Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

Arne Westerman (Goodyear): “Vrachtwagenbanden integreren steeds meer technologieën”

4 minuten leestijd
Arne

Goodyear Belgium is sinds enkele weken Innovation Partner van Log!Ville. Op het eerste zicht zou men dat niet verwachten van een bandenproducent. Maar in vrachtwagenbanden wordt steeds meer technologie geïntegreerd. Dit is niet alleen het gevolg van inspanningen om de operationele efficiëntie, de veiligheid en de duurzaamheid te verbeteren, maar ook om te voldoen aan de strengere regelgeving en milieu-eisen. Arne Westerman, Head of Sales Replacement Truck BeLux, legt uit hoe Goodyear Total Mobility in het Log!Ville-plaatje past.

Wat is Goodyear Total Mobility?

Goodyear Total Mobility is een geïntegreerd pakket van oplossingen voor wagenparkbeheer, specifiek ontworpen voor vrachtwagenvloten en transportbedrijven. Dit programma is tot stand gekomen omdat de markt enorm snel evolueert, onder meer door de Europese regelgeving rond milieu en veiligheid. Daarbij denk ik vooral aan de European Green Deal en Veiligheidsrichtlijn.

Heeft de Green Deal een impact op de bandensector?

Zeker. De vrachtwagens, bussen en touringcars zijn verantwoordelijk voor 6% van de totale C02-uitstoot in Europa. De EU-wetgeving voorziet dat ze hun emissies met 15% tegen 2025 verlagen en met 45% tegen 2030. In die vermindering zullen ook de banden hun steentje moeten bijdragen, onder meer door een verbeterde rolweerstand. Daarnaast spelen ook de Euro7-normen – die vanaf juli 2031 gelden – een ingrijpende rol omdat ze verder gaan dan het reguleren van de uitstoot aan de uitlaat. Ze hebben bijvoorbeeld ook betrekking tot de emissies van fijnstof door de remmen of die van de micro-plastics door de banden. Om aan de nieuwe eisen te voldoen, zal veel innovatieve technologie nodig zijn.

Een andere impact van de Green Deal is de elektrificatie van de vrachtwagens. Batterij-elektrische vrachtwagens of trucks op brandstofcellen zijn zwaarder dan dieseltrucks. Dat zal een invloed hebben op het draagvermogen van de banden.

Ook de Veiligheidsrichtlijn impliceert nieuwe technologieën in de bandensector. Waarom?

Voor nieuwe voertuigtypes is ze sinds juli 2022 van kracht en voor alle nieuwe voertuigen vanaf juli 2024. Ze voorziet onder meer slimme snelheidsassistentie, waarschuwingssystemen voor slaperigheid, het faciliteren van de plaatsing van alcoholsloten, en zo meer. Een van die veiligheidsaspecten is de verplichting om een nauwkeurige bandenspanningscontrolesysteem (Tire Pressure Monitoring System, TPMS) te monteren. Dat moet de bestuurder onmiddellijk waarschuwen in geval van drukverlies.

Deze verplichting biedt ook opportuniteiten, zoals we op Log!Ville tonen. De data van het TPMS gebruiken we interactiever en voor bredere toepassingen door ze ook door te sturen naar de backoffice van de truckvloot. Zo hebben we een algoritme uitgewerkt dat aan de hand van deze data predictief te werk kan gaan.

In de velg monteren we een sensor die niet alleen verbonden is met de TCU (Telematic Control Unit) in de cabine, maar ook met onze server. Data over temperatuur en spanning worden zo goed als in real-time ontvangen en met dit algoritme verwerkt zodat wij een lekkage kunnen voorspellen. Zo vermijden we stilstand en voorkomen we pechverhelping. Deze data laten ook toe om het verbruik (en de CO2-uitstoot) te verminderen en de levensduur van de banden te verlengen door de spanning steeds optimaal te houden.

Is dat geen toekomstmuziek? Het TPMS is pas in juli 2024 verplicht voor nieuwe trucks. Het zal nog jaren duren vooraleer alle truckbanden met een sensor zijn uitgerust.

Juist. Een vrachtwagen of trekker gaat over het algemeen 6 à 8 jaar mee en een trailer 12 à 15 jaar. Het zal dus lang duren vooraleer alle voertuigen binnen een vloot af fabriek met een TPMS zijn uitgerust. Daarnaast is het Goodyear TPMS ook performanter dan de systemen af fabriek. Ons systeem is predictief: trage lekken worden aangegeven zodat men tijdig kan ingrijpen. Overigens heeft niet enkel de chauffeur zicht op eventuele problemen: met een handige app kan ook de vlootmanager of de back office alles goed opvolgen.

We hebben daarnaast ook DrivePoint ontwikkeld, dat we eveneens op Log!Ville tonen. Dat is een eenvoudiger systeem, waarbij we sensoren op het ventiel monteren. Aan de in- of uitgang van het terrein van de truckvloot plaatsen we twee torens die de data van die sensoren lezen wanneer een vrachtwagen er tussen rijdt. Die data worden in ons platform verwerkt. Ze geven de informatie weer op dat moment. Hoe frequenter ze worden gelezen, hoe beter. Daarom is DrivePoint gericht op vloten waarvan de vrachtwagens een keer of enkele keren per dag naar de basis terugkeren: vuilniswagens, bouwvoertuigen, distributietrucks, enz.

Wat stelt u nog voor op Log!Ville?

Je kunt er niet naast kijken: Checkpoint. Dit is een installatie die in de grond verwerkt wordt en die verschillende functies heeft. Dit platform scant het loopvlak van de banden om de profieldiepte, de spanning en zo meer vast te stellen. Ze meet ook de belading. Het systeem werkt automatisch: de truck en de banden worden herkend door RFID-tags of ANPR-camera’s. Ook deze data kunnen met ons platform gedeeld worden om alerts uit te sturen of om de banden beter op te volgen.

En we tonen ook banden die specifiek zijn ontworpen voor elektrische trucks. Zoals ik aangaf is door het zwaardere gewicht de belasting per as groter. Maar er is meer. De overbrenging is veel directer, wat een impact heeft op het profiel van de band.

Wat heeft u gemotiveerd om partner te worden van Log!Ville?

De bandenmarkt, de technologie en de regelgeving veranderen snel. Dat brengt uitdagingen mee, maar ook opportuniteiten van de uitbaters van vrachtwagenvloten. Die boodschap is moeilijk over te brengen, al merken we dat het bewustzijn in de sector relatief sterk aan het veranderen is.

Eef Vanrusselt, onze marketing manager, had een seminar op Log!Ville gevolgd. Ze was getriggerd door het concept, met de juiste combinatie van technologie en innovatie. Daarom hebben we besloten om er onze oplossingen voor te stellen aan de professionele bezoekers. Onze booth is kleinschaliger dan een stand op een beurs, maar we kunnen er de informatie professioneler en aan een gerichter publiek overbrengen.

Naast informatie verschaffen willen we via Log!Ville ook feedback van de bezoekers krijgen. Hoe kijkt de markt naar deze innovaties? Deze feedback moet ons in staat stellen om naar de toekomst toe de juiste producten en innovaties verder te ontwikkelen.