Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

Luc Thomas (ExoVibe): “Het VibeNet platform wordt een ecosysteem van applicaties rond ergonomie en veiligheid”

5 minuten leestijd

Eén van de partners van Log!Ville is de Hasseltse startup ExoVibe. Oorspronkelijk focuste ze op een exoskeleton met artificiële spieren maar na de inbreng van de Amerikaanse ‘mentor’ The Alchemist Accelerator, ligt de nadruk vandaag op VibeNet. Dat wordt een cloud platform met verschillende applicaties om onder meer de ergonomie en de veiligheid in de logistiek te verbeteren. CEO Luc Thomas geeft tekst en uitleg.

De start van ExoVibe gaat terug tot een project uit 2014. Gabriel Samlali bracht een zware doos naar de zolder en stelde vast dat een oudere persoon dat niet zou kunnen doen. Hij zocht naar oplossingen en kwam zo voor het eerst in contact met exoskeletons. Als snel kwam hij tot de vaststelling dat deze in de medische sector, de industrie en de militaire sector werden toegepast, maar dat zij voor één specifieke taak zijn ontworpen: tillen, gehurkt werken, enzovoort. Zo kwam hij tot het idee van een exoskeleton dat meer algemeen gebruikt zou kunnen worden.

“Samen met William Thenaers – toen medestudent ICT – Elektronica aan de PXL Hogeschool in Hasselt – werkte hij een eerste prototype uit. Gabriel spitste zich toe op het concept en William op de ‘embedded systems’. Zij kregen de mogelijkheid om op de Corda Campus verder te werken aan hun project, maar vonden geen investeerders. Ik was toen op de Campus actief met een startup in de energiesector en besloot eind 2018 om hun eerste ‘business angel’ te worden. Jöry Pauwels, een osteopaat die veel mogelijkheden in het project zag, stapte als tweede business angel mee in”, legt Luc Thomas uit.

Samen met een vijfde partner, productie-adviseur Yoeri Renders, werd ExoVibe in april 2019 als bedrijf opgestart. De ontwikkeling focuste op drie complementaire producten. Het eerste is VibeOne, een zachte pneumatisch geactiveerde exoskeleton met ‘artificiële spieren’ waarop ExoVibe een patent nam. Daarbij werd gefocust op de energie en de controlesystemen enerzijds en de zelf ontwikkelde artificiële spieren anderzijds. Het tweede werd VibeSense, een set draagbare sensoren die bewegingen nauwkeurig kunnen vastleggen om data over handelingen te registreren. En VibeNet, een cloudgebaseerde digitaal platform voor het analyseren van die bewegingsdata en het automatiseren van ergonomische risicobeoordelingen.

Dat laatste bleek al snel cruciaal te zijn voor de ontwikkeling van de twee andere producten, in die zin dat het classificeren van de bewegingen onontbeerlijk bleek te zijn. “Samen met mensen in de logistiek onderzochten we deze classificatie en konden we zo’n 380 microbewegingen vastleggen die

we van elkaar kunnen onderscheiden. Parallel daarmee werkten we verder aan een vernieuwd pneumatisch en meer energie-efficiënt systeem voor de artificiële spieren”, zegt hij nog.

The Alchemist Accelerator stapt in

Eind 2020 kwam ExoVibe in contact met ‘The Alchemist Accelerator’, een Amerikaanse door durfkapitaal gesteund netwerk dat zich richt op het versnellen van de ontwikkeling van startups wereldwijd, waarbij ‘mentorship’ een belangrijke rol speelt. “Zij hebben er ons op gewezen dat we met drie verschillende ontwikkelingen niet het juiste pad bewandelden. Er was te weinig focus. Zij raadden ons aan om ons te concentreren op het cloud platform en om ons pas nadien toe te spitsen op de toepassingen zoals de exoskeletons en de artificiële spieren. Deze werden dan ook in de koelkast geplaatst”, legt Luc Thomas uit.

‘Tech enabled’ consultancy

Deze koerswijziging had tot gevolg dat het platform meer holistisch rond ergonomie in het algemeen moest opgevat worden en niet meer in functie van het exoskeleton. “We moesten terugwerken naar de problemen die we wilden oplossen: preventie van lichamelijke klachten, productiviteit, retentie en welzijnsverhoging op de werkplaats. De eerste stap was de ontwikkeling van een app voor de preventie van ergonomische incidenten. Werknemers kunnen hierop hun lichamelijke klachten en welzijnssuggesties vermelden en preventieadviseurs kunnen ergonomische risico’s screenen. De tweede stap was een inventarisatie van jobs en fysieke activiteiten en het vaststellen – op basis van klachten en risico’s – van de gerelateerde ergonomische problemen. En de derde stap was het vaststellen van prioriteiten om een jobverbeteringsproces op te starten met probleemstellingen, mogelijke oplossingen en ROI berekeningen”, klinkt het nog.

Dat leidde tot de ontwikkeling van een vernieuwd VibeNet platform, waarvan de beta versie een jaar geleden werd voorgesteld. “Inmiddels is het veel completer en kan de commercialisering ervan starten. Daarbij dient een kanttekening gemaakt te worden: sommige EHS-teams van bedrijven (red.: Environment, Health and Safety), onder meer in de logistiek, hebben geen al te goede ervaringen gehad met software om de ergonomie op de werkvloer te verbeteren. Maar ze tonen wel interesse voor ‘tech enabled’ consultancy. ExoVibe profileert zich dus als een ergonomieconsulent die het platform als analyse- en inventarisatie-instrument gebruikt. Inmiddels maken we ons ook op voor de ‘launch’ van het platform bij de drie eerste klanten”, zegt Luc Thomas nog.

VibeNet platform op verschillende toestellen

Een ecosysteem van verschillende apps

Parallel daarmee blijft het team verder werken aan complementaire apps. “Wij beogen de ontwikkeling van een ecosysteem van verschillende geïnterconnecteerde applicaties op één platform. Dat ecosysteem kan breed gaan en bijvoorbeeld ‘asset management’ inhouden, waarbij maatregelen worden voorgesteld om de werkpost veiliger en ergonomischer te maken. Dat zou binnenkort op zijn beurt kunnen uitmonden in een marktplaats app waar ‘vendors’ aangepaste producten en oplossingen kunnen aanbieden, of een specifieke HR app”, zegt Luc Thomas nog. “Daar we met de cloud en een ‘Software as a Service’ business model werken, is het platform schaalbaar. Dat verzekert ook een goede prijs-kwaliteit ratio”, stelt hij.

Volgens hem zal de doorontwikkeling van VibeNet vrij snel gaan. “Eens het platform met de diverse applicaties er staat, kunnen we daar bewegings- en gezondheidssensoren mee verbinden en vervolgens het exoskeleton en de artificiële spieren terug oppikken. Dat zal hopelijk binnen de vijf jaar gebeuren, zodat wij deze oplossingen voor 2030 op de markt kunnen brengen”, stelt hij.

Kruisbestuiving op Log!Ville

“Op Log!Ville stellen we enkel VibeNet voor. Aan de hand van een demo tonen we dat het platform ondanks zijn complexiteit simpel in het gebruik is. Daarbij leggen we de focus op de ergonomieapplicatie, die in de logistiek zeer bevorderlijk kan zijn voor de preventie van lichamelijke klachten. Wij zijn trouwens één van de partners van de thematische rondleidingen rond ergonomie en veiligheid op Log!Ville”, zegt Luc Thomas nog.

“Als startup is het niet eenvoudig om bij de juiste mensen en de juiste bedrijven binnen te geraken. Dankzij de ‘Innovatie Ambassadeurs’ van Log!Ville kunnen we met hen in contact komen. Wij hebben al trouwens een aantal ‘leads’ gekregen. Overigens is het een plek waar we, door de contacten met andere partners, zelf veel kunnen bijleren”, zegt hij. “Er is veel kruisbestuiving met de andere startups die op Log!Ville aanwezig zijn. We spreken met elkaar, geven tips, delen kennis en trachten elkaar onderling te helpen. Ook dat maakt het voor ons mogelijk om sneller te evolueren”.