Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

Geert Aerts (Brussels Airport Company): “Innovatie loont: wij zijn koplopers op gebied van digitalisering”

5 minuten leestijd

Brussels Airport Company (BAC) is zopas Innovation Partner van Log!Ville geworden. De luchthaven – voordien Supporting Partner – rolt sinds 2022 haar SHIFT 2027 strategie uit, die op drie pijlers rust: het versterken van haar positie als hub, de diversificatie en de duurzaamheid. Geert Aerts, Chief Cargo & Real Estate Officer, legt ons uit hoe innovatie hierbij een cruciale rol speelt en hoe Log!Ville daarin zijn steentje bijdraagt.

Welke zijn de belangrijkste thema’s in de verdere groei van Brussels Airport als logistieke draaischijf?

Brussels Airport is in de luchtvracht niet de grootste luchthaven van Europa, maar door de ideale ligging van Brussel in de Blauwe Banaan wel een zeer belangrijke speler in de luchtvaartgebonden logistiek. Wij willen ons dan ook onderscheiden door zeer innovatief op te treden in vier focusmarkten.

Een eerste focusmarkt is deze van ‘pharma & life sciences’. Brussels Airport is in die sector DE ‘gateway’ tot Europa geworden. Gemiddeld vertegenwoordigt deze sector 7% van de volumes in de Europese luchthavens. Binnen Brussels Airport groeit dat aandeel tot 20%. Ver boven het gemiddelde, dus. En met reden. België is op gebied van farma – zowel qua research als qua productie – een topland. Zijn export is goed voor zo’n 100 miljard euro per jaar[GA1] . De helft daarvan passeert via Brussels Airport.

Een tweede pijler is de ‘high end’ en B2B e-commerce met producten zoals semi-conductoren, elektronicachips, reserve onderdelen voor machinebouw wereldwijd. DHL bijvoorbeeld is in die sector een grote naam.

De derde focusmarkt zijn de levende dieren, waarvoor we het Animal Care and Inspection Center (ACIC-gebouw) hebben neergezet. Wij hebben het hier over gezelschapsdieren, paarden of dieren die voor dierentuinen worden vervoerd, zoals de befaamde panda’s van Pairi Daiza.

De vierde pijler zijn de bederfbare producten – de zogenaamde ‘perishables’ – zoals groenten,  fruit en bloemen

Hoe speelt innovatie hierin een rol?

Innoveren betekent onder meer dat je durft te investeren in state-of-the-art infrastructuur. In het geval van farma zijn dat de modernste gekoelde magazijnen – van alle Europese luchthavens beschikken we over de grootste oppervlakte aan gekoelde ruimtes – of aangepast materieel voor op het tarmac, zoals de ‘Airside Pharma Transporters’. Deze zijn een soort rijdende frigo’s die ervoor zorgen dat de koude keten nooit onderbroken wordt.

Daarnaast investeren we volop in digitalisering, wat Brussels Airport al verschillende awards heeft opgebracht. In onze sector spelen wij hierin een voortrekkersrol. We hebben hier al vroeg in geïnvesteerd mede dankzij de steun van de Air Cargo Belgium-community, die 160 bedrijven omvat. Hierbij mikken we vooral op innovatie en digitalisering van processen. Via het platform BRUCloud –– bieden we verschillende toepassingen aan die het toelaten voor de verschillende spelers zoals afhandelaars, expediteurs en luchtvaartmaatschappijen om sneller, efficiënter, transparanter en papierloos samen te groeien.

Een voorbeeld van dergelijke toepassingen in digitalisering is de Perishables Management Applicatie voor de afhandeling van bederfbare producten, exclusief gebruikt door het FAVV.

Nog een voorbeeld is de Digital Green Lane, waarmee we de flows niet alleen efficiënter maken, maar ook duurzamer. Dit is een applicatie binnen BRUCloud voor het aanleveren en afhalen van goederen. Ze vermindert de wachttijden voor de vrachtwagens bij de afhandelaren, waardoor de CO2-uitstoot daalt, en laat toe om de capaciteit beter te beheren.

Wij beschouwen innovatie dus niet alleen als cruciaal voor de optimalisatie van de processen, maar ook voor de verduurzaming, één van de drie pijlers van SHIFT 2027.

Hebt u nog voorbeelden van initiatieven op gebied van duurzaamheid?

We bouwen, samen met vijf partners, de magazijnen van de toekomst op de zone Brucargo Centraal. De verouderde gebouwen zijn afgebroken en we bouwen in de plaats drie nieuwe magazijnen van in totaal 34.000 m², die BREEAM Excellent gecertificeerd zullen zijn, met 19% meer ruimte voor groen, minder verharding en een geoptimaliseerd ruimtegebruik. Ze zullen uitgerust zijn met de modernste koelingtechnologie en volledig gasloos werken dankzij zonnepanelen en warmtepompen. Er zullen ook talrijke laadpalen voorhanden zijn voor elektrische auto’s, bestelwagens en, wanneer nodig, vrachtwagens. De oplevering gebeurt gespreid tussen januari en juni 2025.

Onze ambities op gebied van innovatieve duurzaamheid zijn groot. Zo is Brussels Airport voortrekker in het Stargate-project, dat in het kader van de Europese Green Deal subsidies toegewezen kreeg om innovaties voor een duurzame luchtvaart te ontwikkelen en te testen, en om dat ook Europees uit te dragen. Samen met een consortium van 21 partners zetten we maar liefst 30 concrete projecten op die focussen op decarbonisatie, de lokale leefkwaliteit en de modal shift.

Deze projecten omvatten onder meer de elektrificatie van het grondafhandelingsmaterieel en ander ‘airside’ materieel of testen we het tanken van waterstof. Niet als brandstof voor vliegtuigen – die zullen er pas komen na 2030 of 2035 – maar voor grondafhandelingsmaterieel met brandstofcellen. Met dergelijke pilootprojecten willen we ervaring opdoen en Proof of Concepts realiseren die ons toelaten om klaar te zijn wanneer de vraag zich ontwikkelt. Samen met onze partners leren we dus welke processen opgezet moeten worden, welke infrastructuur, enzovoort. En kunnen we onze rol van innovatie-incubator opnemen.

Past Sustainable Aviation Fuel (SAF) binnen dit plaatje?

Absoluut. SAF zal een belangrijke rol spelen in afwachting van de vliegtuigen op waterstof. Deze kunnen we sinds januari 2023 via de NATO-pijplijn aanvoeren – wat duurzamer is dan de aanvoer per vrachtwagen – en Brussels Airlines heeft al een eerste vlucht op deze bio-kerosine uitgevoerd. Dit jaar zijn er op Brussels Airport ook subsidies voor luchtvaartmaatschappijen voorzien om, met overheidssteun, een groot deel van de meerkost van SAF te dekken. Ook op dat gebied innoveren we: binnen Stargate onderzoeken we samen met partners de mogelijkheden van het blenden van SAF met conventionele kerosine en werken we de beste mengratio’s uit. We bereiden ons dus voor om de bredere inzet van SAF op korte termijn mogelijk te maken. Eigenlijk is de grootste uitdaging nu de beschikbaarheid van SAF.

Op welke innovatie is Brussels Airport het meeste trots?

De digitalisering, omdat we echt koploper zijn in een sector die lange tijd verknocht bleef aan papier. Wereldwijd geniet Brussels Airport veel aanzien op dit gebied. We zijn al in 2014 gestart met BRUcloud en de voorbije jaren heeft Air Cargo Belgium de uitrol ervan sterk ondersteund. Deze community is een ‘coalition of the willing’. Niet alleen werken deze bedrijven goed samen, maar ze staan ook open voor innovatie. Onze Digital Green Lane werd door nagenoeg iedereen geadopteerd, zodat vandaag bijna 100% van alle slots digitaal wordt geboekt. Veel andere luchthavens benijden ons op dit gebied.

Maar we kunnen ook best trots zijn op het Stargate-project, dat ‘ongoing’ is, omdat er op zoveel verschillende vlakken innovaties worden uitgewerkt: waterstof, SAF, elektrische aandrijving, papierloze processen en noem maar op.

Waarom werd Brussels Airport Company partner van Log!Ville?

De luchthaven is de tweede grootste economische motor van ons land. Als logistieke pool speelt ze een belangrijke rol in België en Europa. En ze is koploper op gebied van technologie en processen. Je wordt niet zomaar ‘prefered gateway’ voor de farmasector, bijvoorbeeld. Dat willen we meer uitdragen.

Maar wij willen dat dit ook andersom werkt. Wij beogen kruisbestuivingen, het uitwisselen van ideeën, en het partneren zodat we naar de toekomst toe sneller kunnen schakelen. Wij kijken ook uit – in onze rol van incubator – naar het samenwerken met startups en scale-ups. Ik denk dat wij veel van elkaar kunnen leren, zoals ook bleek uit de talrijke VIL-projecten waaraan we al deelnamen.

Last but not least: Log!Ville is een inspirerende plek. Voor ‘offsite meetings’ kiezen we regelmatig voor Log!Ville, waar we de vergadering koppelen aan een bezoek. Onze medewerkers krijgen zo nieuwe inzichten mee en kunnen inspiratie opdoen.