Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

Partner worden van Log!Ville

Wordt deel van Log!Ville, het landmark innovatiecentrum voor het logistieke ecosysteem!

Waarom partner van Log!Ville worden?

Markt acceleratie van nieuwe technologieën

Alle technologieën krijgen de nodige zichtbaarheid via de Log!Ville booths. Dit versnelt de markt acceleratie waardoor uw innovatie sneller ingeburgerd raakt.

Visibiliteit op lange termijn via langlopende partnerships

De Innovatie Ambassadeurs worden opgeleid om uw product of technologie professioneel voor te stellen aan iedere bezoeker. Dit voor de volledige duur van uw partnership.

Lead generation via Log!Ville Innovatie Ambassadeurs

Log!Ville zorgt voor de perfecte match tussen bezoeker en partner. Tijdens een bezoek aan uw booth worden alle interesses verzameld voor verdere opvolging. U krijgt als partner steeds relevante leads gepresenteerd.

Profilering als koploper

In Log!Ville ligt de focus op marktklare producten en technologieën. U maakt als bevoorrechte partner deel uit van een exclusief en innovatief hoogstaand netwerk.

High level B2B platform voor de logistieke sector

De primaire doelgroep van Log!Ville zijn B2B supplychain decision makers. Belangrijke interacties en transacties worden nagestreefd.

Flexibel format van kennisoverdracht

Alle innovaties worden vanuit diverse invalshoeken gepresenteerd en gedemonstreerd. Denk hierbij aan demo’s, co-creaties, brainstormessies,
matchmaking,…

Partner worden? Neem contact op!