Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

Dries Van Bever (imec): “Oplossingen aanreiken voor ‘wicked problems’ in de logistiek”

4 minuten leestijd

Imec is vandaag meer dan een wereldvermaarde ontwikkelaar van microchips en nanotechnologie. Het is ook, dankzij verschillende R&D-hubs, een Vlaams innovatiemotor. Zo ondersteunt imec – supporting partner van Log!Ville – overheden en bedrijven in hun digitale transformatie. Dat doet het door oplossingen te onderzoeken voor complexe uitdagingen die een multidisciplinaire aanpak vereisen, de zogenaamde ‘wicked problems’. Dries Van Bever, Business Analyst Mobility & Logistics bij imec, geeft tekst en uitleg.

Imec is in 1984 in Leuven gestart als een superlab voor onderzoek en ontwikkeling in micro-elektronica. De inspanningen en complexiteit die gepaard gaan met het verbeteren van computerchips zijn ondertussen exponentieel toegenomen, mede door de opkomst van big data, artificiële intelligentie en het internet der dingen. Imec heeft zich doorheen deze evolutie opgewerkt van een lab dat de industrie assisteert tot een R&D hub die een wereldwijd ecosysteem voor technologie en elektronica rondom zich verzamelt.

In 2016 fusioneerde imec met iMinds, een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) dat specialiseerde in digitale technologie en toepassingen. Mede door diens inbreng en een aantal reeds bestaande programma’s bouwde imec haar steun aan ondernemers verder uit. Zo werden, los van de hoofdactiviteiten op gebied van microchips, een aantal departementen opgestart of naar een hoger niveau gebracht, zoals o.a. imec.icon (vraaggestuurde technologieontwikkeling op maat) imec.istart (ondersteuning van startups en scale-ups). en het imec-team met expertise in digitale transformatie.

Dries Van Bever: “Bij imec ondersteunen we de digitale transformatie bij Vlaamse steden en gemeenten, havens, logistieke ecosystemen en bedrijven via publiek-private samenwerkingen. Daarbij kijken we naar verschillende toepassingsdomeinen zoals: duurzaamheid, gezondheid, mobiliteit, logistiek, energie, educatie, enz. ”.

Wicked problems

Imec speelt een prominente rol in het realiseren van maatschappelijke en economische impact in Vlaanderen door vraaggedreven onderzoek uit te voeren. Dat gebeurt in samenwerking met overheden, andere imec divisies, onderzoeksinstellingen, bedrijven enzovoort. “Onze missie is gericht op het ontwikkelen van oplossingen voor ‘wicked problems’, de grote uitdagingen in onze samenleving die een multidisciplinaire aanpak vragen. Dat impliceert dat een bepaalde beslissing op één vlak een enorme impact kan hebben op een ander vlak of bij een andere doelgroep. Daarom vergaren en verwerken we enorme hoeveelheden informatie en data die diepere inzichten op alle vlakken en voor alle betrokken partijen biedt” voegt hij toe.


Een typisch voorbeeld in de logistiek is de samenwerking rond synchromodaliteit: een modal shift van vrachtvervoer over de weg naar het spoor en de binnenvaart kan de files op onze wegen voor een stuk helpen oplossen maar vraagt meer data-uitwisseling tussen partijen in de logistieke keten die niet noodzakelijk een contractuele band hebben. Hoewel die partijen voordeel halen uit het delen van de informatie, wordt dat op dit moment weinig gedaan. Daarom hebben we binnen imec verschillende projecten lopen die nét die uitdaging aanpakken.

Drie kerncompetenties

“Om slimme oplossingen te vinden voor die complexe uitdagingen en wicked problems steunt het team met expertise in mobiliteit en logistiek op drie kerncompetenties: Artificiële Intelligentie (AI), digital twins en ‘dataspaces’. Die zetten we in om projecten te realiseren voor zowel overheden als bedrijven”, zegt Dries Van Bever.

Dergelijke projecten situeren zich in domeinen als de stadslogistiek, de havens en de verbindingen met het hinterland. Een voorbeeld van zo’n project is PIONEERS . Dit Horizon 2020-project onderzoekt of het mogelijk is om de duurzaamheid van havens te verhogen en hun CO2-uitstoot te verlagen. Binnen het consortium werkt imec onder meer aan een digital twin die helpt om de besluitvorming rond operationele havenprocessen te verbeteren zodat hun emissies verminderen. Een ander voorbeeld is het project SYTADEL, waarin imec voor de Vlaamse logistieke sector de opportuniteiten onderzoekt van een dataspace om multimodaal transport aan te moedigen. Nog een project, dat samen met VIL gebeurt, is de verdere ontwikkeling van het Dynamic Access Control concept, dat datasilo’s tussen stadsdiensten en logistieke spelers wil doorbreken.

Data spaces en digital twins

Volgens Dries Van Bever is de logistiek door haar complexiteit een domein dat alleen maar belangrijker wordt met het oog op oplossingen die hun intrede maken in de nabije toekomst. -“Door een digital twin met grote hoeveelheden data te voeden kunnen we afstappen van beslissingen op basis van evaluaties of buikgevoel en een beslissingsproces stoelen op simulaties met echte informatie. Veel van de data voor zulke toepassingen is gevoelig omwille van privacy of de commerciële belangen. Dus kunnen data spaces hierin een belangrijke rol spelen, omdat ze een veilige uitwisseling van gegevens mogelijk maken”.

Een dataspace is een oplossing om zowel persoonlijke als niet-persoonlijke data veilig en gedecentraliseerd overheen spelers uit te wisselen. Binnen een dataspace gelden een set aan regels en normen rond het uitwisselen van informatie. Stakeholders kunnen gebruik maken van de data die wordt aangeboden door de community volgens voorafbepaalde regels.

Het belang van Log!Ville

De markt evolueert snel en de juiste informatie vergaren is dan ook een must. “Connecties met bedrijven, technologieontwikkelaars en start-ups zijn dan ook zeer belangrijk. Log!Ville biedt ons de mogelijkheid om ons netwerk verder uit te bouwen en beter te weten te komen wat de noden van bedrijven en overheden zijn. Via Log!Ville streven we die wisselwerking en kruisbestuiving na”, klinkt het tot slot.

IMEC PARTNERLOGO NIEUW