Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

Barbara Peene (POM West-Vlaanderen): “Future Logistics Hub zet bedrijven op weg naar Physical Internet”

4 minuten leestijd

POM West-Vlaanderen – Collaboration Partner van Log!Ville – opende zo’n anderhalf jaar geleden de Future Logistics Hub in de ABC-toren van Zeebrugge. Dit interactief belevingscentrum werd opgericht om bedrijven, overheidsinstellingen, hogeschool- en postgraduaatstudenten te informeren en te inspireren over de logistiek van de toekomst en meer bepaald het Physical Internet. Het initiatief is complementair met Log!Ville. Beide gaan trouwens steeds vaker samenwerken.

Terwijl Log!Ville vooral focust op mature technologie die nog niet mainstream is, staat in de Future Logistics Hub het Physical Internet centraal. Dit is een open netwerk van verbonden logistieke hubs en diensten waarin fysieke objecten op de meest efficiënt mogelijke manier worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt. Of anders gezegd: een netwerk van logistieke knooppunten waarbinnen transportvolumes en transportmodi op elkaar worden afgestemd via de uitwisseling van data.

Het concrete gebruik van het Physical Internet – de basis voor de duurzame en synchromodale goederenstromen van de toekomst – is voorlopig nog niet aan de orde, maar bedrijven kunnen nu al anticiperen op diverse aspecten ervan. Barbara Peene, Program Manager Physical Internet bij POM West-Vlaanderen: “De Future Logistics Hub informeert en inspireert bezoekers door hen interactief te laten ontdekken wat het Physical Internet is, hoe ze hun supply chain kunnen optimaliseren en wat de meerwaarde is van multimodaal transport. We doorlopen samen met hen de verschillende bouwstenen om tot een toekomst met Physical Internet te komen”.

Serious game

Naast bedrijven mikt de Future Logistics Hub ook op kennisinstellingen – hogescholen en postgraduaten – en overheidsinstellingen. Een bezoek aan het interactieve belevingscentrum duurt zo’n drie uur en telt drie luiken.

“Een eerste is een ‘serious game’ die de bezoekers bewust maakt dat het loont om in te zetten op multimodaal en synchromodaal transport. Tot twintig deelnemers krijgen een tablet om een opdracht te vervullen, met name een product van A naar B te brengen in Europa en daarbij zoveel als mogelijk multimodaal vervoer in te zetten. Eerst doen ze dat apart, dan werken ze samen met de andere deelnemers om het transport goedkoper en koolstofarmer te maken en tenslotte vergelijken ze hun oplossing met de ideale route die een systeem uitwerkt”, legt ze uit.

PERSFOTO FLH HR knipsel

Toelichting

De tweede stap is toelichting. “We maken de bedrijven duidelijk hoe ze snel op weg gezet kunnen worden richting Physical Internet door hen te laten ontdekken wat het is en hoe het toelaat om de capaciteit van de verschillende modi het best te gebruiken. In de huidige supply chains stellen we nog vaak inefficiënties vast waardoor bedrijven hun potentieel niet ten volle benutten. Daarnaast dient de hele sector een efficiëntieslag te slaan in het kader van de Europese Green Deal. In die tweede ruimte reiken we dus ideeën aan om hun logistieke proces naar een hoger niveau te tillen en hen te laten meesurfen richting logistiek 4.0”, voegt Barbara Peene toe.

Daarbij worden vijf deelaspecten toegelicht: digitaliseren, automatiseren, ‘collaborative shipping’ (samenwerken om meer multimodaal te transporteren), value added logistics / services en last mile logistiek met een klemtoon op stadsdistributie.

“We willen kmo’s dus overtuigen om nog meer in te zetten op digitaliseren en automatiseren, en hen warm maken voor nieuwe technologieën. Daarnaast wijzen wij hen op die andere aspecten die hun supply chains kunnen verbeteren. Neem stadsdistributie: bedrijven ontdekken dat er verschillende manieren bestaan om steden te beleveren, zoals stedelijke distributiehubs aan de rand van de stad om zendingen te bundelen, of hoe ze beter kunnen inspelen op de venstertijden die sommige steden invoeren. We tonen ook hoe een digital twin van een stad of een haven ingezet kan worden om de logistieke stromen efficiënter te doen verlopen”, legt Barbara Peene uit.

Best practices

“In het derde luik tonen we een aantal best practices. We laten de bezoeker met inspirerende praktijkvoorbeelden ontdekken hoe de oplossingen binnen die vijf thema’s al worden toegepast. Bedrijven die blockchain, AI, digital twins, AR/VR, synchromodaliteit of automatische magazijnen al geïmplementeerd hebben, leggen uit aan de hand van films, foto’s en infografieken, hoe ze te werk zijn gegaan en welke voordelen ze eruit halen. Met die concrete voorbeelden willen wij kmo’s inspireren en aanzetten tot het nemen van de nodige efficiëntiestappen”, zegt ze.

Die best practices worden voorgesteld door onder andere Agristo, Westlandia, Oesterbank, Zoutman, Seafar en Groep De Cloedt. Elke zes maanden worden nieuwe innovatieve bedrijfscases toegevoegd.

Samenwerken met Log!Ville

“De Future Logistics Hub is dus een inspiratiebron voor bedrijven maar hij vervult ook een pedagogische rol in die zin dat hogeschool- en postgraduaatstudenten ontdekken hoe vooruitstrevend en zelfs futuristisch de logistieke sector is. In Zeebrugge doen we dat zuiver digitaal, terwijl Log!Ville met zijn demonstratiecentrum dat fysiek laat zien. Beide initiatieven zijn dus complementair. Ze versterken elkaar”, zegt Barbara Peene.

“Daarom willen we meer met elkaar samenwerken. In een eerste fase komen zo’n twintig partners van Log!Ville op 15 december naar Zeebrugge om nader kennis te maken met de Future Logistics Hub. Daarna organiseren we een bezoek voor West-Vlaamse bedrijven aan Log!Ville in februari. Aan de hand van de feedback van de deelnemers aan die bezoeken willen we bekijken hoe we de samenwerking verder zullen uitdiepen”, vertelt ze tot slot.

POM WEST VLAANDEREN