Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

Hans Thibau (Atlas Copco): “Inspiratie bij Log!Ville leidt tot sneller innoveren”

5 minuten leestijd

Het hart van de operationele activiteiten van Atlas Copco ligt niet in Zweden, maar in België. Twee van de vier business area’s van de groep, die samen wereldwijd bijna 60% van de omzet vertegenwoordigen, hebben hun hoofdzetel in Antwerpen: Compressor Technique en Power Technique. In Antwerpen en in Hoeselt liggen de twee grootste distributiecentra van de groep. Antwerpen neemt compressor Technique voor zijn rekening en Hoeselt alle andere business area’s. Ze leveren wereldwijd. “Innovatie – ook in de logistiek – is één van de drie kernwaarden van Atlas Copco. Het was dan ook logisch dat wij Supporting Partner van Log!Ville werden”, zegt Hans Thibau, Vice-President Logistics Compressor Technique.

Iedereen kent waarschijnlijk de gebouwen van Atlas Copco Airpower naast de A12 in Wilrijk. Maar velen weten niet welke activiteiten er plaatsvinden. Kunt u er wat meer over zeggen?

Wilrijk is de hoofdvestiging van Compressor Technique: het is ons meest geavanceerde R&D excellence center van perslucht ter wereld. Meer dan 3.000 werknemers zorgen hier dagelijks voor de ontwikkeling en productie van onder andere compressoren, drogers en filters. De site huisvest ook meer dan 200 IT’ers en een wereldwijd logistiek centrum. De hoofdzetel van Power Technique ligt op een steenworp, maar in een andere gemeente. De Atlas Copco Airpower site is dan ook ’s werelds grootste persluchtfabriek.

Deze prominente positie wereldwijd is 67 jaar geleden ontstaan met de overname van de Belgische compressorenproducent Arpic Engineering. Pour la petite histoire: daar komt de Copco in de naam van de groep van: Compagnie Pneumatique Commerciale.

Terwijl de stocks vroeger in de verschillende fabrieken lagen, werd zo’n 35 jaar geleden de logistiek van de wisselstukken voor compressoren in een globaal distributiecentrum (GDC) in Wilrijk gecentraliseerd. Inmiddels zijn er wel ook distributiecentra in China, de VS, India en Italië. Maar ze worden van hieruit gecoördineerd.

Logistiek is dus een zeer belangrijk onderdeel van de activiteiten in Wilrijk?

Zeker: ze is cruciaal voor de werking van de fabrieken van de compressorendivisie die hier gevestigd zijn, alsook voor de distributie van onderhoudscomponenten en wisselstukken naar de vestigingen en klanten wereldwijd.

Inbound doen we een beroep op Katoen Natie voor de organisatie van de aanvoer van de componenten naar de fabrieken op de site. Daar gebeurt er een combinatie van prepack, pre-assemblage, crossdocking en verpakkingenbeheer. Zo beperken we ook het aantal trucks dat de site te verwerken krijgt.

Outbound wordt de wereldwijde distributie van de geproduceerde machines en ‘spares’ verzorgd. Dat omvat het organiseren van de transporten naar de hele wereld (98% van de productie wordt geëxporteerd) en het beheren van de systemen voor de stocks en de logistieke afhandeling. Niet alleen hier, maar ook in de distributiecentra en customer centers wereldwijd. Daarnaast beheren wij mondiaal ook de leverancierswebsite voor de Atlas Copco-groep.

Het GDC zelf beslaat zo’n 25.000 m². Dat is relatief klein, maar we hebben proportioneel weinig stocks omdat we goed samenwerken met de leveranciers om korte lead times te hebben. Toch begint het te krap te worden.

Is automatisering een oplossing voor deze krapte?

Absoluut. Daarom gaan we in 2024 een AutoStore installeren. Dat zal ons in staat stellen om ‘in te breiden’. Voor ons is dat de beste manier om onderdelen te stockeren: niet alleen omdat zo’n installatie minder plaats inneemt dan bijvoorbeeld een shuttlesysteem, maar ook omdat het meer redundant is. Als er een robot uitvalt, kan een andere gemakkelijk zijn taak overnemen. Een AutoStore is voor ons verbruiksprofiel de interessantste oplossing.

“Als we in Wilrijk trainingen geven, komen we regelmatig met onze medewerkers – wereldwijd – naar Log!Ville om hen meer inzichten te geven.”

Hoe belangrijk is innovatie voor Atlas Copco?

Zeer belangrijk, in die zin dat ze één van onze drie kernwaarden is, naast ‘commitment’ en ‘interaction’. Ons motto is dan ook: “There always is a better way”. Innovatie zit in de genen van Atlas Copco, zowel op gebied van producten als van organisatie, zoals die van de logistiek. We gebruiken bijvoorbeeld al jaren Pick-to-Voice. Dertig jaar geleden hadden we al een automatisch magazijn voor de toelevering van de fabrieken en ‘machining centers’ alsook AGV’s voor de toelevering van de componenten. We pionieren met 3D Printing, VR-brillen voor opleidingen en noem maar op. We hebben ook een actief exoskeleton in ons bezit. Dus ja: we zijn zeer innovatiegedreven. Daarom nemen we trouwens vaak deel aan VIL-projecten. Zo krijgen we uit eerste hand veel concrete informatie binnen.

In de logistiek is innovatie overigens niet altijd zichtbaar. Veel optimalisatie zit in de algoritmes. Zij helpen om de exacte keuzes te maken. Wat is het volgende te picken order? Wat is de optimale pickroute? Welke bak voor welk product? Welk item waar stockeren? Wat is de optimale ‘lotsize’? Welke doos gebruiken bij het picken? Zo zijn de grootste optimalisaties en innovaties vaak niet fysiek zichtbaar.

Er is ook zichtbare innovatie, zoals de investering, samen met Katoen Natie, in onze eerste elektrische trekker. Deze is overigens de eerste elektrische truck ‘Made in Belgium’ die bij Volvo in Gent van de band rolde.

Kadert die investering in een breder duurzaamheidstraject?

Zeker: Atlas Copco zet zich in om tegen 2030 de CO2-uitstoot van de eigen productie te verminderen met 46%, vergeleken met het emissieniveau van 2019. Dat geldt ook voor de CO2-emissies van de hele waardeketen, inclusief onze klanten. De uitstoot van de emissies van onze leveranciers en partners, zoals de transportbedrijven, willen wij tegen 2030 met 28% doen dalen.

Op gebied van duurzaamheid willen we dus ook een voortrekkersrol spelen. Er worden dagelijks componenten en machines vervoerd via multimodale oplossingen. Naar Turkije verschepen we via shortsea. Inbound transport uit Italië gaat voor een groot deel over het spoor. Ook de binnenvaart gebruiken we zeer actief: quasi alle zeevracht die vanuit Airpower in Wilrijk vertrekt, gaat via de binnenvaart naar de haven van Antwerpen. Compressoren en wisselstukken worden naar Willebroek vervoerd, waar ze vervolgens in containers geladen worden en via de Hutchison Ports Belgium terminal per binnenschip naar de haven gaan.

Er wordt ook geïnvesteerd in duurzame brandstoffen zoals HVO, bio LNG en Sustainable Aviation Fuel. SAF is een vrij nieuwe brandstof en we willen ervaring opdoen. Via onze partners willen we de markten triggeren. Door deze nieuwe technologieën mee te promoten en te ondersteunen, krijgen ze de mogelijkheid om zich sneller te ontwikkelen. We zijn bereid om hierin mee te pionieren. We willen deel zijn van de oplossing voor een betere toekomst.

Is dat een reden waarom Atlas Copco Airpower supporting partner werd van Log!Ville?

Dat is inderdaad één van de redenen. Zo kunnen we Atlas Copco meer naamsbekendheid geven als innovatief bedrijf en pionier. Het innovatieve karakter van Log!Ville was ook een reden: men kan er op één plaats verschillende nieuwigheden op logistiek gebied niet alleen zien, maar ook in werking zien. Als we in Wilrijk trainingen geven, komen we regelmatig met onze medewerkers – wereldwijd – naar Log!Ville om hen op dit vlak meer inzichten te geven. Voor hen is het vaak niet alleen een leerschool, maar ook een ‘eye-opener’.

Hoe zou Log!Ville nog meer toegevoegde waarde kunnen geven?

Door meer lezingen te organiseren over nieuwigheden, tijdens dewelke gebruikers hun ervaringen kunnen delen en experten nieuwe evoluties kunnen uiteenzetten. Wij hebben bijvoorbeeld RFID getest, maar de accuraatheid was slechts 95%. Voor ons is dit niet goed genoeg. Ervaren andere bedrijven dat ook? En zijn er ‘breakthroughs’ op komst? Zo’n uitwisseling van ervaringen met nieuwigheden en informatie over de updates zou een toegevoegde waarde kunnen zijn. Er zijn genoeg onderwerpen waarover bedrijven hun ervaringen kunnen delen en waaruit ze kunnen leren. Enkele voorbeelden, lukraak gekozen: VR-brillen, 3D printing, de AutoStore en noem maar op…

Log!Ville geeft ons inspiratie om sneller te innoveren. Zo helpt het ons mee om ons motto ‘There always is a better way’ waar te maken. Laat Log!Ville nog meer een forum van ideeën zijn.