Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

Piet van Remortel (ART4L): “Multi-modale en flexibele begeleiding van operatoren is de toekomst”

6 minuten leestijd

Start2Scale-up partner ART4L spitst zich toe op visuele ‘handsfree’ oplossingen om logistieke processen te automatiseren in de industrie en de logistieke sector. Het bedrijf ontwikkelde de software-architectuur Smartpick SDK, die de operator ondersteunt en/of begeleidt met smartglasses (en augmented reality) en andere handenvrije technologieën zoals projecties en polsscanners. Wij praatten met Piet van Remortel, CEO van het jonge bedrijf uit Gent.

Hoe is ART4L ontstaan?

ART4L – wat staat voor Augmented Reality Tools for Logistics – ontstond zeven jaar geleden als een uitloper van een technologisch project bij Bakkerij De Trog in Ieper. Deze semi-industriële biobakkerij kende een forse groei, wat verschillende logistieke problemen creëerde. Dirk Matheussen, toen COO van de bakkerij en inmiddels oprichter en CTO van ART4L, bedacht dat de oplossing lag in pickingtoepassingen met Augmented Reality en smart glasses. Een kleine uitleg over de werking en de processen zal een en ander duidelijker maken, want die zijn complex.

De productie gebeurt ’s nachts. Eerst moet deeg gemaakt worden, wat een zeer tijdskritisch proces is. Dan heb je het bakken zelf. Je hebt zeer verschillende producten en een beperkt aantal ovens, wat een zorgvuldige planning vereist. Vers brood moet stipt en exact naar de verdeelpunten vertrekken. Het hele proces van productie tot verdelen moet dus naadloos gebeuren en fouten moeten absoluut vermeden worden, want elke fout heeft onherroepelijke gevolgen. De expansie van het bedrijf en van zijn assortiment was dus een enorme uitdaging, zowel op het gebied van efficiëntie als foutenvermijding.

Wat de complexiteit vergrootte was dat de productie niet elke nacht dezelfde is en dat de hoeveelheden fors kunnen variëren. Vaste rekken met bakken op steeds dezelfde plaats bieden niet de nodige flexibiliteit. In zijn zoektocht naar oplossingen kwam Dirk tot de vaststelling dat Extended Reality – en in dit geval Smart Glasses – aangestuurd door een geschikte vision-picking software veruit de beste oplossing was om die variabele capaciteit aan te bieden. De implementatie bij De Trog was succesvol – ze werd overigens beloond met een Factory of the Future Award – zodat het idee ontstond om het concept ook in andere sectoren te introduceren. Zo ontstond ART4L.

Kan het concept ook in andere sectoren worden toegepast?

De uitdagingen bij De Trog vindt men terug in veel sectoren, zoals onder meer in de retail: de grootte en de samenstelling van de bestellingen zijn zeer variabel en als er fouten in de verdeling gebeuren, zijn de gevolgen zeer duur. Denk aan claims, discussies over compensatie, misnoegde klanten, enzovoort. Dat vreet aan de marges.

Wij stelden vast dat onze oplossing kon herhaald worden, maar dat we softwarematig telkens terug van nul moesten beginnen omdat de noden van elk bedrijf meestal niet dezelfde zijn. Zo ontstond het idee van een software-bibliotheek voor verschillende toepassingen van handsvrije oplossingen die aan ontwikkelaars van vision pickingsystemen -smart glasses en andere – ter beschikking worden gesteld.

Zo ontstond jullie kernproduct Smartpick SDK?

Ja. SDK staat voor Software Development Kit. Het is een gereedschapskist die ontwikkelaars van allerlei oplossingen voor visuele en handenvrije begeleiding van operatoren kunnen gebruiken zodat ze geen tijd moeten steken in de eigen ontwikkeling van de software. We delen die dus met andere IT-bedrijven of IT-departementen van ontwikkelaars.

Ons model is atypisch, in die zin dat we hen de SDK-kit, de opleiding en de documentatie gratis ter beschikking stellen. Wanneer ze die bij een klant implementeren, dan betaalt deze een licentie aan ART4L. Dat is ons verdienmodel.

Kunt u een voorbeeld geven?

In Zuid-Amerika – waar veel interesse is voor Smartpick SDK – is voice picking al zo’n 20 jaar de dominante technologie. Daar is men ervan bewust dat ze tegen haar limieten aanbotst en dat de software verouderd is. De interesse voor vision picking groeit. De ontwikkelaars die de omschakeling willen doen naar vision picking, projectoren, scans enzovoort zijn echter beperkt in hun kennis van de nodige software en hebben vaak de middelen niet om erin te investeren. Zij kunnen dus bouwen op basis van onze gereedschapskist.

U hebt het over ‘vision picking’. Wat is het verschil met ’pick to light’?

Pick to light toont aan de operator op een visuele manier – doorgaans een vast lampje boven een rek dat gaat branden – waar hij of zij iets moet nemen of neerzetten. Als het aantal lampjes groeit wordt dat hardwarematig een dure oplossing, die op de koop toe weinig flexibel is. Met vision picking heb je geen vaste installatie meer nodig, omdat de operator visueel wordt geassisteerd. Zeker met variabele hoeveelheden en assortimenten is een vaste installatie niet efficiënt, zoals we bij De Trog hebben geleerd. Een vision picking-oplossing is dus veel flexibeler om met die variabele capaciteiten om te gaan.

Over het algemeen is het ook een efficiëntere manier om de operatoren te begeleiden in hun werk. Als er ergens een lichtje boven een rek of bak aangaat, zegt dat hen iets over de plek waar ze moeten zijn, maar het aantal mensen dat in een zone kan werken is beperkt. Met vision picking kun je – bijvoorbeeld met een slimme bril of een projectie vanop 12 meter hoogte – duidelijk maken uit welke doos ze iets moeten nemen en hoeveel stuks. Bovendien geeft de slimme bril ook gesproken instructies aan de operator, die hij of zij met de stem kan bevestigen of acties starten. Een combinatie van audio en visie is dus een bijzonder efficiënte multimodale oplossing, die via Smartpick SDK elegant kan uitgerold worden.

Maar is dat de beste manier om de operator te wijzen waar hij iets moet picken?

Niet noodzakelijk, inderdaad. Dat is de reden waarom we de visuele begeleiding hebben geïntegreerd in een positioneringsoplossing. Hiervoor werken we samen met Pozyx, een Belgische specialist van Ultra Wide Band-positionering en aanbieder van RTLS-systemen (real-time location systems). Een RTLS weet – op minder dan een meter nauwkeurig – waar de operator zich bevindt. Als hij zich verplaatst, weet het systeem het ook. Vergelijk het met een GPS-systeem.

Het WMS weet waar de goederen zich bevinden en met de SDK van ART4L wordt de operator begeleid in het efficiënt picken op die plek. Door dit te combineren met een RTLS kan men dus een operator ook helpen aan de beste en meest efficiënte route in het magazijn om daar te geraken. Een extra voordeel is dat alle operatoren en voertuigen met elkaar verbonden kunnen zijn. Als een heftruck een gang in het magazijn blokkeert, dan zal het systeem de picker al naar zijn volgende locatie sturen. Hoe dat in zijn werk gaat, kan men in deze video ontdekken.

Wat maakt Smartpick SDK nog bijzonder?

De SDK is gebouwd om verschillende visuele begeleidingssystemen te gebruiken. Hij is dus niet technologieafhankelijk. Maar wat het ook bijzonder maakt is dat de kit uit drie lagen bestaat: Smartpick I/O (input/output) voor de data-uitwisseling met het WMS en het positioneringssysteem; Smartpick FLOW is een functioneel stappenplan voor de specificaties en implementatie van de IT-systemen; en Smartpick TILES zorgt ervoor dat de oplossing van de ontwikkelaar op verschillende apparaten werkt, zonder dat mobiele codering of maatwerk nodig is. Dankzij deze drie onderdelen beschikt een ontwikkelaar al over 90% van zijn bouwstenen.

Vision picking is ontworpen om operatoren – mensen – te begeleiden, terwijl er in de logistiek steeds meer wordt gerobotiseerd. Is dat geen probleem voor ART4L?

Niet echt, neen. Niet alle logistieke handelingen worden gerobotiseerd of geautomatiseerd: de mens blijft aanwezig in zeer veel operaties, weliswaar met veel automatisering rond zich. Het blijft dan ook nodig om die doorheen de hele keten te begeleiden.

Overigens, het blijft een illusie dat de logistieke operaties volledig gerobotiseerd kunnen worden. Als je altijd schoendozen met dezelfde afmetingen of hetzelfde formaat moet picken, dan kan dat inderdaad. Maar als het om complexe en heterogene producten gaat, dan blijft de mens noodzakelijk. Dat ziet men bijvoorbeeld in e-fulfilment voor de e-commerce: meestal zijn het hybride operaties.

Ook in een omgeving waar Goods-to-Person picking aan belang wint?

Het woord zegt het zelf: Goods-to-Person. Dus ja. Trouwens, in dergelijke operaties heb je altijd 10 of 20% van de producten die te groot of te zwaar zijn voor de G2P-systemen. Die moeten door mensen gepickt worden. En er zijn ook logistieke omgevingen waar dynamische herplanning ingebouwd zit: wanneer goederen vaak van locatie veranderen is vision picking omwille van zijn flexibiliteit bijzonder efficiënt.

Tot slot: waarom werd ART4L partner van Log!Ville?

Zoals ik zei ontwikkelen we zelf geen systemen, maar bieden we onze softwarekit aan andere partijen. Onze primaire klanten zijn integratoren, softwarebedrijven en ontwikkelaars. Het is niet gemakkelijk om ze te bereiken. Op Log!Ville kunnen we vlotter en efficiënter met hen – of hun klanten – in contact komen en kunnen we laten zien dat wij hen een oplossing kunnen aanbieden die ze niet meer zelf moeten ontwikkelen en waarin ze dus niet meer moeten investeren.

art4l logo