpalen: zowel ‘trage’ voor auto’s en bestelwagens als fast chargers voor de Volta Trucks en andere e-trucks.. “Gelukkig gaat VPD hier gefaseerd te werk en worden niet alle vrachtwagens ineens vervangen door elektrische. Zo blijven het leerproces en de adoptiecurve beheersbaar. Ook VPD zal trouwens actief bij dat leerproces betrokken zijn en zo mee bepalen wanneer bijkomende laadpalen nodig zijn en welke feedback zij over het gebruik hebben”, aldus Elke Van Den Broucke.

Battery value stacking

Nog een belangrijk onderdeel in dat leerproces is dat van de ‘battery value stacking’. Value stacking wordt gedefinieerd als de bundeling van meerdere waardestromen die de rendabiliteit bepalen van een statische batterij, zoals lokaal gebruik voor de laadpalen gecombineerd met balanceringsdiensten op het publieke net. Of anders gesteld: het combineren van toepassingen van de batterijen voor verschillende klanten op verschillende momenten. De batterijen dienen dus over voldoende capaciteit te beschikken – ook voor de fast chargers.

“Een voordeel van de batterijen is dat ze de afname van het net (of injectie) kunnen verkleinen door ze in te zetten voor een betere fit tussen de elektriciteit geproduceerd door de PV-panelen en het verbruik door de fast chargers. Méér locale consumptie van zonne-energie door de laadpalen resulteert in minder injectie en ook minder belasting van het net. Omgekeerd zal de batterij ervoor zorgen dat de laadpalen méér op zonne-energie kunnen draaien en dus minder elektriciteit van het net verbruiken, wat eveneens de belasting vermindert. Het werkt dus in de twee richtingen”, zegt Elke Van Den Broucke.

“Ook het aspect van ‘energy trading’ en de regelgeving errond, moeten in deze evenwichtsoefening worden meegenomen”, zegt Elke Van Den Broucke.

Energie delen

Dat aspect is niet onbelangrijk. Zoals het Logigrid-project van VIL heeft aangewezen, is het vandaag nog zeer moeilijk voor een bedrijf om zijn overschot aan groene elektriciteit te verkopen aan een ander naburig bedrijf dat een tekort kent, of zelfs uit te wisselen. In de residentiële sector kan ‘peer-to-peer’-uitwisseling sinds begin dit jaar al, maar in de bedrijfssector blijft dit uiterst moeilijk.

“Toch is dat niet onmogelijk”, zegt Elke Van Den Broucke. “Momenteel beweegt op dit vlak zeer veel, zowel op lokaal als op Europees niveau. WDP wil als eigenaar van meerdere panden volop inzetten op energiedelen tussen gebouwen onderling of met zijn huurders. De exacte mechanismen om dat te realiseren – zoals bijvoorbeeld via een CPPA (Corporate Power Purchase Agreement, een koop- en leveringsovereenkomst tussen twee partijen) – zijn nog niet allemaal ontwikkeld noch toepasbaar in een logistiek park met verschillende ondernemingen. De Europese wetgeving om het delen van energie gemakkelijker te maken gaat wel in de goede richting, maar de omzetting in Belgische en regionale wetgeving laat nog op zich wachten”.

Grote ambities

De Green Mobility Hub is een onderdeel van een bredere strategie van WDP inzake hernieuwbare energie. Het opschalen van de capaciteit via de installatie van zonnepanelen op logistieke gebouwen vormt een van de ‘drivers’ binnen zijn Climate Action Plan. WDP ambieert inderdaad een vermogen aan energie via zonnepanelen van 250 MWp tegen 2025. In de loop van 2022 kon alvast worden gestart met de voorbereiding en installatie van circa 55 MWp. Dat zal de groene energieproductie in de loop van 2023 naar een totale capaciteit van circa 150 MWp brengen, een toename met 60% ten opzichte van het begin van het jaar. Een dergelijke capaciteit komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van 40.000 gezinnen.

Bijna de helft van het huidige geplande vermogen aan zonne-energie van WDP zal worden opgewerkt op één site, namelijk op het dak van het multimodale logistieke park WDPort of Ghent nabij Gent, dat nu in aanbouw is. Het dak zal worden voorzien van een zonnepanelenpark met een oppervlakte van maar liefst 150.000 m², goed voor een vermogen van 25 MWp aan opgewekte groene energie.