LogiVille

VIL

Founding Mother

De vzw VIL (Vlaanderen – Innovatie – Logistiek) werd opgericht in 2003 als logistiek kenniscentrum. Doel van de vereniging, die meer dan 600 leden telt, is tweevoudig:

  • Vlaanderen promoten als Europese logistieke topregio
  • Vlaamse bedrijven laten excelleren met kennis en innovatie


Sinds 2017 is VIL door de Vlaamse regering erkend als Speerpuntcluster Logistiek.

De effectieve clusterleden zijn de logistieke dienstverleners, verladers en retailers. Zij staan aan het roer bij VIL. Onder de toegetreden clusterleden bevinden zich steden, kennisinstellingen en toeleveranciers. De activiteiten focussen vooral op innovatieve projecten met en voor bedrijven, al dan niet in samenwerking met kennisinstellingen. Deze projecten worden gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

VIL zet in op vier innovatiedomeinen: digitale transformatie, groene supply chains, hinterland connectiviteit en last mile delivery. Een team van dertig logistieke en multimodale experts staat dagelijks ter beschikking van de bedrijven.

Om van kennisopbouw naar kennisimplementatie over te gaan, heeft VIL het belevings- en demonstratiecentrum Log!Ville opgericht. Bedrijven maken hier snel en eenvoudig kennis met hedendaagse en toekomstige innovaties binnen de sector.

BEZOEK DE WEBSITE VAN VIL