Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

De Benelux krijgt een nieuwe toekomst van automatisering in de logistiek

5 minuten leestijd
Benelux

Automated Storage and Retrievalsystemen (ASRS), robotica, slimme labels en autonome mobiele robots (AMR) zijn de technologieën die de grootste impact zullen hebben op logistieke operaties in de Benelux. Uit onderzoek van Analytiqa bleek ook dat veel bedrijven in de regio open staan voor het afsluiten van contracten op langere termijn met logistieke dienstverleners in ruil voor een investering in automatisering. De resultaten van dit onderzoek werden gebundeld in een white paper: “Future of logistics automation in the Benelux”.

In samenwerking met Analytiqa, een bedrijf voor primair onderzoek en analyse, hebben UPS Supply Chain Solutions (UPS SCS) en Frasers Property Industrial onderzoek gedaan naar de automatisering van logistiek in de Benelux. Ze ondervroegen 54 senior executives – in zowel corporate- als supply chain functies – in bedrijven van alle groottes in de sectoren van de technologie, de retail en industrie (niet in de 3PL, dus).

Als resultaat publiceerden ze een white paper waarin de huidige marktpositie in de Benelux wordt samengevat en een vooruitblik wordt gegeven op de vraag naar de automatisering van logistieke operaties in de regio (*).

Deze white paper – waarvan we in dit artikel slechts een deel van de belangrijkste resultaten meenemen – kan hier worden gedownload.

Huidige uitdagingen

Om een beter inzicht te krijgen in de factoren die de vraag naar automatisering stimuleren, hebben de onderzoekers eerst de uitdagingen geïdentificeerd waarmee fabrikanten en retailers worden geconfronteerd bij het beheer van hun toeleveringsketens en logistieke operaties. De grootste uitdagingen zijn inflatie, energie, arbeidskosten en personeelstekorten. Specifiek voor e-commerce in de Benelux zijn de twee grootste uitdagingen het managen van de verwachtingen van de consument voor snellere leveringen en de werving van personeel.

De pandemie en de daaropvolgende verstoringen van de toeleveringsketens hebben veel bedrijven ertoe aangezet om hun beheer van hun logistiek strategisch te herzien. Als gevolg daarvan overwegen meer bedrijven veranderingen in hun supply chain-activiteiten.

Bijna 20% van de respondenten overweegt om hun magazijnactiviteiten uit te besteden. Een vergelijkbaar percentage overweegt om hun magazijnactiviteiten weer in te sourcen, terwijl 7% overweegt om van logistieke partner te veranderen. De overige 56% is echter tevreden met hun huidige supply chain keuzes.

Het huidige automatiseringsniveau

De onderzoekers van Analytiqa vroegen de deelnemende bedrijven ook in welke mate ze al gebruik maken van automatisering. Ze analyseerden tevens het type processen dat ze automatiseren en wat hen ervan weerhoudt om verder te investeren.

Bijna 20% van de bedrijven in Benelux is helemaal niet geautomatiseerd, terwijl aan de andere kant 7% zichzelf als zeer of volledig geautomatiseerd beschouwt. Retailers hebben vaker geïnvesteerd in magazijnautomatisering dan andere ondernemingen. 44% van hen heeft al een basisniveau van magazijnautomatisering zoals mechanisatie (bijvoorbeeld automatische transportbanden) en 30% heeft een ‘gemiddeld’ automatiseringsniveau.

De onderzoekers stelden ook vast dat 15% van de bedrijven heeft geïnvesteerd in scannen, printen en toepassen; dat 19% slimme etiketten aanwendt; dat 13% automatische opslag- en zoeksystemen (ASRS) gebruikt; en dat 11% gerobotiseerde procesautomatisering (RPA) heeft ingevoerd.

Veel bedenkingen blijven

Hoewel de overgrote meerderheid van de bedrijven investeert in technologie en automatisering, op zijn minst tot een basisniveau, hebben een aantal van hen bedenkingen bij hun beslissingen om al dan niet verder te automatiseren. Hun grootste bezorgdheid is het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (26%). Problemen met de integratie van technologie in de IT-systemen worden door 24% van de respondenten aangestipt: zij beschouwen deze als een belangrijk operationeel risico. Bezorgdheid over mogelijke systeemstoringen wordt door 20% van de bedrijven genoemd als een belemmering om te investeren in automatisering. Verder ziet 7% verstoring van hun bedrijfsvoering als gevolg van onderhoudseisen aan systemen als reden om niet te automatiseren. Zorgen rond de beschikbaarheid van geld om te investeren zijn relatief gering (6%).

De onderzoekers ontdekten ook dat veel bedrijven in de Benelux openstaan voor het tekenen van contracten op langere termijn in ruil voor een investering in automatisering: 32% zou akkoord gaan met dergelijke contracten en 58% zegt dat ze ‘bereid zijn om deze aanpak te overwegen’.

Toekomstige impact

In het laatste – en belangrijkste – deel van deze white paper identificeren de onderzoekers welke technologieën de grootste impact zullen hebben op logistieke operaties.

Bij de vraag aan bedrijven om de impact te evalueren in een ‘globaal’ perspectief (buiten de grenzen van hun eigen activiteiten, dus), verwacht 34% dat ASRS een ‘game-changing’ of ‘grote impact’ zal hebben op logistieke operaties, omdat deze systemen hen zullen helpen om de uitdaging van het werven van magazijnpersoneel te overwinnen. Robotica en slimme etiketten volgen op de tweede plaats (beide met 32%). Slechts een iets kleiner deel verwacht hetzelfde van autonome mobiele robots (AMR).

ASRS worden vandaag al gezien als een ‘standaard’ geautomatiseerde oplossing bij logistieke dienstverleners. Daarom suggereert het Analytiqa-onderzoek dat fabrikanten en retailers 3PL’s gaan bijbenen met de invoering van ASRS. Het onderzoek merkt ook op dat ze outsourcen kunnen zien als een kans om dergelijke oplossingen sneller te implementeren of er toegang toe te krijgen.

Impact op hun activiteiten

Bedrijven in Benelux werd ook gevraagd welke technologische toepassingen de grootste impact zullen hebben op hun eigen magazijnactiviteiten, nu en in de komende drie jaar.

In de Benelux verwacht 15% van de respondenten dat automatische sorteersystemen de grootste impact zullen hebben op hun eigen magazijnactiviteiten (terwijl 13% dergelijke oplossingen vandaag gebruikt. 13% van de respondenten verwacht dat automatisch geleide voertuigen (AGV’s) de grootste impact zullen hebben op hun activiteiten. Aangezien slechts 6% van de respondenten momenteel dergelijke oplossingen gebruikt, zullen op korte termijn investeringen in AGV’s waarschijnlijk aanzienlijk toenemen.

(Tekst gaat verder onder de grafiek)

Grafiek impact 3 jaar logistieke inzichten in tekst

Magazijnpersoneel zal herschikt worden

Een constant thema in het onderzoek was de uitdaging voor magazijnbeheerders om personeel te werven. Automatisering van magazijnprocessen wordt gezien als een belangrijke oplossing voor dit probleem, maar niet noodzakelijk als een oplossing voor de korte termijn. 14% van de bedrijven in Benelux verwacht niet dat hun magazijnmedewerkers de komende vijf jaar vervangen zullen worden door geautomatiseerde processen, en 11% denkt zelfs niet dat dit de komende tien jaar zal gebeuren. 

De overgrote meerderheid van de respondenten verwacht wel dat automatisering het magazijnpersoneel pas op de lange termijn zal vervangen. Als we 10 jaar vooruit kijken, denkt 56% van de respondenten dat hun magazijnpersoneel met minimaal 10% en maximaal 40% zal afnemen.

Volgens het onderzoek komt dit niet noodzakelijkerwijs neer op een vermindering van het aantal medewerkers, omdat een deel van het personeel waarschijnlijk zal verschuiven van magazijnmedewerkers naar IT-specialisten.

De auteurs van de white paper:

  • Patrick Loos, Benelux Country Development Manager bij UPS
  • Niek van Genugten, Senior Manager Business Development bij Frasers Property
  • Mark O’Bornick, Directeur bij Analytiqa

De whitepaper kunt u hier downloaden.

Ontdek de verschillende mogelijkheden in automatisering tijdens de Log!Ville tours. Boek nu ook uw tour.