Hét logistiek demonstratie en belevingscentrum

Bjorn Robbens (C-battery): “Batterijen zullen zeker een cruciale rol spelen in elke energiebeheerstrategie”

6 minuten leestijd

C-battery, die onlangs partner werd van Log!Ville, ontwikkelt energieopslagoplossingen die het mogelijk maken om (groene) stroom te bufferen. Volgens CEO Björn Robbens zullen batterijen onvermijdelijk een cruciale rol spelen in elke toekomstbestendige energiebeheerstrategie, onder meer in de logistiek. “De belangstelling in de markt groeit omdat de vraag naar laadinfrastructuur voor onder meer vrachtwagens toeneemt”, zegt hij.

Wie is C-battery?

C-battery is zo’n drie jaar geleden opgericht als producent van batterijen en opslagsystemen. Wij focussen exclusief op de B2B-markt en meer bepaald de industrie en de logistiek. Batterijen bestemd voor residentiële doeleinden behoren dus niet tot onze scope.

Wij bouwen onze opslagoplossingen in Vlaanderen, in Oudenaarde om precies te zijn. Het gaat dus niet om trading van Chinese systemen: wij ontwikkelen, produceren en onderhouden cellulaire modules en -systemen. Dat doen we zelf omdat we dicht bij de klanten willen zijn.

Produceren jullie dan op maat van die klanten?

Neen, in die zin dat onze batterijen schaalbaar zijn. Wij vertrekken van een kleine unit – die op Log!Ville te zien is – die wij kunnen uitbreiden om ons zo aan te passen aan de noden van de klanten. Ons modulair en schaalbaar ontwerp gaat van 75 kWh tot meerdere MWh.

De C in C-battery staat voor Cordeel. Zijn jullie een dochteronderneming van de bouwgroep?

C-battery is een 50/50 joint-venture. Ik heb het bedrijf samen met de groep Cordeel opgericht vanuit mijn andere activiteit, Saroléa. Dat was een iconische motorfietsproducent uit Herstal die in de jaren 1960 ophield te bestaan en dat ik samen met mijn broer Torsten in 2010 heropstartte als bouwer van 100% elektrische motorfietsen. Wij spreken dan van racebikes en hoogtechnologische topmodellen.

Batterijen voor dergelijke elektrische motorfietsen moeten ‘high performance’ zijn en bestand tegen extreme eisen op gebied van gewicht en energiedensiteit. Ze zijn dan ook zeer complex. Die batterijen zijn een nicheproduct maar hun sterke eigenschappen maken dat zij de basis kunnen vormen voor batterijen bestemd voor veeleisende mobiele en statische doeleinden. Wij wilden dan ook daarin groeien en opschalen.

Als bouwer van logistieke en industriële gebouwen was Cordeel om twee redenen op zoek naar batterijen en energie-opslagsystemen. Een eerste is het vergroenen van de bouwprocessen, waarbij ze de omslag wilden maken van dieselgeneratoren naar groene mobiele werfbatterijen. De tweede is dat warehouses met hun zonnepanelen ‘powerhouses’ kunnen worden en dat batterij-opslagsystemen dan ook onmisbaar worden. Dat vraagt kennis en expertise die zij nog niet in huis hadden maar wij dankzij Saroléa wel.

Het samenbrengen van deze expertises vanuit een sterke B2B-visie is dus voor beide partijen een ‘win-win’.

Welke zijn de uitdagingen?

Het energielandschap zal de komende jaren enorm evolueren en complexer worden. Dat zal niet alleen batterijen vergen, maar ook software voor energiebeheer.

Het gaat immers niet alleen om het opslaan van zelfgeproduceerde groene elektriciteit in batterijen. Industriële en logistieke bedrijven moeten ook nog altijd elektriciteit aankopen omdat de productie van hernieuwbare energiebronnen nogal onvoorspelbaar kan zijn. Om die factuur te doen dalen moet je bijvoorbeeld slim kunnen aankopen. Tevens wordt het noodzakelijk om het energieverbruik en de (hernieuwbare) energieproductie beter op elkaar af te stemmen.

Daarnaast zullen in de logistiek de laad- en snellaadinfrastructuren complex te beheren zijn. Slim gestuurde batterijopslag helpt een bedrijf niet alleen om het meeste uit zijn hernieuwbare energiebronnen te halen, maar beschermt het ook tegen stroompieken en eventuele stroomonderbrekingen.

Tenslotte vormt de netstabilisatie een van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van energie. Wij kennen nog geen netwerkcongestie, maar Nederland heeft er al mee te maken. Energieopslag zal dan ook een cruciale rol spelen bij het afstemmen van de energieproductie op het energieverbruik.

Toch zijn er niet zoveel bedrijven in onze contreien die de stap naar de batterijen al gezet hebben. Hoe komt dat?

De opslagsystemen van vandaag zijn hoofdzakelijk Lithium-Ion batterijen. De perceptie is dat ze branden kunnen veroorzaken en dat ze dus potentieel gevaarlijk zijn, waardoor sommige bedrijven terughoudend blijven. Dat counteren we door onze batterijen uit te rusten met een geavanceerd Battery Management System, door niet-explosieve Li-Ion cellen te gebruiken en door onze modules en racks uit te rusten met een geïntegreerd blussysteem. Deze combinatie van veiligheids-‘features’ is uniek in de wereld!

Onze batterijen zijn ook duurzamer omdat ze lithium ferrofosfaat (LFP) gebruiken en geen kobalt. Ze  vereisen ook minder zeldzame aardmetalen.

Daarnaast zijn we ook bezig met de ontwikkeling van zogenaamde ‘solid state’-batterijen, de volgende generatie opslagsystemen. In tegenstelling tot de huidige generatie Li-Ion batterijen gebruiken deze batterijen geen vloeibare elektrolyt maar een vaste, waardoor ze chemisch veel stabieler zijn.

Die technologie is nog in ontwikkeling. Daarvoor werken we samen met imec en Solvay. We verwachten wel in de loop van 2025 een eerste pilootsysteem operationeel te hebben. Tegen 2026 of 2027 zouden we de solid state-batterijen echt in de markt kunnen zetten.

Zijn bedrijven in de logistieke sector genoeg bewust van de voordelen van de batterijen?

Eigenlijk nog niet en dat heeft te maken met de gebrekkige kennis van de bestaande systemen. Bedrijven zien vaak niet in dat batterijen hen niet alleen minder afhankelijk van het net kunnen maken, maar ook dat ze voor een stabielere en goedkopere energievoorziening kunnen zorgen. Ook andere voordelen, zoals het vermijden van de belasting op piekverbruik en de mogelijkheid om quasi overal (snel)laadpalen te plaatsen, ontgaan hen vaak nog.

Er zijn ook nog misvattingen over de tijd die nodig is om de investering te rentabiliseren. Onze batterijen hebben een grote levensverwachting en kunnen meer laadcycli doorstaan. Ze zijn goed voor een levensduur van 16 jaar en meer, wat dus een gunstig effect heeft op de ROI.

Dat neemt niet weg dat er een omslag in de markt – en zeker in de logistieke sector – bezig is, onder andere omdat de vraag naar laadinfrastructuur voor vrachtwagens toeneemt. C-battery is sinds zijn ontstaan wat onder de radar gebleven maar nu de kentering waar te nemen is, willen wij onze expertise beter kenbaar maken. Dat is een van de reden, trouwens, waarom we partner werden van Log!Ville.

Bedoelt u dat de logistieke bedrijven er nu klaar voor zijn om, dankzij batterijen, hun warehouses uit te bouwen tot powerhouses?

Ik zal antwoorden met een genuanceerde ‘ja’. Is de technologie klaar? Ja. Is de markt klaar? Ja. Zijn de bedrijven klaar? Het begint te komen. Wij hebben dus de taak om de sector te ‘evangeliseren’ en te wijzen op de noodzaak aan een realistische ROI. Het gaat om grote investeringen, van een paar honderdduizend euros tot een paar miljoen euros. Zo’n beslissing neem je nier over een nacht ijs. Onze taak bestaat erin om hen te helpen bij het uitwerken van een business case en te ondersteunen bij hun keuze.

Overigens geeft niet alleen de onvoorspelbaarheid van zonne- en windenergie maar ook de volatiliteit van de energiemarkt een boost. Batterijen kunnen het net stabiliseren en optimaliseren, waardoor het mogelijk is om de ROI te verkorten.

Zijn jullie klanten hoofdzakelijk bedrijven die op Cordeel een beroep doen om hun magazijnen te bouwen?

Wij werken vandaag nauw samen met C-energy, een tak van de Cordeel Groep die de bedrijven op gebied van energie ontzorgt door ‘Energy as a Service’ aan te bieden. Het is wel onze ambitie om 50% van onze activiteit naast Cordeel uit te bouwen. Hiervoor werken we verschillende partnerships uit om ook voor die klanten één geïntegreerd systeem te kunnen aanbieden. Onze aanwezigheid op Log!Ville moet dat zichtbaar maken.

Wat stelt C-battery op Log!Ville voor?

Ten eerste onze kleinste modulair batterijsysteem met een capaciteit van 75 kWh en een vermogen van 30 kW. We tonen dat dit schaalbaar is en dat het met het geïntegreerd blussysteem veilig is. Dat type is goed voor kmo’s die e-bestelwagens of heftrucks willen opladen. Bij elektrische vrachtwagens en trekkers spreken we over batterijen van 500 kWh of zelfs meer dan 1 MWh.

Daarnaast tonen we de functionaliteit van ons softwareplatform – dat open is en dus met de verschillende energiespelers kan interageren – alsook een mobiele werfbatterij. Die kan trouwens niet alleen op bouwwerven, maar ook op festivals, events en dergelijke gebruikt worden. Nog een mogelijke toepassing, dankzij de geïntegreerde snellader, is het ter plekke opladen van trucks waarvan de batterijen leeg zijn geraakt. Dat hebben we op Log!Ville ontdekt.

Is het ontdekken van noden in de logistieke sector ook een drijfveer om op Log!Ville te staan?

Jazeker. Wij geloven in de wisselwerking tussen de bezoekers – en de andere partners van Log!Ville – en C-battery. Zij kunnen leren wat wij voor hen kunnen betekenen en hoe wij hen kunnen ontzorgen. En wij kunnen beter de specifieke noden van de logistieke bedrijven leren begrijpen. Wij hebben de kennis van de batterijen in huis maar hebben voeling met de markt nodig om de verdere ontwikkelingen in de juiste richting te drijven. Er is dus wederzijdse informatie nodig.

Wilt u de Start2Scale partner C-Battery ontdekken? Boek dan nu ook een rondleiding.