Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

Thierry Van Eeckhout (Siemens Digital Industries): “Digital twinning is een hefboom voor co-creatie”

4 minuten leestijd

“Logistiek vormt een belangrijke activiteit in onze maatschappij. Ze heeft een scharnierfunctie en is gebaat bij een continue evolutie door middel van nieuwe toepassingen en technologieën. Daarom zet Siemens als Foundation Partner overtuigd zijn schouders onder Log!Ville”, zegt Thierry Van Eeckhout, Vice President Sales bij Siemens Digital Industries België-Luxemburg. Hij deelt ons zijn visie over innovatie, digitalisering en duurzaamheid en de rol van Log!Ville hierbij.

Siemens AG, met hoofdkantoren in Berlijn en München, is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Het bedrijf opereert wereldwijd in circa 190 landen en heeft zo’n 303.000 medewerkers. “Siemens ziet logistiek en intralogistiek als een belangrijke pijler in zijn bedrijfsactiviteit. Met ons ecosysteem van partners richten we ons op het samenspel van tal van typische (intra-)logistieke applicaties zoals autonoom rijdende voertuigen, magazijnkranen, transport- en sorteersystemen, enzovoort. Onze digitale softwareplatformen spelen een bijzondere rol bij het realiseren van toegevoegde waarde, van de ontwerpfase tot en met het operationeel beheer van de applicaties. Bovendien zijn we met meer dan 200 eigen fabriekslocaties ook de eerste gebruiker van deze oplossingen”, legt Thierry Van Eeckhout uit.

“Bij Log!Ville is onze divisie Digital Industries hoofdpartner. Samen met Siemens Mobility legt deze zich toe op digitalisering en automatisering in de industrie, waarvan logistiek en intralogistiek een van de belangrijkste is. Wat ons onderscheidt is de compleetheid van de oplossingen: we geloven sterk in een holistische benadering, waarbij we zowel software als hardware aanbieden en ons toeleggen op zowel de producten, de processen als de performantie. Hierbij spelen ‘digital twins’ een bijzonder belangrijke rol”.

Digital twins

“De logistieke sector staat voor tal van uitdagingen. Automatisering en digitalisering bieden de meeste antwoorden hierop. Het hoeft dus niet te verwonderen dat we meer en meer robots, cobots, AGV’s, autonome heftrucks, multifunctionele conveyors – vaak gecombineerd – in dit domein zien opduiken. Simulaties op basis van digital twins kunnen helpen om snel tot de juiste combinatie te komen voor het behalen van performantie binnenin een bestaand gebouw bijvoorbeeld. Daarnaast kunnen applicatiespecifieke IoT-structuren en algoritmen ongeplande stilstanden helpen voorkomen. Ook ‘cutting edge’ technologieën zoals blockchain en 5G zullen hier snel ingang vinden”, stelt Thierry Van Eeckhout nog.

Co-creatie

Volgens hem kunnen de aangereikte oplossingen zelf door Siemens ontworpen zijn, maar even goed samen met partners. “AGV’s kennen een grote opmars. Siemens heeft ze nog niet in portfolio maar met co-creatie kunnen we logistieke bedrijven optimale oplossingen op dit gebied aanbieden”.

“Hoe meer partners je hebt in een co-creatieproject, hoe belangrijker het is over een solide ‘data backbone’ te beschikken. Siemens past daarbij een holistische benadering toe: we gebruiken digital twins voor zowel het product, de productie en de performantie. Zo kunnen we samen met onze partners de ontwikkelingsprocessen verkorten en sneller inspelen op nieuwe trends in de markt”, zegt hij nog.

Nieuwe trends

Thierry Van Eeckhout ziet vijf grote trends die de markt onder druk zetten: de verwachtingen op het vlak van levertermijnen, het toenemende belang van ‘elastic logistics’, de duurzaamheidseisen, de last mile set-ups en de opkomst van ‘performance based contracting’.

“Neem de toenemende duurzaamheidseisen. Ook logistieke ketens zijn hier steeds meer aan onderhevig: door de strengere reglementering staan fabrikanten onder druk om de emissies van hun productie- en (intra)logistieke infrastructuur drastisch te verlagen. Ook op dit gebied bieden digital twins voordelen. Ze laten toe om processen zo energiebesparend mogelijk te ontwikkelen en tegelijkertijd tot beter werkend geheel te komen. Wij zijn er alvast van overtuigd dat technologie als een hefboom zal dienen om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren”, stelt hij. Daarbij denkt hij niet alleen aan een meer doordacht gebruik van energie, maar ook aan ergonomie, bijvoorbeeld. “Ook het welzijn van de medewerkers is een onderdeel van duurzaamheid. Simulaties laten toe om handelingen te simuleren en aan te passen”.

Steeds meer ‘parels’

“Lokaal zetten we sterk in op co-creatie met Belgische bedrijven. Dat kunnen machinebouwers zijn, maar evengoed logistieke bedrijven – 3PL-ers – of eindklanten, waarbij we verschillende systemen integreren tot een beter geheel en zo tot ecosystemen komen met veel partijen. Vaak moeten bedrijven eerst overtuigd worden dat ze, door alleen aan oplossingen te werken, tijd en resources verkwisten. Mits de juiste mindset zien ze echter snel in dat ze met samenwerking hun aanbod kunnen verbeteren, de toenemende complexiteit beter aankunnen en zich sneller in de markt kunnen positioneren”, stelt hij.

Overigens merkt hij dat Belgische bedrijven op gebied van innovatie hun koudwatervrees ruimschoots hebben overwonnen. “Tot enige tijd geleden hadden ze wat achterstand, maar ze hebben die bijgebeend. Daar mogen we best trots op zijn: steeds meer bedrijven omarmen weloverwogen innovatie door nieuwe bedrijfsmodellenen uit te werken en de meest moderne technologieën zoals robots, cobots en nog veel meer in te zetten… of te ontwikkelen. We zijn te bescheiden: ook bij ons heb je parels die, onder meer dankzij co-creatie, steeds meer internationaal succes boeken”.

Log!Ville als innovatief ecosysteem

“Dat is ook één van de redenen waarom we een gemotiveerde Foundation Partner van Log!Ville werden en blijven. We zijn ervan overtuigd dat dit ecosysteem, met zijn talrijke innovaties op gebied van hard- en software, bedrijven niet alleen motiveert om op de innovatietrein te stappen maar ook inspireert dankzij het delen van kennis. Die ecosysteemgedachte trekken we overigens door in onze booth. We tonen er niet alleen werkende hardware en simulaties via multimedia om software zo voelbaar mogelijk te maken, maar ook oplossingen die we samen met andere partners ontwikkelen”, zegt Thierry Van Eeckhout.

Dat laatste zal steeds vaker voorkomen. “Zoals ik zei evolueren de markt en de technologie zeer snel. Voor Log!Ville is dat overigens een uitdaging, in die zin dat het democentrum sneller moet kunnen inpikken op die vernieuwingen en nieuwe trends. Het opentrekken naar meer oplossingen die samen zijn ontwikkeld, zal daarom een steeds grotere rol spelen”, concludeert hij.

SIEMENS 1800 1200 clipdrop background removal