Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

Markt voor magazijnautomatisering zal groei in 2024 hernemen

5 minuten leestijd

De wereldwijde markt voor magazijnautomatisering zal in 2024 weer beginnen te groeien na een vrij moeilijk jaar 2023. Vanaf 2025 zal de orderintake naar verwachting weer met dubbele cijfers stijgen, aldus Interact Analysis. Het Londense marktonderzoeksbureau verwacht ook dat de vraag naar automatisering van magazijnactiviteiten zal doorzetten tot minstens 2027, wanneer een kwart van de sites (26%) een vorm van automatisering zal hebben geïnstalleerd. Ook AI zal in 2024 een impact hebben op de automatisering.

In zijn nieuwste onderzoeksrapport (de 5e editie van zijn Warehouse Automation rapport) stelt Interact Analysis dat er als gevolg van de pandemie en de lage rentetarieven in 2019/2020 een aanzienlijke toename was van e-commerce orders, wat leidde tot een opleving van de bouw van magazijnen en dus een toename van de verkoop van magazijnautomatisering.

De vertraging van de e-commerce en de stijging van de rentetarieven leidden echter tot een daling van de bouw van magazijnen in 2023, wat een lichte vertraging van de investeringen in magazijnautomatisering veroorzaakte. De orderontvangst voor vaste automatisering kromp met zo’n -8%, maar de orderontvangst voor mobiele automatisering steeg met 38%, wat de totale marktdaling temperde.

De vertraging van de vraag naar automatisering was het meest voelbaar in verticale markten met een hoge blootstelling aan e-commerce, zoals FMCG, kruidenierswaren en kleding, zegt Chloe Starks, Account Manager bij Interact Analysis. Deze worden vaak ‘downstream verticals’ genoemd omdat ze zich lager in de toeleveringsketen bevinden en dichter bij de consument staan.

Aan de andere kant hebben ‘upstream verticals’ zoals duurzame productie relatief goed gepresteerd, gedreven door de trend naar nearshoring en de daaruit voortvloeiende bouw van fabrieken in de VS en Europa. Er wordt zelfs verwacht dat de duurzame productiesector in 2023 de snelst groeiende verticale markt voor magazijnautomatisering was, met een omzetstijging van 6%.

Grafiek 1 Global Revenue and Order Intake

Bescheiden groei in 2024

Na deze vertraging in inkomsten in 2023, zal de wereldwijde markt voor magazijnautomatisering volgens Starks in 2024 een bescheiden stijging kennen om dan in 2025 terug te keren naar een hoge groei. “Over het algemeen zijn onze prognoses voor 2024 pessimistischer vergeleken met onze eerdere voorspellingen. We verwachten dat de rente volgend jaar hoog blijft, wat de bouw van magazijnen zal temperen”, zegt ze. Daarom verwacht ze pas in 2025 een terugkeer naar een dubbelcijferige groei van de orderontvangst.

Brownfields stuwen de markt aan

Rueben Scriven, Research Manager bij Interact Analysis, merkt op dat – naast de ‘upstream’ verticale markten – brownfields de markt voor magazijnautomatisering in 2024 zullen aanstuwen.

“Greenfields zijn geschikt voor grote en complexe end-to-end oplossingen, terwijl brownfields beter geschikt zijn voor kleinere oplossingen die bepaalde workflows automatiseren, zoals mobiele robots. Omdat het aandeel van brownfields momenteel toeneemt, is het aandeel van ‘puntoplossingen’ (specifieke, doelgerichte oplossingen, red.) ten opzichte van end-to-end oplossingen ook toegenomen. Daarom zullen automatiseringsleveranciers die oplossingen kunnen bieden voor brownfields en automatiseringsprojecten voor distributiecentra, het op de korte termijn goed doen”, zegt hij.

26% van de magazijnen geautomatiseerd in 2027

In een eerder rapport (in mei) analyseerde Scriven de marktvooruitzichten voor de middellange termijn. “Het momentum groeit voor automatisering van magazijnactiviteiten. Dit zal naar verwachting doorzetten tot 2027, wanneer een kwart van de locaties (26%) een vorm van automatisering geïnstalleerd zal hebben. Dit is een sterke stijging ten opzichte van slechts 18% aan het eind van 2021”, zegt hij. Volgens hem laat dit zien hoe een aantal belangrijke factoren, waaronder het tekort aan arbeidskrachten en de e-commerce, de markt aanjaagt.

Grafiek 2 Warehouse Automation Penetration

Hoewel de vraag naar end-to-end automatiseringsoplossingen in 2023 een kleine dip kende en in 2024 slechts een kleine stijging zou moeten kennen, verwacht hij dat veel bedrijven zullen blijven investeren in automatisering. Hij voorspelt dat ze, ook op de middellange termijn, zullen focussen op hun bestaande activa, en maar in mindere mate zullen investeren in nieuwe of grotere automatiseringsprojecten.

Vertraging in magazijnbouw van korte duur

“Onze analyse geeft aan dat de wereldwijde economische afkoeling, de hoge rentetarieven en de vertraging van de-commerce een negatieve impact hadden op de bouw van magazijnen en in het bijzonder fulfilment centers. Als gevolg daarvan zal het aantal nieuwe magazijnen wereldwijd naar verwachting dalen, van bijna 10.000 in 2022 tot 6.700 in 2023. Maar dat is nog steeds boven de niveaus van voor de COVID-crisis”, voegt hij eraan toe.

Scriven denkt niet dat deze dip in 2023 te wijten is aan een onderliggend gebrek aan vraag, maar eerder het gevolg is van het huidige economische klimaat, de hoge rente en de enorme hoeveelheid capaciteit die in 2021 en 2022 is toegevoegd. “Met dit in gedachten zal de vertraging in de bouw van magazijnen waarschijnlijk van korte duur zijn”, zegt hij.

Grafiek 3 Number of Warehouses added to the Global Building Stock

E-commerce hervat groei

Een van de redenen is dat de wereldwijde e-commerce weer begint te groeien. Naar verwachting zal de verkoop in de vijf jaar tot 2027 meer dan verdubbelen, wat wereldwijd de bouw van magazijnen zal stimuleren. Een groot deel daarvan zullen direct-to-consumer fulfilment centra zijn, die een aanzienlijke automatisering zullen vereisen.

Dit biedt een belangrijke kans voor leveranciers van magazijnautomatisering, in het bijzonder omdat – vooral in Europa en Noord-Amerika – de arbeidskosten hoog en het personeelstekort groot zijn.

“Ondanks de hoge groeiprognose voor magazijnautomatiseringssystemen is de verzadiging van de markt nog ver weg. De ROI van een geautomatiseerd sorteersysteem, bijvoorbeeld, is hoog. Niet alleen als gevolg van de hogere doorvoersnelheden die het biedt in vergelijking met handmatig sorteren, maar ook door het potentieel om de arbeidskosten te verlagen en de lacunes in vaardigheden op te vullen”, stelt Scriven nog.

AI versnelt automatisering in 2024

Een andere recente evolutie zou de markt voor automatisering en robotica in logistiek (en productie) in 2024 eveneens een boost kunnen geven: de doorbraak van artificiële intelligentie in het afgelopen jaar. In een recent interview met supplychaindigital.com verwacht Anders Becker, VP Strategy & Innovation bij Universal Robots, dat AI volgend jaar het groeiritme ervan zal versnellen. “Als softwareontwikkeling soms aanvoelde als graven met een schop, dan is de introductie van AI alsof je twee paarden en een ploeg in het proces brengt”, zegt hij.

Volgens Becker zullen er in 2024 dan ook softwareontwikkelingen plaatsvinden die zullen leiden tot nieuwe niveaus van delen en ‘hergebruik’. “Stel je een wereld voor waarin we, in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, beter gebruik maken van bestaande software – componenten, interfaces, algoritmen – om zo veelvuldige toepassingen naar een hoger niveau te tillen”, zegt hij.

Hij verwacht dus dat bedrijven IT en operationele technologie (OT) zullen samenvoegen en data zullen gebruiken om hun activiteiten versneld te verbeteren.

“Logistiek wordt een focusgebied voor robotica: net als productiebedrijven kampen veel logistieke bedrijven met ernstige tekorten aan arbeidskrachten, terwijl ook de druk op de sector toeneemt omdat multichannel toeleveringsketens complexer zijn. Robots en slim gebruik van data (dankzij AI, red.) staan in de startblokken om een revolutie teweeg te brengen in de hele waardeketen van de logistieke bedrijven”, besluit Becker.